Blogg

PowerPoint i kläm mellan Då och Nu

PowerPoint, PP, är programmet alla älskar att hata. Det har kallats ”en snuttefilt för dåliga presentatörer”, något som bara fegisar använder och, ja, du känner igen diskussionen.

Ändå använder vi det. Själv har jag en ganska odramatisk syn på programmet – det är ett verktyg som likt alla verktyg kan antingen användas eller missbrukas. Rätt använt tillför det något för åhörarna. Men diskussionen finns där, och Beyond Bullets försöker reda ut varför.

Den intervjuade professorn menar att vi står i en kulturell korsning. Å ena sidan har vi den traditionella västerländska talarkonsten, å andra sidan finns det en global informationskultur som lyfter fram nya kommunikationsmedel. PP hamnar mitt emellan dem – och blir i värsta fall ett exempel på det sämsta av de båda.

Den som bedömer en presentation med PP ur ett historiskt, talat, perspektiv kommer att betrakta presentationen som omogen och amatörmässig. Den som vill se nya lösningar och spännande berättarstrukturer kommer att ge PP skulden för att upplevelsen känns tråkig eller begränsad.

Någon snabb och enkel lösning på problemet finns förstås inte. Men vi kommer säkert en bra bit på vägen genom att fundera på vilken typ av presentatörer vi själva är och vad vi tror att publiken vill ha eller förväntar sig. Hamnar vi rätt i det avgörandet blir PP just ett verktyg, ett stöd för både talare och publik.

SvD först ut med svensk tidningsblogg

Svenska Dagbladet blev ”först i Norden” med en dagstidningsblogg. Ledarredaktionen kommer att driva ”PJ just nu”, som bloggen heter.

Man kan vara allmänt tvär och konstatera att detta egentligen är bara ytterligare ett bevis på hur långt efter den en gång så stolta internet-nationen Sverige hamnat. I den engelskspråkiga världen är mediebloggar spridda långt ner till minsta lokalblaska.

Men varför vara tvär?

Detta är kanske den lilla knuff som behövs för att bloggarna ska ta sin – visserligen lilla men ändå potentiellt viktiga – plats också här?

Få inspiration av andras idéer

CoolBusinessIdeas.com är en Singapore-baserad webbplats som helt och hållet ägnar sig åt andras affärsidéer. De har ett nyhetsbrev som månatligen ger en inblick i idéer och innovationer världen över och en blogg som lyfter fram enstaka exempel löpande.

En del grejer är mest kul – sängen som erbjuder skydd mot terroristattacker och bilen som visar känslor till exempel – men det finns också mer jordnära saker.

Kom att tänka på behovet av nya idéer när jag läste att 100 pr-konsulter försvann 2003, enligt Dagens Media. Huruvida samtliga är återfunna förtäljer inte historien, men jag kan lugna er med att åtminstone jag har funnit mig tillrätta. Eftersom jag sa upp mig och startade detta företag ingår jag förmodligen i statistiken – vilket väl mest säger att statistik ska man som vanligt vara försiktig med.

Tänk inte rosa

”Don’t Think Pink” är en ny bok om marknadsföring till kvinnor. Titeln och därmed budskapet är självförklarande, och resonemanget utgår från två problem. För det första att kvinnornas betydelse för inköp undervärderas. För det andra att blommorna, fjärilarna och de ljusröda färgerna används som ett substitut för verklig kunskap om vad som är relevant för kvinnor.

Alla som någonsin sett tvättmedelsreklam eller annonser i tjejtidningar förstår vad författarna menar. Deras lösning förvånar inte heller: Fokusera på mindre målgrupper, bjud in kunden till dialog, var autentisk. Det vill säga – producera bra kommunikation. Oavsett kön.

Det skulle vara kul att läsa en bok eller artikel som försöker förklara varför ”reklamsidan” av kommunikationsbranschen konstant faller för samma gamla schabloner. I PR, redaktionell marknadskommunikation, internkommunikation, varumärkesbyggande och så vidare finns inte problemet. Jag har själv inget konkret förslag till förklaring. Möjligen löper all kommunikation som försöker skapa väldigt enkla ageranden (”Köp!”) större risk att bli schablonmässig än kommunikation som är långsiktig och relationssyftande.

Mer spännvidd när målgruppen kommer till tals

I dessa idrottseuforiska dagar slår det mig att SVTs OS-sändningar fått en helt ny dimension jämfört med tidigare evenemang, och jag tänker på de frågor som vi tittare SMS-ar in.

SMS som metod för att skapa interaktivitet i tv är ju inget nytt. Men för det mesta har tekniken använts för, ärligt talat, rätt meningslösa syften (läs TV4, TV3). Nu ”väller det in” frågor som målgruppen sitter och funderar på – och skillnaden mot vad sportkommentatorer brukar prata om är jättelik.

Medan vi vanligen hör om gymnastikens kvastar, dubbelskruvar och hel sväng till handstående vill tittarna veta vad gymnasterna väger, varför de sprutar något på barren innan de ska upp och hur gamla är gymnasterna egentligen?

På samma sätt är det i alla sporter. I beachvolley funderar kommentatorn hela tiden kring varför spelarna inte väljer hoppserve, medan tittarna vill veta vilket material bollen är gjord av.

I detta tror jag att det finns en mer generell påminnelse för alla som kommunicerar med en verkligt bred målgrupp. Avsändaren (sportkommentatorn, copywritern, informationsdirektören) är alltid – säger alltid – långt före en stor del av dem som tar emot budskapet. Det betyder inte att kommunikation alltid måste ske på den minst kunniges nivå. Men det betyder nog att spännvidden på det vi kommunicerar bör vara mycket bredare än vi kan (vill?) tänka oss. Som tittare på OS tycks vi vilja ha de initerade reflektionerna likaväl som de basala grunderna.

Nästa gång du ska publicera något till många: Kom ihåg att medan din reflex är att diskutera diskusens utgångshastighet i förhållande till utkastvinkeln så vill mottagarna veta vad den där prylen väger…

Kunskap är makt – och ger vinst

Nästan alla företag brottas med samma problem: Hur ta hand om och använda all den kunskap som finns hos företagets medarbetare? En artikel från McKinsey & Co. på CFO.com ger en rejäl genomgång av frågeställningen. De konstaterar bland annat de tre vanligaste sätten att hantera kunskap – knowledge management – ofta har blandad framgång. Stora dokumenthanteringssystem är helt enkelt inte särskilt effektiva, innehåll på intranät är sällan tillräckligt mycket i frontlinjen eftersom skribenterna inte är experterna och, till sist, de decentraliserade metoderna fungerar för små grupper men sällan för att sprida information och kunskap i hela organisationen.

För de som lyckas finns stora vinster att hämta, och artikeln pekar på en lösning den kallar ”kunskapmarknader”.

Tyvärr är artikeln ungefär lika lång som en normal regnperiod i Sverige sommaren 2004, men den är värd att läsa.

Mer internt fokus i varumärkesarbetet

JKL har i dagarna publicerat sin varumärkesundersökning för 2004. En av de stora förändringarna handlar om rollen för CSR, ”Corporate Social Responsibility”, men mest intressant är egentligen att det idag tycks finnas en god insikt om hur viktigt det interna arbetet är för ett varumärke.

De företag som medverket i undersökningen kommer till exempel att lägga mer pengar på sitt varumärkesarbete än tidigare, men budgetökningen ska framförallt användas för ett större internt fokus. Endast 4 procent räknar med en större budget till reklambyrån.

Undersökningen (pdf)

Kul att jag fick tillfälle att länka till något bra hos dessa branschkolleger, med tanke på att jag tidigare varit kritisk mot dem.