Utmaning med ”Corporate Branding” i läkemedelsbranschen

Läkemedelsindustrin, och i viss mån även den medicintekniska branschen, har väldigt speciella förutsättningar för sin externa kommunikation. Väldigt förenklat uttryckt måste de tänka till ytterligare några gånger där andra företag kan köra igång direkt. Det gäller allt från budskap till tilltal och kanaler, och det gäller både PR och marknadsföring.

Kommunikationsforum pekar dessutom på omvärldsfaktorer som läkemedelskopior, galopperande utvecklingskostnader och allt hårdare krav från myndigheter.

De gamla strategierna för att skapa värden håller inte längre – nya tankar, nya grepp måste till. Det är i det ljuset en ny uppsats från Handelshøjskolen i Köpenhamn ska läsas: Corporate branding i medicinalbranchen (pdf).

Låt berättelsen stärka varumärket

Leader’s Guide to Storytelling publicerar en serie artiklar om varumärkets berättelse och hur vi kan arbeta för att stärka ett varumärke. Det finns flera mycket läsvärda delar i serien. Jag har med intresse läst exempelvis hur bilder och medier kan användas för det ett företag vill förmedla av sitt varumärke.

Skribentens utgångspunkt är tankarna kring ”storytelling” som ju börjar kännas lite slitna vid det här laget. Kanske inte för att de misslyckats, egentligen, utan eftersom det varit mycket snack och väldigt lite verkstad. Men jag måste säga att detta är något av det mest konkreta jag läst med många exempel på företag som försökt och haft framgångar.

Mer internt fokus i varumärkesarbetet

JKL har i dagarna publicerat sin varumärkesundersökning för 2004. En av de stora förändringarna handlar om rollen för CSR, ”Corporate Social Responsibility”, men mest intressant är egentligen att det idag tycks finnas en god insikt om hur viktigt det interna arbetet är för ett varumärke.

De företag som medverket i undersökningen kommer till exempel att lägga mer pengar på sitt varumärkesarbete än tidigare, men budgetökningen ska framförallt användas för ett större internt fokus. Endast 4 procent räknar med en större budget till reklambyrån.

Undersökningen (pdf)

Kul att jag fick tillfälle att länka till något bra hos dessa branschkolleger, med tanke på att jag tidigare varit kritisk mot dem.

Att skriva ett varumärkesmanifest

De flesta företag definierar sitt varumärkes värderingar i en vision, värdegrund eller liknande. Men hur gör man för att få varumärket att leva i allt företaget gör? Svaret, enligt What’s Your Brand Mantra? är att skriva ett varumärkesmanifest – ett dokument som överbryggar klyftan mellan de stora, fina orden och det dagliga arbetet: ”So a brand manifesto crystalizes and clarifies the revolutionary intention of an organization, and it asks others (employees and customers) to join together and make it a reality. Powerful stuff. Not easy, but powerful.”