Bättre lokala intranät i offentlig sektor

Om du arbetar med intranät i en mindre offentlig organisation kan en rapport med erfarenheter från Storbritannien vara intressant.

Investment in websites for local public services has to date been targeted on the public-facing website, leaving intranets relatively under-developed. Yet in the longer term service transformation […] must be founded upon a workforce that is, firstly, well-informed and, secondly, fully engaged with the services to its customers. This is where the intranet has a major contribution.

Jag har inte betalt för rapporten i sin helhet men det känns som om det är fallstudierna som kan vara intressanta. En del av slutsatserna är nämligen en aning grunda.

The key to a successful intranet is user engagement. The measure of success is that it is used regularly every day and trusted by all employees as the essential source of information about the organisation.

Visserligen sant. Men alldeles för vagt. Nyckeln till ett framgångsrikt intranät är att det hjälper medarbetarna att göra sitt jobb snabbare och bättre. Förmodligen leder det till daglig användning men detta är en konsekvens, inte ett mål i sig.

Tack till Column Two för tipset.

%d