RSS slår igenom när ”RSS” försvinner?

RSS har slagit igenom rejält. Men bara på utbudssidan (att sajter publicerar RSS). Efterfrågan ser det värre ut med. Så det var dags att någon gick före och bytte den obegripliga akronymen mot något positivt. Och att det är Google skadar inte.

RSS är underbart. Vi kan prenumerera på nytt och uppdaterat innehåll utan den traditionella e-postprenumerationens nackdelar. Vi styr själva till 100 procent vad vi får. Vi blandar inte mediekonsumtion (som nyheter eller bloggar) med kommunikation (som ju faktiskt är e-postens kärna).

Det är så bra att i varje fall jag underskattat den pedagogiska svårighet som RSS uppenbarligen innebär. Det är inte svårt. Men det upplevs som svårt och upplevelsen styr.

Google tar nu ett litet steg genom att ändra techno-lingot till ”Följ denna blogg”. Inget ”RSS” eller ”Atom” i fokus.

Nu kan ju Google (som tur är, trots allt) bara påverka sina egna sajter. Men om de kan driva fram en större användning där får vi en ledtråd till en bättre terminologi. Teknologin är som sagt underbar redan nu, eller med ReadWriteWebs ord:

RSS is life and work changing technology. It’s what makes an ecosystem of blogs possible by lowering the investment required by readers to follow and support a larger number of blogs than they would visit manually. It’s what keeps those podcasts coming after you might have forgotten to download episode after episode. It makes search an ongoing practice instead of a one-off shot in the dark. RSS is huge, but the name alone intimidates many people who ought to be diving into it.

Jag gillar alltså tanken. Sen är frågan om ”Följ” är rätt begrepp? Själv använder jag mest ”Prenumerera” när jag beskriver RSS men det är möjligt att just det ordet är nedsmutsat av e-postkopplingen.

5 kommentarer

  1. Hej,

    Jag pratar själv om mina RSS-prenumerationer som ”feeds”. Jag ser RSS som flöden av information mellan en källa och mig själv (min läsare), en förbindelse som kopplar ihop mig med informationskällor jag vill ta del av på regelbunden basis. Men jag har ingen bra svensk översättning – ”flöden” ligger inte helt rätt i munnen, men det kanske bara är en fråga om vana.

    /Oscar Berg

  2. Läste en amerikansk sajt (tyvärr glömt vilken) där man hade ändrat från ”Subscribe to this blog” till ”Get update alerts from this blog” (ungefär). Poängen var att ”Subscribe” ansågs förenat med en kostnad hos besökarna vilket gjorde att färre klickade på det. Det ändrade ordvalet ökade antalet ”prenumeranter” på feeden. En svensk översättning av feed är väl egentligen matning. Men det låter inte heller så aptitligt även om det är just det man gör, matar läsaren med text.
    RSS är annars tyvärr totalt okänt bland de flesta. Hur gjorde man för att sprida SMS som begrepp, eller är det egentligen också tämligen okänt bland gemene man idag? Det har blivit att ”messa”, oavsett om det är SMS eller MMS eller MSN?

Kommentarer är stängda.

%d