10 svenska webb 2.0-exempel

Fleecelabs listar 10 tecken på att webben 2.0 kan vara på väg i Sverige. Peter lägger dock till ett ”kanske” vilket jag inte gör. Jag menar att den är här (sen kan vi alltid diskutera omfattningen).

I grunden handlar nog min och Peters delvis skilda syn på att vi tolkar ”2.0” olika. Medan han drar åt det tekniska hållet har jag en viss kantring åt det sociala beteendet som definierande faktor.

Fast detta är förstås en diskussion som bör komma helt i skymundan av det faktum att det händer busmycket kul på webben just nu. Vilka sifferetiketter vi än ger det.

Lägg gärna till fler tjänster på Fleecelabs lista!

1 % skapar på webben?

Creating Customer Evangelists menar att det tycks vara cirka 1 procent av alla besökare online som själva skapar innehåll: skriver inlägg, delar video och så vidare. ”Regeln” gäller för Wikipedia och YahooGroups, säger de, och idén har fått ganska mycket uppmärksamhet under sommaren.

Att regeln skulle vara allmängiltig håller jag inte med om. För starkt nischade communities är siffran betydligt högre liksom för mindre intranät. Men 1%-regeln är ändå en vettig påminnelse om att inte ha för höga målsättningar. Det är helt enkelt inte troligt att ett diskussionsforum eller kommentarsmöjligheter kommer att generera hur stort intresse som helst.

Det har det aldrig gjort och det är kanske inte heller poängen. Deltagande kommer i många former och det finns flera nivåer av deltagande på en webbplats som inte handlar om att skapa något själv.