Tillgänglig webb för mer än blinda

Diskussioner om tillgänglighet på webben kretsar nästan alltid kring människor som har dålig syn, men det finns långt fler funktionshinder som påverkar hur du når ut på webben. Backend Media har läst en uppsats av Viktor Sarge som vidgar perspektivet.

Hörselnedsättning, motoriska funktionshinder och uppmärksamhetsproblem är exempel på ytterligare funktionshinder som kan vara värt att fundera på.

%d