Bygga webb för flera generationer

Äldre har svårare än yngre att hitta informationen på internet skriver Internetworld. Den forskare i psykologi som kommit fram till slutsatsen säger

Tredimensionella miljöer kan vara bra för äldre, men de kan också vara svåra att använda. Äldre får behållning av bilder och när verkliga miljöer efterliknas eftersom det ger en större upplevelse för människor som kan ha svårt att lämna sina hem. Å sidan kan dessa miljöer innehålla mycket information med svårhanterad navigering och interaktion…

Det finns alltså inget enkelt sätt att bättre stödja äldre besökare. Särskilda webbplatser för äldre avskriver hon helt, och jag håller med. Specialavdelningar har aldrig varit särskilt lyckade. Men om du driver en webbplats med en stor äldre målgrupp är halva slaget vunnet bara genom att du uppmärksammar svårigheten.

Det faktum att det för äldre är ”svårare att sammanställa information från flera ställen” kan, exempelvis, ge viktiga ledtrådar för hur du konstruerar informationsflöde och interaktion.

%d bloggare gillar detta: