Intranät som skapar nytta

Webbrådgivaren Fredrik Wackå är en av Sveriges mest erfarna rådgivare kring intranät och digitala arbetsplatser. Bygg din service till medarbetarna på kunskapen från hundratals andra utvecklings- och förbättringsprojekt.

iconmonstr-compass-6-120Behovsanalys – rätt start på ditt projekt

Allt handlar om att du ska fatta rätt beslut. Utgångspunkten är denna: Intranätets utveckling ska bygga på fakta om vad besökarna vill ha och hur de faktiskt lyckas. Håller du med om detta, håller du med om basen för Top Task Management. Enkelt uttryckt är det en modell för behovs- och effektivitetsstyrning av din sajt. Metoderna är väldigt konkreta. Det är också resultaten du får ut av ett projekt.

Behovsanalys och förstudie

iconmonstr-user-30-120Lär dig, eller ledningen, mer

Ge intranätgruppen viktig kunskap och inspirerande insikter. Se exempel och lär av andra intranätprojekt. Kursen ”Utveckla intranätet” ger dig det som annars är dolt bakom brandväggar — chansen att se hur andra intranät har löst de frågor ni ställer er.

Kursen ”Utveckla intranätet” – inspiration och exempel

Kunder

iconmonstr-chart-5-120Fredrik Wackå har arbetet med intranät och digitala arbetsplatser i alla typer av företag och organisationer. Bland företagen finns Höganäs AB, Tetra Pak, Arla, Lantmännen, AstraZeneca och Preem. Inom offentlig sektor SKL, JO, regioner och landsting (Halland, Skåne, Värmland, Kronoberg) och flera kommuner.

Presentation av Fredrik Wackå

iconmonstr-coffee-2-120Hör av dig!

En kopp kaffe eller ett snabbt onlinemöte? Hör av dig om du vill veta mer om hur du kan stärka ditt intranät / din digitala arbetsplats.

Kontakta Fredrik Wackå