Hög kostnad när information inte går att hitta

Vi har alla hört (och många av oss sagt) följande: ”Tänk om bättre kommunikation kan minska tiden som era anställda lägger på att hitta information med två minuter per dag. Multiplicera det med 600 anställda, ta hänsyn till deras lön etc etc”. Allt med slutsatsen att bättre kommunikation lönar sig. Sant – men inte särskilt trovärdigt.

Nu finns det mer genomarbetade resultat att presentera för företagsledningen. IDC har, berättar KMWorld Magazine, kommit fram till att i kunskapsintensiva yrken använder anställda mellan 15 % och 35 % av arbetstiden till att leta efter information. I genomsnitt hittar de rätt information varannan gång de söker, och fyra av tio lyckas inte få fram nödvändig information på sina intranät.

Utifrån dessa – och andra – undersökningsresultat kalkylerar artikelförfattaren vad det kostar ett fiktivt företag när de anställda inte hittar vad de söker. Slutsatsen är den samma. Bra kommunikation lönar sig. Men kanske kan denna artikel ge mer stöd åt resonemanget än det gamla vanliga sunda förnuftet.

Advokatbyråer erbjuder PR-tjänster

Det finns konsultuppdrag som inte alls handlar om PR eller information, men där sådana frågor kommer in ändå. Från USA läser jag att allt fler advokatbyråer får frågor från sina kunder om hjälp med PR – och många ställer upp, i varje fall de som har en egen informationsavdelning som genom detta också blir fakturerande konsulter.

Intressant utveckling, som kan vara både ett hot och en möjlighet för företag som mitt. Å ena sidan blir det fler på marknaden som erbjuder samma typ av tjänster, å andra sidan finns det för den traditionella PR-branschen möjligheter att skapa gemensamma erbjudanden med advokater, arkitekter, organisationskonsulter och så vidare.

Att vara kreativ

Kreativitetet kommer inte på beställning. Alla som någon gång haft skrivkramp vet precis hur det känns en riktigt okreativ dag. Men vissa människor tycks vara mer kreativa än andra. Frågan är om de är det av födsel och ohejdad vana eller om de vet hur man gör? Tipsen från gapingvoid betonar – på ett kul och inspirerande sätt – att kreativitet egentligen handlar om målmedvetenhet, uthållighet och mod. ”Strunta i alla andra” är det första tipset.

Att skriva ett varumärkesmanifest

De flesta företag definierar sitt varumärkes värderingar i en vision, värdegrund eller liknande. Men hur gör man för att få varumärket att leva i allt företaget gör? Svaret, enligt What’s Your Brand Mantra? är att skriva ett varumärkesmanifest – ett dokument som överbryggar klyftan mellan de stora, fina orden och det dagliga arbetet: ”So a brand manifesto crystalizes and clarifies the revolutionary intention of an organization, and it asks others (employees and customers) to join together and make it a reality. Powerful stuff. Not easy, but powerful.”