Pensionsbloggen lanserad i dag – företagsblogg från AMF Pension

I dag lanserar AMF Pension sin bloggsatsning Pensionsbloggen. En av de som ska skriva är bolagets trygghetsekonom Anna Allerstrand som redan har uppdraget att informera om pensionssystemen. I ljuset av det är steget till en blogg logiskt.

Jag ser fram emot att följa utvecklingen. Detta handlar ju, precis som SBABs ränteblogg, om ibland komplicerade ämnen. Det är viktigt att hitta en balans mellan det öppna och frågande å ena sidan och det korrekta eller noggranna å andra sidan.

Nätet räddar liv

Hittade en kort referens som, om den stämmer, är ett häpnadsväckade starkt argument för bra intranät och webbplatser inom sjukvården:

100 Most Wired hospitals and health systems have, on average, risk-adjusted mortality rates that are 7.2 percent lower than other hospitals.

Mätning av webb och intranät är en av de saker jag jobbar allt mer med, inte minst i mitt samarbete med Gerry McGovern. Om det finns stöd för ett påstående som det ovan skulle det säkert ha mycket att lära också andra branscher.

Samtidigt måste man förstås fråga sig vad som är hönan resp. ägget? Ett sjukhus med väldefinierade processer, ett starkt kvalitetstänkande och en kompetens över genomsnittet är kanske mer benägna att satsa på ett utvecklat kommunikations- och ledningsstöd. Därför skaffar de sig ett bra intranät. Men det betyder inte att intranätet i sig skapar en situation som kan rädda fler liv, snarare är intranätet ett resultat av denna situation.

Eller finns det ett mer direkt samband?