Bygga webb för flera generationer

Äldre har svårare än yngre att hitta informationen på internet skriver Internetworld. Den forskare i psykologi som kommit fram till slutsatsen säger

Tredimensionella miljöer kan vara bra för äldre, men de kan också vara svåra att använda. Äldre får behållning av bilder och när verkliga miljöer efterliknas eftersom det ger en större upplevelse för människor som kan ha svårt att lämna sina hem. Å sidan kan dessa miljöer innehålla mycket information med svårhanterad navigering och interaktion…

Det finns alltså inget enkelt sätt att bättre stödja äldre besökare. Särskilda webbplatser för äldre avskriver hon helt, och jag håller med. Specialavdelningar har aldrig varit särskilt lyckade. Men om du driver en webbplats med en stor äldre målgrupp är halva slaget vunnet bara genom att du uppmärksammar svårigheten.

Det faktum att det för äldre är ”svårare att sammanställa information från flera ställen” kan, exempelvis, ge viktiga ledtrådar för hur du konstruerar informationsflöde och interaktion.

Webb vs. papper: Omvända världen

Ur ett medialt perspektiv är det, som Martin Jönsson skriver, intressant att Guardian har beslutat att alltid låta webben gå före den traditionella papperstidningen.

Som motivering anger tidningen att de inte ser någon anledning att låta konkurrerande medier hinna före dem – och att det på nätet finns en möjlighet för reportrarna att skriva längre och presentera ett fylligare material. Tvärt emot den traditionella synen på webben som ett snabbt medium och papperet som det fördjupande.

I detta finns en slutsats som sträcker sig bortom mediesajter. Samma tankegång har jag stött på hos många andra typer av organisationer. Företagsbroschyren har blivit en kort sammanfattning som hänvisar till webben för fördjupning, för att förenkla resonemanget.

Jag tror att det är rätt metod – men vi ska inte inbilla oss att den är okomplicerad. Det ställer högre krav på webbansvariga ur minst två aspekter:

  1. Informationspresentation: Mer omfattande texter och fler texter förändrar inte det faktum att skärmen är svårare att läsa från än tryckt information. Det blir alltså hela tiden viktigare hur vi redigerar och presenterar vårt innehåll.
  2. Informationsarkitektur: Ju mer vi öser ut på nätet, desto svårare blir det för våra läsare att hitta just det som de vill veta/göra.

Särskilt den sista punkten bör leda till återkommande diskussioner och tester. Naturligtvis kommer en framtida algoritmisk informationsarktektur att vara viktig, men vi har våra läsare i dag. Läsare som vi vet är bäst betjänta av att göra så få val som möjligt och mötas av väl fokuserade webbplatser. Det är inget moment 22. Men det är en utmaning det vore dumt att bortse från.

Offentlig webb 2.0

Stockholms stadsbibliotek kan bli första svenska webbplatsen att ta Steget till webben 2.0. Följ utvecklingen på projektets blogg och bildflöde.

Kul att en offentlig institution visar vägen. Men samtidigt tråkigt att inget företag ännu sett de kommersiella fördelarna med att skapa en webbplats där målgruppen i hög utsträckning är deltagare. Nåväl, det kommer. Det är jag övertygad om.

Jag skrev nyligen om hur algoritmiska informationsarkitekturer ses som lösningen på den eviga webbfrågeställningen: Hur ska man hitta? Stockholms stadsbibliotek är på väg i en mer matematisk riktning skriver Urban.

Rekommendationssystemet är värt några rader i sig. Kombinationen av böckernas klassificering, ämnesord, användarna lista över favoritböcker och lånemönster kommer att skapa Sveriges kraftfullaste rekommendationstjänst där användarna automatiskt får tips om böcker som borde intressera dem.

Att hitta på intranätet

Med tanke på hur mycket information det finns på de flesta intranät är det inte svårt att peka ut det vanligaste problemet: Hur ska folk hitta?

Informationsarkitekturen erbjuder ett svar, det vill säga hur informationen är grupperad och hur man navigerar på intranätet. Men Cathy McKnight från Prescient Digital Media argumenterar för att IA inte är det enda svaret. En väl fungerande taxonomi – struktur för metadata – är lika nödvändigt.

Så hittar vi information på intranät

Jared M. Spool bjuder på en bra och grundläggande artikel om hur vi kan hjälpa folk att hitta information på intranät. En måhända uppenbar men viktig reflektion handlar om mängden information. Många intranät är portaler – deras startsidor leder vidare till en lång rad andra startsidor (för HR, support etc.) Externa webbplatser är oftast mer specifika och därför enklare att hitta på.