Webben 2008: Svårt att hitta, dålig textkontroll men 2.0 kommer

På nästan varannan svensk webbplats hinner de ansvariga inte granska texter. Och webbplatserna växer så fort att vi inte hittar. Det kan vi se i Web Service Awards, WSA, rapport Hur mår Sveriges webbplatser? För mig är det tydligt hur redaktören och kunskapen om innehåll måste prioriteras bättre.

Rapporten innehåller många frågeställningar. Några av dem kan jag inte låta bli att kommentera, först och främst den tilltagande svårigheten att navigera och hitta.

Tre fjärdedelar av de tillfrågade anser att deras webbplats har ökat i omfattning det senaste året. […] Eftersom webbplatserna konstant växer i omfång fungerar den struktur som gjordes för några år sedan inte längre tillfredsställande med dagens allt större webbplatser. Dessutom blir besökarna alltmer kräsna och ställer högre krav.

Webbansvariga är medvetna om problemet. Rapporten ger tyvärr två helt olika svar på hur många som arbetar aktivt med att hjälpa besökarna att hitta. WSA säger både 76 procent (sidan 7) och ”drygt var fjärde tillfrågad” (sidan 14). Oavsett vilket är siffrorna inte glädjande, som WSA menar. Allt annat än 100 procent innebär att webbansvariga inte förstår vilka mekanismer som samverkar för att människor ska hitta rätt.

Varje gång du skapar eller redigerar en sida arbetar du med att hjälpa människor att hitta. Vilken titel du väljer, vilken rubrik du väljer, var i strukturen en sida placeras, vilka länkar du väljer i/vid texten… allt detta är att aktivt hjälpa besökaren att hitta. Att så många inte verkar göra den kopplingen är sannolikt en förklaring till att problemet växer.

Panikreaktioner på gång?

Reaktionen på allt större webbplatser och allt högre krav tycks vara att göra om. Ibland rejält.

Hela tre fjärdedelar av de webbplatsansvariga uppger att de kommer att göra större förändringar av webbplatserna under 2008. En tredjedel kommer till och med att göra om webbplatsen helt och hållet.

Detta är oroande. Framgångsrika webbplatser kännetecknas snarare av många, små förändringar än långa utvecklingsperioder och sen en stolt nylansering.

En sista tanke kring navigation och utmaningen att hitta: 30 procent anser inte att den egna webbplatsen har en bra sökfunktion. När kommer CMS-leverantörer att anta utmaningen och skicka med anständiga sökmotorer? Att CMS-sökmotorernas usla kvalitet ligger bakom det stora missnöjet är jag helt övertygad om.

4 av 10 granskar inte texter

Ett av undersökningen mest allvarliga resultat rör hjärtat av allas vår webbnärvaro. Texterna.

Närmare fyra av tio tillfrågade upplever att de varken har tid eller rutiner för granskning och bearbetning av texter innan de publiceras på webbplatsen.

Detta är ett stort problem. Som jag skrev ovan ser jag det som en viktig anledning till att det är svårt att hitta. Våra läsares strävan att ”hitta” är nämligen inte klar förrän informationen är förstådd. Det kvittar om vi hittar rätt sida ifall den inte löser vår uppgift.

Det krävs tid och rutiner. Och det krävs kunskap. WSA skriver att ”..skriva enkelt och lättförståeligt är en konst…”. Fel, fel, fel. Att skriva bra är ett hantverk och hantverk går att lära sig.

Webbassistenter charmar bara ett fåtal

Jag har länge haft svårt att konceptuellt begripa så kallade webbassistenter. WSAs rapport visar att väldigt få använder dem (7 procent) och att en tredjedel av dem inte är nöjda. Kanske slipper vi snart detta?

Det handlar ju om en falsk känsla av personligthet — bättre att jobba med äkta personlighet — och en sökmotor som förstår sökningar formulerade som dagligt tal. Kärnan är alltså sökmotorn. Och Google har ju lyckats bli både dominerande och uppskattad utan att presentera sig med ett fånigt, animerat leende.

Sakta men säkert: Webben 2.0 ger sig till känna

Bloggar är det uttryck för den sociala webben som flest känner till. Hela 93 procent vet vad det är och 15 procent av dessa har skapat en blogg för sin webbplats. Spontant känns den siffran väldigt hög, eller?

I grova drag är det hälften som kikar nyfiket på möjligheten att blogga och hälften som inte bryr sig.

RSS ökar kraftigt. Om WSAs urval är representativt kommer snart över hälften av landets större webbplatser att erbjuda RSS (32 procent har startat, 24 procent har konkreta planer på att göra det).

För wikis och podcasting är intresset ganska svalt men taggning möter faktiskt ett ganska stort intresse.

Sammantaget tycks i varje fall ”webb 2.0” ta fart. Det är inte tydligt hur WSA eller de svarande definierar begreppet — om det är allt det ovanstående, delar av det eller något annat. Men tanken tilltalar uppenbarligen folk:

Denna tekniktrend som är så omtalad sedan ett antal år tillbaka […] är det inte många som har implementerat än, bara cirka 5 %. Det finns däremot en stor andel, var fjärde, som har konkreta planer på att göra detta inom en nära framtid. Och hela 40 % följer utvecklingen noggrant.

Social multimedia framgång för turistsatsning

VisitSwedens VD bloggar om deras foto-, film- och bloggsatsning på Outdoor Academy of Sweden: ” Färsk statistik visar att det var en mycket lyckad satsning.”

Jag har glädjen att träffa inte minst många kommuner för att prata om webbens möjligheter. Det kan vara svårt för många att spontant se poängen med de nya möjligheterna inom, säg, socialtjänsten. Och det är väl rimligt att man är försiktig på sådana områden.

Men turistbyrån och näringslivskontoret borde inte ha problem att kasta sig ut på nya arenor. Därför är det extra kul att den nationella turistorganisationen VisitSweden visar framfötterna.

Under vår senaste Outdoor Academy of Sweden, som i vintras hölls i Kiruna, genomförde vi en ny multimediesatsning. Vi skapade en blogg kring evenemanget och laddade även upp filmer och foton. Färsk statistik visar att det var en mycket lyckad satsning.

Själva bloggen innehåll realtidsrapportering med livefilmer och bilder som laddats upp på Youtube och Flickr. Trots att vi genomförde allt detta utan någon särskild marknadsföring, visar färsk statiskt att både bloggen och det uppladdade materialet visats oväntat mycket.

Statistik om satsningen.

Så skapar du engagemang

Rubriken lovar lite mycket, jag erkänner det direkt. Men det tycks som om ett forskningsprojekt i Berlin vill förklara just hur företag kan arbeta med skapad word-of-mouth. ”Empowered involvement” är tanken det kretsar kring.

Det var definitionen av detta ”empowered involvment” som väckte mitt intresse. Den är bra. Säger mycket om både löftet och utmaningen med en marknadsföring byggd på respekt, utbyte och dialog — inte minst på webben.

”When companies allow consumers to experience meaning, self-determination, impact and a sense of personal competence through certain aspects of a marketing process, they can increase these consumers’ situational involvement.”

Mikroblogg före media med nyhet

Vanligt folk snabbare än etablerade medier när jordbävning skakade England.

I natt kändes en jordbävning i bland annat London. Länken går till SVT men varken de, brittiska tidningar eller BBC var först med nyheten. Det var Twitter — det vill säga alla de människor som använder Twitter och direkt kunde berätta att en jordbävning skakat dem.

ukquake.png

ReadWriteWeb skriver:

This story broke over Twitter in the past half hour, and nothing is up yet on the BBC sites, the Guardian, or the Telegraph. This story is breaking live on Twitter.

Det är lätt att överdriva sociala mediers betydelse i fall liknande detta. BBC var uppe på banan inom mindre än en timme. Och vi vill ju att etablerade medier kontrollerar uppgifter, får dem bekräftade och kanske också kommenterade. Det tar tid.

Så jag ser ingen konflikt. Snarare ett förhållande som har alla chanser att mogna och utvecklas. Snabbrörliga, personliga medier som inom loppet av minuter och sekunder kan berätta att något hänt. Mer tröga, traditionella medier som bekräftar och fördjupar.

Trots allt som utvecklats i medierna på sistone (med blogglänkar, läsarreportrar etc.) är detta äktenskap inte klart. Hur kommer massmedierna att omfamna personliga medier som Twitter? Lyssna, använda, samexistera? Eller räddhågset försöka äga, som med Aftonbladets bloggsajt?

Mötesplats Sverige snabb succé

CommunityOfSweden, den officiella mötesplatsen för Sverige på nätet, är redan en framgång. Den har enligt projektledaren Tommy Sollén överträffat deras förväntningar efter bara tre månader.

1 500 medlemmar, 2 100 bilder och 192 berättelser. Det är statistiken som nu får VisitSweden att höja målsättningarna för året. Från utvecklingsbloggen:

CommunityOfSweden.com is going well! We’ve already raised our goals for 2008 and we’ve got several exciting new features that will be released during the year.

När jag skrev om starten av mötesplatsen hoppades jag att den skulle bli en intressant lärdom för oss alla. Att starta en mötesplats med i grunden kommersiella syften är trots allt inte vardagsmat. Det Tommy berättar nu gör knappast potentialen i lärdomen mindre. Kul.

Både Tommy och jag är inbokade som talare på ett Webb 2.0-evenemang som Sveriges Informationsförening arrangerar i mars. Hoppas på en ännu djupare inblick där.

By the way. Den mest aktiva nationaliteten på CommunityOfSweden är italienare. Det hade jag aldrig gissat — danskar, tyskar, holländare hade känts mer logiskt. Men jag gillar Italien skarpt så det gläder mig att känslan är ömsesidig.

Arkeologer utanför den egna webbramen

Alltid lika kul att se när ens betraktelser får effekt. Riksantikvarieämbetet läste min uppmaning att bryta sig loss från sin egen webbplats – och gjorde det. Resultatet tycks vara precis det vi kan förvänta oss.

Malin på Riksantikvarieämbetets blogg beskriver vad de i all enkelhet gjorde:

Efter att vi fick intressanta kommenterar om hur FMIS används av forskare i detta inlägg så postade Lars Lundqvist ett inlägg på Arkeologiforum.se vilket gav ännu mer konstruktiv kritik. Mycket av det som kom upp är vi medvetna om men det väckte även en del tankar som vi tar med oss. Man blir hemmablind, det är alltid intressant med ett utifrånsperspektiv.

Dela kunskap internt med modern attityd

Kunskapsdelning är det svarta fåret inom organisationsutveckling. Alla vill det, väldigt få får det att fungera. David Gurteen presenterar vilka nya möjligheter det finns. Men också vilken attitydförändring som krävs.

David Gurteen är en KM-veteran. Här delar han med sig av en presentation han höll för IBM och skillnaderna mellan kunskapsdelning 1.0 och 2.0 (även om sifferexercisen börjar kännas tröttsam) är belysande.

socialkm.png

Sociala medier – glöm inte målen

Dagens självklarhet, kanske, men värt att påminna sig om. Bara för att sociala medier delvis har andra ”regler” än traditionella medier ska du inte glömma målen.

Jeremiah Owyang: ”Even if a company is doing a trial project (externally, internally, whatever) part of the expectations of the project should include a page, slide, or document that indicates what success will look like.”

Den som inte vet hur framgång ser ut kan heller inte lyckas. Svårare är det inte, inte ens i sociala medier. De exempel Jeremiah ger på mål visar dessutom att det inte handlar om raketingenjörskonst.

”Webben 2.0 är farlig”

Världens mest kända användbarhetsguru tar fram storsläggan och hävdar att webben 2.0 kan vara farlig för din vinstpotential. Något förvånad inser jag att jag håller med honom när resonemanget blir nyktrare. Åtminstone fram till ett helt huvudlöst påstående.

Säga vad man vill om Jakob Nielsen men grabben kan skriva rubriker. Tyvärr har han också en förmåga att tappa omdömet fullständigt. Mötesplatser på webben, menar han, är farliga eftersom

”…on the Web, most people are bozos and not worth listening to.”

Härlig inställning… Om du tillhör den troende skara som tar Jakobs ord för lag önskar jag dig lycka till med dina framtida kundrelationer.

Annars då? Jo, hans råd är vettiga. Egentligen kan de sammanfattas med att ingen ska göra något som inte tillför värde eller nytta.

Bortsett från ett fåtal evangelistiska röster är det nog ingen som hävdat något annat. Ändå kan råden fungera som en snabb checklista för den som vill undvika de värsta misstagen.

  • Fascineras inte för mycket av nya tekniska möjligheter. Ajax kan vara bra men också väldigt komplicerat att snabbt förstå.
  • Inkludera inte för mycket innehåll från andra sajter på din sida, det ökar svarstiden från servern. Välj som alltid det viktigaste, skulle jag vilja lägga till.
  • Mötesplatser (communities) är betydligt enklare att använda internt än externt.
  • Var försiktig med mashups. De kan dock vara bra för dig som inte har möjlighet att själv producera innehållet själv.
  • Kasta dig inte iväg mot 2.0 om du inte har fått ordning på 1.0. Du måste fortfarande ha en välskriven, användbar webbplats att utgå från.

Vårdguiden nätlabbar för öppenhet

Vårdguiden vill öppna upp arbetet med sin webbplats och drar igång Vårdguiden Labs. På manér numera känt från Skatteverket är landstingets förhoppning att ”…få in kommentarer, synpunkter och ha en bredare dialog med användare och andra intressenter.”

Spännande, inte minst eftersom Vårdguiden är en riktigt matnyttig webbplats. Jag har ofta med dem som bra exempel i Skriva för webben-kurser, faktiskt.

Tur att inte allt är nattsvart. Nu är frågan vilken myndighet/offentlig institution som i full skala, på sin riktiga webbplats, öppnar för våra synpunkter?