BusinessWeek skriver om en tjänst som hjälper företag att skapa privata mötesplatser, communities, för att med utvalda kunder diskutera nya produkter, marknadsföring etc.

Självklart är inte tjänsten (Communispace) i sig det mest spännande utan tanken på att involvera kunderna så djupt i affärsutveckling. Inom B2B är det visserligen ganska naturligt. Tänk exempelvis på hur Ericsson under decennier utvecklades i symbios med kunden Telia. Men här handlar det om många utpräglade konsumentföretag.

Vad kan du göra tillsammans med dina kunder?