Lös uppgiften viktigast för medarbetarna (Konferensrapport)

Från intranätkonferensen IntraTeam: Det absolut viktigaste för ett intranät är att det löser medarbetarnas uppgifter. Låter dem göra sitt jobb smidigare och enklare. Det har jag påstått länge och statistik från Worldwide Intranet Challenge, WIC, bekräftar betydelsen.

WIC är en internationell benchmarking av intranät som ganska nyligen dragit igång. På IntraTeam berättar Andrew Wright om resultaten. Jag tänker inte återge dem i någon detalj. Men det är intressant att notera vad som betyder allra mest för de 11.000 människor som hittills gjort enkäten.

Viktigast av allt är att intranätet hjälper mig lösa mina arbetsuppgifter (”complete work tasks”).

Man kan göra det enkelt för sig och peka på HR-delen av intranätet eller självservicemodulen och säga ”det löser vi där”. Men det är en inte vad det handlar om, menar jag.

Att förstå hur du löser människors uppgifter är inte teknik eller enstaka tjänster — det är ett strategiskt förhållningssätt till allt innehåll och alla tjänster.

Jag har skrivit mer om detta i Ditt intranäts yttersta syfte.

%d