Webben allt mer trovärdig

En internationell undersökning visar att webben blir allt viktigare som nyhetskälla. TV är fortfarande nummer 1 men i åldersgruppen 18-24 år tyckte ungefär var femte person att internet är viktigast.

Undersökningen har också frågat om bloggar.

”The jury is still out on blogs,” he added. ”Just as many people distrust them as trust them.”

Egentligen tycker jag att frågan är ställd i ett konstigt sammanhang. De flesta bloggar påstår sig inte vara objektiva och därmed är frågan om trovärdighet antingen irrelevant eller filosofisk. Är det t.ex. trovärdighet att välja en personlig linje och stå för den? Antagligen, men inte i undersökningens mening.

De starkaste varumärkena i nyhetsvärlden är de mest kända. Globalt är BBC och CNN de som flest känner förtroende för. Al Jazeera har ett kraftigt förtroende i exempelvis Egypten.

En och annan svensk blir nog förvånad över att Fox News uppfattas som den mest trovärdiga källan av amerikaner.

Via Networkers.se

%d bloggare gillar detta: