Fler kul exempel på företagsbloggar

Om du är intresserad av företags- och organisationsbloggar bör du inte missa mina två listor med exempel. Jag samlar bloggar från hela Europa på min engelska webbplats. En mer frekvent uppdaterad lista med bara svenska företagsbloggar finns på denna webbplats.

Jag har lagt till fler bloggar i den europeiska listan idag. En vill jag nämna särskilt, den danska Patent- og Varemærkestyrelsen. Titta och lär PRV skulle man kunna säga, men det är kanske orättvist. Det är inte bara PRV som borde titta närmare utan alla de i offentlig sektor som tror att personligt hållen kommunikation inte går att kombinera med ett myndighetsuppdrag. Jag har nämligen hört det argumentet många gånger.

Det är klart att det går. Därmed inte sagt att det passar alla myndigheter, men säkert skulle några kunna lära av kollegorna i Danmark.

Microsoft inser kraften i nya webben

Säga vad man vill om Microsoft men när de satsar brukar det hända grejer. Det som lär hända nu är att nästa generations webbanvändning får en skjuts framåt. Det som diffust kallats ”Web 2.0” tycks Microsoft föra in under begreppet ”Live”. Deras beskrivning av Microsoft Office Live ger en liten aning om vad det kan innebära:

A secure online workspace for organizing and managing customer and business information.

A complete set of tools for managing time, tasks, projects, and company data that integrates with your existing Microsoft Office programs.

Denna novemberlovsvecka har jag fullt upp med att försöka vara ledig så jag tänker inte analysera detta i detalj. Är inte ens säker på att det går att dra särskilt definitiva slutsatser än. Man kan fråga sig om detta innebär att Microsofts negativa dominans blir ännu större. Man kan också säga att utvecklingen behöver marknadens båda giganter (Google ligger redan långt fram med många av sina tjänster). Vi får väl se.

Mer läsning:

En uppmärksamhetskris närmar sig

Den absolut vanligaste frågan när jag pratar om bloggar handlar om tid. Hur ska man ha tid att läsa alla de nya källor som dyker upp? Hur ska man ha tid att blogga själv? I The Looming Attention Crisis konstaterar ”A VC” att frågan inte är ny. Redan för decennier sedan konstaterades att information konsumerar uppmärksamhet. Ett överflöd av information skapar därför ett underskott av uppmärksamhet.

Visst hjälper den nya tekniken också oss (läs RSS/prenumerationer). Men fakta är att den uppmärksamhet vi riktar mot nya medier, inte minst mikromedier, måste stjälas från någon annanstans. Varifrån? För egen del kan jag svara tv och böcker, och säkert en och annan timme som kunde ägnats åt jobb i kundprojekt också. Skribenten som ser krisen närma sig är inne på nästan samma linje:

Most of us have day jobs. Many of us have families. So we have a limited amount of attention left. And I suspect we are consuming most of it with what we’ve got on our plates today.

So where does the attention come for the next wave of blogs and web services? From the old ones, I guess. In my case, its not going to come out of my family’s attention allocation or my firm’s.

Att mäta buzz – snacket som säljer

Brand Autopsy publicerar en artikel ur Adweek som är läsvärd: ”Measuring Buzz”.

”Indeed, the rise of word-of-mouth and buzz marketing couldn’t come at a better time – or a worse one. On one hand, it offers marketers the chance to bypass increasingly spotty communication channels and avoid the middleman known as paid media in favor of one of the oldest and most effective forms of communication. On the other hand, it is enormously difficult to quantify return on investment from this most ephemeral of media.”

Första europeiska undersökningen om professionell blogganvändning

I takt med att bloggar blir allt mer etablerade som informationskällor växer intresset för dem inom PR-branschen. Den fortsatt explosionsartade tillväxten får exempelvis PR Week att konstatera följande:

From a PR pro’s standpoint, statistics like these prove just how strong an impact blogs have had on the industry – and how serious the consequences of overlooking this medium can be.

Tyvärr har nästan all kunskap (statistik etc.) hittills haft ett amerikanskt fokus. Men det ska det bli ändring på nu. Den europeiska PR-utbildningens organisation Euprera genomför i november en enkät om blogganvändning och företagsbloggar,
EuroBlog 2006
. Den riktar sig till alla som jobbar med PR och kommunikation.

Frågorna är intressanta, om än ganska basala, och svaren kan bli spännande. Det handlar bland annat om i vilken utsträckning vi i branschen bevakar bloggar, om vi använder dem för egen kommunikation, varför vi i så fall gör det, vilka de största svårigheterna är och så vidare. Svara på frågorna!