Masterclass för bättre webb och intranät

MasterclassTillsammans med Gerry McGovern arrangerar jag i mars en Masterclass i Malmö och Stockholm. Kursens namn är ”Customer-Centric, not Organisation-Centric”. Den bygger på våra gemensamma erfarenheter och handlar ytterst om hur du får ut mest värde av din webbplats eller ditt intranät.

Kursen riktar sig till alla typer av organisationer. Du har nytta av den oavsett om du jobbar inom ett företag, en organisation eller förvaltning eller t.ex. ett universitet.

Kursbeskrivning
Program
Anmälan

För de som inte känner till Gerry kan jag berätta att han är en av de mest efterfrågade och uppskattade föreläsarna om webbinnehåll i världen. Han har nyligen publicerat sin tredje bok i ämnet, Killer Web Content.

Vi jobbar tillsammans med några av Skandinaviens största intranät och webbplatser.

Titta gärna in för mer information. Tveka inte att höra av dig till mig om du har några frågor.

Tacka 90-talets visionärer för webb 2.0

Ny Teknik ger sin syn på huruvida Sverige vaknat för den nya webbvågen, webb 2.0, och vad den innebär. Nivån i Sverige är en återkommande diskussion och jag tycker att tidningens slutsats är det mest intressanta. Är webb 2.0 bara ett buzzword, kanske en ny bubbla?

Det är snarare så att millennieskiftets visioner om internet faktiskt kan vara på väg att besannas.

Vi ska komma ihåg att den så kallade bubblan skapade bestående värden. Delar av det som i dag får riskkapitalisterna att tindra med ögonen skapades i kölvattnet av IT-kraschen.

Webben 2.0 förutsätter exempelvis bredband. Först när vi kan vara online utan att ha ett ekonomiskt motiv att koppla ner kan vi – vill vi – interagera och vara sociala. Utan en Birgersson som drev på hade vi kanske inte roat oss med YouTube i den utsträckning vi gör.

Enklare intranät en trend

Hos relaterat, som är ett gäng på VW-data, pekar de ut enkelhet som den stora trenden för intranät. Mina erfarenheter av ett antal verkligt stora intranät de senaste månaderna får mig att hålla med. Men relaterat menar att ”enkelhet” innebär saker som att öka företagets kunskapsbas eller tydliggöra ledningen.

Det håller jag inte med om.

Detta skulle tvärtom kunna vara exempel som strävar bort från enkelhet. Kultur är aldrig enkelt. Ett intranät kan inte öka kunskapsbasen om inte medarbetarna premieras för att dela kunskap. Ett intranät kan bara stödja en tydlig ledning, aldrig tydliggöra den.

Ändå har de alltså fått etiketten på trenden rätt. Men det jag ser handlar om en allt större förståelse för intranätet som en plats för självservice. Ingen nytt eller förvånande, alltså, men en insikt om att i självservicemiljöerna ska vi underlätta för människor att utföra uppgifter med hög volym och låg komplexitet.

Fylla i en enkel blankett? Absolut. Göra det 30 procent snabbare än i dag? Yes. Totalt fokus på effektivitet är ett av självservicens främsta kännetecken.

Enkelhet innebär att hjälpa människor slutföra sina uppgifter. Uppgifter som att hitta en kollega, rapportera sin tid, fylla i reseräkningen, hitta produktdokumentation, förstå processrutiner, anmäla sig till en kurs, få insikt om konkurrenternas aktiviteter… Jag kan räkna upp oändligt många fler exempel, och de skiftar från organisation till organisation.

Givetvis kan också andra, mindre konkreta syften finnas. Men ju högre grad av komplexitet de innebär – som att få hela företaget att gå åt samma håll – desto mer utmanar de enkelheten. Det är denna balansgång intranätansvariga har att gå.

(För övrigt håller jag med relaterat om att intranät byggda på tunga affärssystem för ”vi ju redan har det samarbetet” är kontraproduktiva. Kanske inte teorin men i alla praktiska fall jag sett.)

Bästa resurserna för skribenter

En av de vanligaste frågorna jag får på mina kurser i Skriva för webben är var man hittar mer läsning i ämnet. När jag skamlöst lyft fram mig själv brukar Gerrys nyhetsbrev och en del av de mest kända källorna komma upp. Nu finns det en lista med de 10 bästa bloggarna för skribenter.

Urvalet är precis lika ovetenskapligt som det brukar vara. Det är nödvändigtvis inte heller inriktat på just skriva för webben. Men alla tips tas tacksamt emot för vidare förmedling.

Årets mest populära sökningar

Yahoo har nu släppt statistik över årets mest populära sökningar. Ett kort utdrag följer. Man kan konstatera att den amerikanska dominansen är total. Kommer Eniro med en liknande för Sverige? Eller har jag redan missat den?

Nyheter
Steve Irwins död (Jyllands-Postens karikatyrer kom på tionde plats)

Kändisar
Britney Spears (som för övrigt också tog hem totalsegern)

Kändisbebisar
Suri Cruise

TV-program
American Idol

Bloggar
Perez Hilton

Idrott
New York Yankees

Politiker
George W Bush

Sångtexter
Hips Don’t Lie

Filmer
Spider-Man 3

Återfödelse för startsidor – nu bättre än portalerna?

Är det någon som kommer i håg Altavista? Denna webbens första dominerande sökmotor finns kvar men lever en undanskymd tillvaro. Om jag minns utvecklingen rätt var det två saker som fällde Altavista.

  1. Att de sålde placeringar i sökresultaten (och inte bara annonser vid sökresultaten). De skämdes inte heller för det utan marknadsförde försäljningen brett, vilket innebar att alla som brydde sig snart insåg att resultaten var värdelösa.
  2. De skulle bli portal.

Just begreppet portal är ett av webbens mest svajiga. Från hype till stenålder och tillbaka. Och sen kul igen. Och sen… ja, du känner igen det.

Den gamla portaltanken är just nu inne i en period av återfödelse och emerge har en bra genomgång av svenska ”webb 2.0 skrivbord”. Men snarare än att betona likheterna med ursprungsportalen – de finns dock – är det vettigt att fundera på skillnaderna. Den viktigaste där är hur vi användare tillåts styra betydligt mer. Ibland allt.

Ajax och RSS är förstås de grundläggande tekniska lösningarna och det ska bli intressant att se om vi kollektivt är mogna att skräddarsy vår webbupplevelse i större skala. Jag tror det. Samtidigt ska vi komma ihåg att individuell anpassning långtifrån alltid är en succé.

Bättre finanswebb med podd och bloggar

Dagens industri rapporterar om vad som skapar bra webbplatser för företags investerare. De som rankas högt använder webbens nya möjligheter:

Den finansiella informationen på webbplatserna har förbättrats avsevärt de senaste åren. Bland de mest uppskattade innovationerna bland de topplacerade bolagen finns podcasting, chatforum och bloggar från de högsta företagsledarna.

Tack för tipset Podernize