Företaget Tvärtom: ”Ni ska vara på Facebook”

En timme varje fredag förväntas de anställda på Serena Software ägna sig åt Facebook. Detta för att skapa personliga kontakter med kollegor i de 18 länder där företaget finns.

SDA Asia Magazine drar vinkeln lite väl långt och hävdar att företaget gör ”Facebook till sitt intranät”. Så långt går de inte. Men till skillnad från mer inskränkta företag har de insett att människor vi känner jobbar vi bättre tillsammans med. Därför får alla anställda en timme av sin arbetstid att spendera på Facebook.

Each Friday, employees are granted one hour of personal time to spend on their Facebook profiles and connect with co-workers, customers, family and friends.

Det finns nästan alltid en eldsjäl i miljöer där mönster och fördomar bryts. I Serena Softwares fall handlar det om VDn Jeremy Burton (vilket självklart underlättat det hela…). Han säger:

“Social networking tools like Facebook can bring us back together, help us get to know each other as people, help us understand our business and our products, and help us better serve our customers-on demand. A corporate culture that fosters a sense of community and fun will ultimately help us get more done. Companies that do not embrace social networking are making a huge mistake.”

Jag tror det är viktigt att notera hur det handlar om verktyg ”som Facebook”. Det måste inte vara Facebook. I stora delar av världen finns det andra nätverk som drar mer folk och som känns hemma för större delar av arbetsstyrkan. Säkert finns det situationer där ett helt internt nätverk kan vara ett möjligt alternativ.

Men att låta människor ha kontakt med varandra på de sätt som faller dem naturligt — det är bra affärer.

Intranät 2.0 – bra sök allt viktigare

Sociala medier på intranät börjar ta fart. Som allt annat du lanserar kräver det en strategi och en av de viktigaste är strategin för hur människor ska hitta.

Det vanligaste klagomålet på stora intranät är att ”det går inte att hitta”. En bättre sökmotor är följdaktligen det vanligaste kravet, eller ett av dem.

Framväxten av sociala medier på intranätet — bloggar, bokmärkestjänster, wikis, poddprogram… — gör inte behovet mindre. Detta konstaterar Prescient Digital Media. Men det viktigaste de pekar på är betydelsen av ett vidare grepp på ”hittbarhet”:

If Intranet 2.0 or Enterprise 2.0 is to be truly effective in your organization, you require a strong search strategy of which the search engine is only one component. Employees must be trained to categorize (tag) and store content properly, and they must be guided by the appropriate rules (e.g. taxonomy) and processes (e.g. content management and document management) to ensure search retrieval is effective. On the intranet, search is only one part technology, and one part people and process.

En vecka och världen har förändrats

Har varit bortrest en vecka och det fanns en tid när det var lätt att komma ifatt. Jag bara bläddrade högen av Sydsvenskan så var det klart. Nu krävs det en mer kamikaze-aktig attityd. Jag läser ingenting och räknar kallt med att om något verkligt viktigt hänt så lär det dyka upp igen.

”Ingenting” var kanske till att ta i. Jag har sneglat på mina viktigaste prenumerationer och konstaterar t.ex. att Googles OpenSocial är något att gräva djupare i. Här kan dölja sig en utveckling som förändrar om inte världen i stort så i vart fall den sociala medievärlden i vissa avseenden.

Sen har det ju kommit en ny rapport om Bloggsverige. Vet inte, men jag har svårt att bli upphetsad över de här utpräglat kvantitativa sätten att mäta bloggar. Vem länkas mest, vem kommenteras mest etc.

Jag skulle vilja se ett försök att visa vilka idéer som har fått störst spridning, vilka diskussioner som skapat förändrade affärs- och beteendemönster och så vidare. Det vore godis på riktigt.

Nåväl, dags att lämna det som hänt bakom mig. Tittar framåt och upptäcker att om några dagar hålls en dygnslång, global och gratis konferens — A Brand You World. Massor av talare som under en timme var håller i ett teleseminarium. Kul idé men lite smalt fokus (”personal branding”). Med ett viktigare ämne hade konferensformatet varit spännande att kolla på.