Skapa samarbete i decentraliserad organisation

Många människor i decentraliserade organisationer upplever det som svårare att samarbeta med andra avdelningar inom företaget än med leverantörer och kunder. Detta konstaterar i varje fall tre forskare vid Harvard som identifierat och rekommenderar lösningar för de tre viktigaste hindren för samarbete.

Rapporten heter ”Leading and Creating Collaboration in Decentralized Organizations” och du kan läsa antingen en kort sammanfattning eller ladda ned hela (som pdf) från Harvard Business School.

I korta drag kommer forskarna fram till detta:

 • Hinder 1: Den systematiska tendensen att behandla den egna gruppen och dess medlemmar bättre än andra grupper.
  Lösning: Koppla gruppens intressen samman med övergripande intressen.
 • Hinder 2: Territoriellt beteende som skiljer ”oss” från ”dem”.
  Lösning: Framhäv samarbete som svaret på gruppens behov.
 • Hinder 3: Dåliga strategier när olika grupper inom företaget förhandlar med varandra.
  Lösning: Stärk och uppmuntra bättre kunskap om förhandlingar.

Det finns många metoder för att arbeta i riktning mot lösningarna. Informationsavdelningen förfogar utan tvekan över flera av de viktigaste.

Googles vilja att skydda dina privata uppgifter brister

Google ger oss hur många bra tjänster som helst. Men detta betyder också att de vet väldigt, väldigt mycket om dig — även om du ”bara” använder sökmotorn avslöjar du många intressen och preferenser. Därför är det oroväckande att företaget nu pekas ut som ett av de sämsta internetföretagen när det gäller att skydda privata uppgifter om sina användare.

Allt som handlar om Google väcker stort intresse så det finns redan mycket att läsa om Privacy Internationals kritik av Google. Jag föreslår att du börjar hos Internetbrus (som också följer upp).

Sen är det intressant att läsa Googles egen reaktion, framförallt genom Matt Cutts som en är av de medarbetare som skapat — och förtjänar, tycker jag — ett gott rykte för den insyn han ger oss i företaget. Men kom ihåg att han är anställd och hans argument plockas sönder på flera håll.

Slutsatsen? Ja, döm själv. Själv har jag länge varit misstänksam mot Google och det jag skrev 2004 har ju inte precis blivit mindre aktuellt.

Samtidigt är det kanske dags att fråga sig om vi verkligen ska förvänta oss att multinationella jätteföretag ska hantera sin kunskap om oss på ett visst sätt? Är inte den enda långsiktigt säkra lösningen att vi själva kontrollerar uppgifterna?

Anonymiseringstjänster finns exempelvis redan och jag skulle inte bli förvånad om intresset allt mer styrs över mot hjälpmedel för den enskilde. Inte för att det är ”rätt” av företag och myndigheter att eventuellt vara släpphänta med våra personliga uppgifter. Utan för att risken faktiskt alltid kommer att finnas — och det gäller också de företag som just nu bedöms vara bäst.

Leta upp kunderna på nätet

En tanke att reflektera kring, så här på söndagseftermiddagen när jag avslutar en hektisk vecka med förberedelser för en ännu mer hektisk vecka (det blir nog inte mycket skrivet här på några dagar). Neville citerar Business Week som drar en logisk, självklar och i dag nödvändig slutsats.

It’s not enough to build a hub in Second Life or create a profile on MySpace.com. It’s time to shift your focus away from trying out every high-tech platform that comes across your in-box.

Instead, home in on your customers. Almost every demographic group you can think of is engrossed in the Web these days, and users are getting smarter about their tools. It won’t take long to find the consumers who care about what you’re doing—and tune in to what they’re doing.

Utan tvekan har webbens nya möjligheter blivit intressanta för många företag och organisationer den här våren. Lite av ett genombrott för ”webben 2.0”. Men risken finns då alltid att det blir ett verktygsfokus — så på sistone har jag allt oftare försökt få människor att ta ett steg bakåt. Strunta i Second Life. Strunta i bloggar. Strunta i YouTube.

Det handlar om att skapa nya och starkare relationer. Ur ett avsändarperspektiv innebär det att kommunicera

 • personligt
 • informellt
 • öppet.

Varken mer eller mindre. Kan du göra det med brevduvor, fine. Även om det nu för tiden nog är billigare att starta ett community än att sköta ett duvhägn.