Förstå sociala medier: Samtalsprisma

PR 2.0s bild säger två saker som båda är avgörande för sociala medier. För det första att samtalet (lyssna, lära, dela) är i centrum. För det andra att mångfalden är större än någonsin tidigare.

Tänkte inte orda särskilt mycket mer. Kolla och fundera. Var är din plats? Var är människorna som är viktiga för ditt företag eller din organisation?

The Conversation Prism
The Conversation Prism
%d