Mobila intranät ökar snabbt

När Jakob Nielsen presenterar 2011 års bästa intranät noterar han flera intressanta trender. Mobila versioner av intranät blir allt vanligare.

Av de 10 vinnande intranäten hade 60 procent en mobil version. Bland förra årets vinnare var andelen bara hälften så stor. Nu ska det visserligen sägas att urvalet är både litet och okontrollerat (tävlingen bygger på att företag anmäler sig) så några långtgående slutsatser kan vi inte dra. Men Nielsens iakttagelser är viktiga.

In testing mobile websites on mobile devices, we found that sites with fewer features have much better usability than full-featured websites. This year’s winning mobile intranets followed this recommendation, focusing on specific features that were important to employees on the go instead of trying to squeeze the entire intranet onto a tiny screen.

Sen är förstås också sociala möjligheter på frammarsch. Nielsen ger flera intressanta exempel, inte minst detta:

We know from research on social features that user participation increases when contributors are visibly rewarded, such as by adding points or badges to their profiles. Many winning intranets did exactly that.

%d