Behov av samarbete driver fram wikis

Samarbete är en kritisk framgångsfaktor. I varje fall anser 80 procent av tillfrågade toppchefer det, enligt en artikel i internetnews.

Detta är också en förklaring till att hälften – hälften! – av USAs företag spås använda wikis redan 2009.

Rather than being driven by senior management, however, adoption is coming mainly from project managers and department-level executives.

”In almost every big corporation, some group is already using a wiki,” said Andrew McAfee, associate professor of technology and operations management at the Harvard Business School.

%d bloggare gillar detta: