Webb vs. papper: Omvända världen

Ur ett medialt perspektiv är det, som Martin Jönsson skriver, intressant att Guardian har beslutat att alltid låta webben gå före den traditionella papperstidningen.

Som motivering anger tidningen att de inte ser någon anledning att låta konkurrerande medier hinna före dem – och att det på nätet finns en möjlighet för reportrarna att skriva längre och presentera ett fylligare material. Tvärt emot den traditionella synen på webben som ett snabbt medium och papperet som det fördjupande.

I detta finns en slutsats som sträcker sig bortom mediesajter. Samma tankegång har jag stött på hos många andra typer av organisationer. Företagsbroschyren har blivit en kort sammanfattning som hänvisar till webben för fördjupning, för att förenkla resonemanget.

Jag tror att det är rätt metod – men vi ska inte inbilla oss att den är okomplicerad. Det ställer högre krav på webbansvariga ur minst två aspekter:

  1. Informationspresentation: Mer omfattande texter och fler texter förändrar inte det faktum att skärmen är svårare att läsa från än tryckt information. Det blir alltså hela tiden viktigare hur vi redigerar och presenterar vårt innehåll.
  2. Informationsarkitektur: Ju mer vi öser ut på nätet, desto svårare blir det för våra läsare att hitta just det som de vill veta/göra.

Särskilt den sista punkten bör leda till återkommande diskussioner och tester. Naturligtvis kommer en framtida algoritmisk informationsarktektur att vara viktig, men vi har våra läsare i dag. Läsare som vi vet är bäst betjänta av att göra så få val som möjligt och mötas av väl fokuserade webbplatser. Det är inget moment 22. Men det är en utmaning det vore dumt att bortse från.

2 kommentarer

  1. Intressant! Men jag hänger inte med riktigt i slutet av sista stycket.

    ”Algoritmisk informationsstruktur” handlar ju om att utvinna information ur det som läsarna redan gör, dvs. vad de klickar på, vad de söker efter, inte att skapa något som förutsätter att de ska börja betygsätta eller tagga artiklar.

  2. Peter! Vi menar samma sak 🙂

    Just genom att utvinna information om vad läsaren redan gör/vill veta kommer vi att kunna anpassa arkitekturen stegvis. Det innebär åtminstone en tänkbar väg att skapa enklare webbplatser – för ju större de är (vilket resonemanget handlar om), desto svårare är just den uppgiften.

    Men jag förstår att länken vid en första anblick inte är helt logisk, eftersom den länkade artikeln inledningsvis handlar om taggar…

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: