Bättre lokala intranät i offentlig sektor

Om du arbetar med intranät i en mindre offentlig organisation kan en rapport med erfarenheter från Storbritannien vara intressant.

Investment in websites for local public services has to date been targeted on the public-facing website, leaving intranets relatively under-developed. Yet in the longer term service transformation […] must be founded upon a workforce that is, firstly, well-informed and, secondly, fully engaged with the services to its customers. This is where the intranet has a major contribution.

Jag har inte betalt för rapporten i sin helhet men det känns som om det är fallstudierna som kan vara intressanta. En del av slutsatserna är nämligen en aning grunda.

The key to a successful intranet is user engagement. The measure of success is that it is used regularly every day and trusted by all employees as the essential source of information about the organisation.

Visserligen sant. Men alldeles för vagt. Nyckeln till ett framgångsrikt intranät är att det hjälper medarbetarna att göra sitt jobb snabbare och bättre. Förmodligen leder det till daglig användning men detta är en konsekvens, inte ett mål i sig.

Tack till Column Two för tipset.

Intranät hanterar personalens missnöje

Nokias anställda gillar inte att deras bonus har tagits bort, trots att företaget tjänar stora pengar och trots att cheferna har kvar sina bonusar. Förståeligt, antar jag, och för en kommunikatör är det spännande att intranätet har blivit den plats där missnöjet uttrycks och bemöts.

Helsingin Sanomat beskriver situationen:

Nokia workers have expressed their disappointment in regard to what they feel is an unjust situation on the company’s intranet chat groups, where the company directors have also answered some of the questions.
Nokia President and CEO Olli-Pekka Kallasvuo explained the bonus criteria in a Friday video speech, which has since been available on the Nokia intranet.

Vad som sagts vet jag inte. Men naturligtvis är det precis så här ett intranät ska användas. Potentialen för ett intranät är ju så mycket större än det dokument- och nyhetsarkiv det allt för ofta reduceras till.

RSS för att sprida information internt

RSS är för de flesta av oss fortfarande mest ett sätt att prenumerera på nyheter och uppdaterat material från externa källor. Men som med så mycket annat kommer RSS antagligen att få några av sina mest produktiva användningsområden innanför brandväggarna, för organisationens egna behov.

Corporate RSS har en fallstudie från en relativt stor juristfirma. Studien är ärligt talat ren textreklam för en viss teknisk lösning. Om vi bortser från just lösningen, finns det en del intressanta slutsatser att lära av för dig som arbetar med internkommunikation.

…started proving the idea that the ”subscribe” model distributes information to employees more efficiently than simply having employees browse and search for information on their own.

Marketing Department professionals were pre-subscribed to an internal feed from the firm’s client proposal tracking system.

Similar systems are being rolled out to attorneys and staff to help them stay current on clients, matters and key internal reports.

Moreover, as federal and state governments and paid legal information providers begin to offer content and data via RSS feeds, Dykema plans to … deliver that content to its employees.

Det är inte längre ”internkommunikation” du behöver

Den interna kommunikation som vi lärt känna som en utpräglat publicistisk verksamhet är död. Det handlar inte längre om att få ut rätt budskap, på rätt sätt, i rätt tid till rätt människor. Internkommunikatörens roll måste förändras, hävdar Keven Keohane.

Internal communicators need to start thinking of themselves as business process support (and in some cases, design) experts and part of the team that directly enables the organisation and its stakeholders to deliver the best possible customer experience.

Tankegången ligger nära det jag försöker visa i Fem sätt att mäta en webbredaktör. De klassiska publicistiska måtten på framgång, t.ex. på ett intranät, är både irrelevanta för företaget/organisationen och ointressanta för ledningen.

Är då detta ett hot mot de som jobbar med internkommunikation? Inte alls. Om vi jämför en ”kommunikatör” med någon som fungerar som ”business process support” kommer den senare att vinna på alla punkter: Lön, status, strategisk nivå, utvecklingsmöjligheter… Det handlar ju inte om att glömma hantverket utan att bygga vidare på det.

Se också: The end of internal communications

Intranätet som stödjer 327 000 människor

Att jobba med intranät är både intressant och utmanande. Det har en uppenbar men avgörande skillnad jämfört med externa webbplatser, nämligen att kunskapsöverföringen mellan olika organisationer är svår. Ibland omöjlig. Desto bättre dyker det ibland upp intressanta fallstudier (och en skärmdump, vilket är hårdvaluta för alla intresserade).

General Motors tillåter oss att få en aning om deras arbete. Som världens största biltillverkare med 327.000 anställda i 33 länder har de alla de utmaningar en global organisation har. De är inte ”klara” – det blir ingen någonsin – men de börjar närma sig fjärde generationen av sin portal. Planerna för denna innehåller bland annat:

  • Full cross-functional integration of work related processes
  • Collaboration tools (e.g. wikis and blogs)
  • Detailed data and reporting (e.g. business intelligence)
  • Multiple platform delivery (e.g. wireless / PDA)

Masterclass för bättre webb och intranät

MasterclassTillsammans med Gerry McGovern arrangerar jag i mars en Masterclass i Malmö och Stockholm. Kursens namn är ”Customer-Centric, not Organisation-Centric”. Den bygger på våra gemensamma erfarenheter och handlar ytterst om hur du får ut mest värde av din webbplats eller ditt intranät.

Kursen riktar sig till alla typer av organisationer. Du har nytta av den oavsett om du jobbar inom ett företag, en organisation eller förvaltning eller t.ex. ett universitet.

Kursbeskrivning
Program
Anmälan

För de som inte känner till Gerry kan jag berätta att han är en av de mest efterfrågade och uppskattade föreläsarna om webbinnehåll i världen. Han har nyligen publicerat sin tredje bok i ämnet, Killer Web Content.

Vi jobbar tillsammans med några av Skandinaviens största intranät och webbplatser.

Titta gärna in för mer information. Tveka inte att höra av dig till mig om du har några frågor.

Bra insikt om interna bloggar

Jag har länge hävdat att medan externa företagsbloggar säkert kommer att fortsätta utvecklas, är det intranätbloggar som kommer att se den största kvantitativa tillväxten. Detta fick jag tillfälle att berätta för Computer Sweden vilket resulterade i artikeln Bloggen flyttar in i företagen.

Det är viktigt att denna aspekt lyfts fram. Kommunikationsbranschen har en tendens att alltid vara mest intresserad av PR och extern kommunikation medan internkommunikation inte är lika ”sexigt”. För någon som likt mig själv arbetar med båda dimensionerna är det dock tydligt att de interna satsningarna kan vara minst lika värdeskapande som de externa.

Två saker kring CS artikel bara: Såvitt jag vet har inte Sony Ericsson startat en utvecklingsavdelning för interna bloggar i Lund, vilket artikeln möjligen säger. Det jag vet är att de en avdelning startade med interna bloggar tidigare i år vilket de har berättat om för branschkollegor.

Sen brukar jag alltid få någon bitsk kommentar när jag får epitetet ”expert” klistrat på mig… Jag har aldrig, och kommer aldrig, kalla mig själv det. Man kan ha mer eller mindre överblick och intresse men att vara expert på något så variationsrikt som sociala medier (och dess olika uttryck) tror jag helt enkelt inte är möjligt.

Var tredje VD bloggar

Fast inte i Sverige. Och bara i de stora företagen. Men ändå… PR Week USA har publicerat sin årliga undersökning kring hur de högsta cheferna i företag skapar strategier och vad de påverkas av. Det handlar om mer än kommunikation men givetvis finns även denna aspekt med.

According to the survey, only 3% of the smaller-company CEOs have their own blogs, while in larger companies 33% have them. One reason for this may be that large-company CEOs use blogs as an internal communications tool that helps them reach a broader audience. The overall perception among most CEOs is that blogs are more effective for in-house communications than for external audiences.

Jag har sagt det som står i den sista meningen länge. Externa bloggar är och kommer att förbli en liten del av företagsbloggarna. Särskilt för dem på allra högst positioner. Utåt upplever för många av dem att känsliga marknader och granskande journalister gör en mer personlig kommunikation besvärlig. Jag håller inte nödvändigtvis med men har respekt för synpunkten.

Internt, däremot, har många chefer insett betydelsen av faktorer som motivation, gemensam målbild och dialog. Med den insikten faller en intranätblogg väl på plats.

RSS också internt för mer än nyheter

I anslutning till vad jag skrev om RSS för mer än nyheter: Glöm inte bort de interna användningsområdena. Patrik Kennedy ser fem övergripande skäl att använda RSS på och för jobbet.

  • Sammanställa många innehållskällor.
  • Hålla sig uppdaterad kring branschutvecklingen.
  • Enkelt att få ut företagsnyheter (jodå, RSS är bra för nyheter också).
  • Samarbete inom projektgrupper.
  • Synkronisera och återpublicera innehåll.

Agent med rätt att skriva wiki

Lite pojkaktigt tycker jag att detta är spännande: De amerikanska underrättelsetjänsterna (16 stycken!) har en gemensam wiki där de delar information. Den bestod nyligen av 28 000 sidor och hade 3 600 användare. Självklart kan du läsa mer om Intellipedia, som den kallas, på Wikipedia.

Om man bortser från hemliga agentdrömmar instämmer jag i slutsatsen hos Portals and KM:

Past events have shown that the US intelligent community could use a lot of help coordinating its efforts. The same concept could work for any organization trying to get better coordination and collaboration.