Färdigt intranät från Google?

Det spekuleras i om Google är på väg att skapa ett ”instant intranet” för små och medelstora organisationer genom en kombination av verktyg de erbjuder. Det skulle i så fall bli ett ganska kollaborativt litet intranät, säkert fullt tillräckligt för många.

Jag gillar tanken även om det finns invändningar.

%d