Eldsjälar driver webben 2.0 förbi hajpen

3958503037.jpgNär jag nyligen talade vid Webbdagarna i Malmö ställde Internetworlds chefredaktör Magnus Höij också några frågor för tidningens webb-TV.

Vi pratar om sociala medier, vem som bör driva utvecklingen och vad den innebär för avsändarens möjligheter att kontrollera budskapet.

På tal om webb 2.0: Det finns en rädsla för vad den innebär (vilket vi också berör i intervjun). Read/WriteWeb tar tag i denna rädsla och visar bland annat att den handlar just om risken att tappa kontrollen.

Artikeln koncentrerar sig på en mer teknisk vinkel. Men om vi, eller snarare våra IT-avdelningar, är rädda för verktygen internt lär vi ha svårt att hitta bra sätt att komma igång, vare sig vi börjar innanför eller utanför brandväggarna. Ändå finns det ganska stora förhoppningar på många av de nya verktygens/användningsområdenas potential.

web20_business_value.gif

%d