Intranät: Högsta cheferna ser inte nyttan

2007 Global Intranet Survey är delvis nedslående läsning. Allt för många toppchefer förstår helt enkelt inte poängen med intranät: ”…only 1 out of 5 of the organisations say their senior management considers the intranet to be business critical”.

Siffran är så låg att det tar emot att hitta en positiv vinkel på den. Globally local försöker och blir upplyft av att det i varje fall är fler än tidigare.

Att toppbossarna har fel visas av att hälften av de anställda i företagen som tillfrågats skulle störas i sitt arbete om intranätet försvann under några timmar. 75 % skulle få problem om intranätet dog ett helt dygn.

2.0 ingen vision, det är här

Det är också påfallande många som börjat testa eller använda de möjligheter vi förknippar med Webb / ”Enterprise” 2.0.

Organisations where the intranet already is or will soon become “the way of working” are more involved in 2.0 than the others. 4 out of 5 compared to 3 out of 5 in the full survey population.

För intranätorganisationer som under år kämpat för att reda ut en strukturell anarki kan det kännas tryggt att verktyg som bloggar och wikis inte blir en slags oregerliga, vildvuxna lekstugor.

  • Wikis and blogs do not constitute an “underground intranet” as many people feared would happen.
  • Over half of the 2.0 population plan to or have already integrated them into the intranet navigation, also making them searchable with the intranet search tool.

Rapporten kostar en slant men finns att köpa hos netstrategy jmc. Highlights och sammanfattningar kan du dock hitta.

Bryt dig loss från din egen webb

Webbkommunikation för företag och myndigheter är inte längre (bara) en fråga om vad vi kommunicerar på vår egen webbplats. En av de tydligaste trenderna just nu är vikten av att finnas där människor vi vill nå redan finns. Spräng ramarna, släpp sargen.

Kommer att tänka på detta eftersom jag håller en kurs (”Kvalificerad redaktör”) i dagarna. För varje gång blir det allt tydligare hur aktuell uppmaningen att bryta loss är.

Vi har förstås Electrolux sociala pressrum som använder Flickr och YouTube för att distribuera bilder och video. Webbstrategi beskriver hur Glocalnet startat en kundservice på Facebook. På samma sajt blev jag i kväll inbjuden till Naturskyddsföreningens kampanj Ta ditt klimatansvar.

Staten spränger ramarna

Och det är inte bara företag eller opinionsbildande organisationer. Det statliga verket för näringsutveckling, NUTEK, har också brutit sig loss. De engagerar sig i diskussionen på startaeget.se.

Till detta kommer förstås mer eller mindre nya tekniska möjligheter som RSS, gadgets, widgets, Web Services som alla har det gemensamt att de möjliggör publicering av innehåll/data från en webbplats på andra webbplatser (eller rakt in i läsarens dator).

Det finns kort sagt hur många exempel som helst. I de enskilda detaljerna upplevs de nog inte alltid som omvälvande. Men den stora bilden är inget annat än omvälvande.

En bra webbredaktör har alltid omvärldsbevakat. En bra webbredaktör i dag bidrar till omvärlden och inser att kommunikationsansvaret går långt bortom gränsen för den egna domänen.

P&G lyckas med omvärldens (och webbens) hjälp

En måhända sedelärande historia. Med 9 000 anställda inom forskning och utveckling borde Procter & Gambles produktutveckling haft alla förutsättningar att lyckas. Men det gjorde den inte. Inte förrän VDn bestämde sig för att vända sig till människor helt utanför företaget.

More than 35% of the ideas now come from outside the R&D department and productivity has soared 60%. Almost 80% of the product launches are successful as compared to 30% for the industry.

Vilket företag vill inte uppnå det? Webben har spelat en stor roll för att hitta och samarbeta med de människor som har idéer, uppenbarligen, men detta är inget webbprojekt. Det handlar om affärsutveckling och i dag är webben bara det enklaste sättet att nå människor som behövs för att utveckla verksamheten.

Läs mer:

Electrolux Sveriges mest sociala medieföretag

Electrolux framträder allt mer som det Sverigebaserade företag som bäst utnyttjar webbens sociala möjligheter. Senaste satsningen är ett socialt pressrum.

Det började, tror jag, med intranätbloggar. Länge var Electrolux det enda större bolag utanför IT-branschen där det var allmänt känt att ledande befattningshavare bloggade internt.

De gjorde också ett försök med en extern blogg men det tycks inte ha slagit så väl ut. Aktiviteten är i varje fall låg, minst sagt.

Sen har vi hört hur Electrolux gett sig in med en applikation i Facebook och nu alltså ett socialt pressrum. Företagets presschef säger till Dagens Media:

Nyhetsrummet är delvis ett experiment med en ny form. Syftet är framför allt att nå nya målgrupper. Huvudmålgruppen, bloggarna, ställer dock andra krav än traditionella journalister.

– Det måste hela tiden finnas något som är nytt och fräscht. Vi kommer att ha friare tyglar och skriva mer om vårt dagliga arbete, säger Anders Edholm.

Jag har tidigare skrivit om GMs nya pressrum och många företag och organisationer har länge använt otraditionella kanaler för att nå ut till fler människor. Jag tycker exempelvis att Norrköpings stadsbibliotek visade initiativkraft när de publicerade videoboktips på YouTube.

Electrolux är alltså inte först. Men ser man till kopplingen mellan internt och externt, nyfikenheten för den sociala webbens många olika former och det faktum att vi talar om ett industriföretag (även om de säkert skulle säga designföretag, eller nåt) så är det iögonfallande. Och lärorikt. Ett exempel värt att titta närmare på för många andra.

Organisation 2.0 kommer. Sju lektioner för ditt intranät.

Den nya webben internt inom organisationen, populärt kallat ”Enterprise 2.0”, är här. Vare sig du vill eller inte, vare sig du vet eller inte. Jag känner till flera stora, svenska företag där verktygen helt enkelt har börjat användas utan projektplan eller godkännande. I många organisationer har medarbetare dessutom kontakt med varandra via sociala nätverk som Facebook.

Nu är detta inget att vara rädd för. Så det finns ingen anledning att agera med en 1940-talsreflex. Men det finns all anledning att fundera på hur användningen ska komma till störst nytta — och givetvis hur risker ska minimeras.

ZDNet gör en ambitiös lägesrapport kring Enterprise 2.0 och menar att det finns ett antal lektioner vi har lärt oss eller håller på att lära oss.

  1. Enterprise 2.0 kommer att hända i din organisation med eller utan dig.
  2. Effektiv användning involverar mer än bloggar och wikis.
  3. Enterprise 2.0 är en inställning snarare än en produkt du kan köpa.
  4. Många företag behöver utbilda sina anställda kring verktygen och hur de används bäst.
  5. Effekterna kan vara dramatiska men byggs upp över tid.
  6. De nya möjligheterna betyder inte att dagens IT-stöd blir överflödiga.
  7. Din organisation kommer att förändras på nya sätt, längs nya vägar.

Premiera den som samarbetar

Det fanns en tid då HR (eller personalavdelningen som det hette på just den tiden) brukade vara ansvariga för intranätet. Nu är det oftare informationsavdelningen. Men kanske är det dags att inse HRs betydelse när vi ska lyckas med intranätet som en plats för samarbete.

”Enterprise 2.0” är ett begrepp som susar runt allt oftare. I korta drag handlar det om sociala medier på intranätet — och därmed handlar det om deltagande och delning på intranätet. Samarbete, kort sagt.

Det vi måste inse är att samarbete handlar väldigt lite om teknik och väldigt mycket om kultur. Ingen wiki i världen får rädda medarbetare att dela med sig, vilket också CIO Issues konstaterar i en gedigen genomgång av frågeställningen. Betydelsen av att lyckas kan nog inte underskattas:

In a 2006 Accenture survey of more than 250 senior executives worldwide, 42 percent described knowledge capture and sharing as a challenge or a severe challenge.

Och det handlar som sagt om trygghet.

Making employees feel safe enough to contribute fully requires deep cultural change that alters how they understand the likely costs (personal and immediate) versus benefits (organizational and future) of speaking up.

En insikt som måhända är mindre politiskt korrekt att tala om i Sverige än i USA är hur anställda ska förmås att samarbete bättre. Här är ju ”bonus” närmast ett skällsord. Men frågan måste nog väckas: Hur ska den som delar med sig av sin kunskap premieras jämfört med den som snålt håller på vad den vet?

Därmed är vi också inne på ett område bortom informationsavdelningens ansvar. Verkligheten har fört med sig oss i en sväng som visserligen inte är 360 grader men återigen framstår HR som en nyckelspelare för intranätet.

Top HR executives must be involved when companies design collaboration strategies. ”They can think of incentive programs, educational programs and change management to facilitate knowledge management and collaboration”

PR ska bygga nätverk

Flummigt eller väldigt väl sagt? Vet inte. Men något i Elizabeth Albrychts beskrivning av hur vi kommunikatörer bör arbeta med sociala medier tilltalar mig starkt.

…the role of public relations today is to build and facilitate networks of people connected to a company, both strongly and loosely. I also think we need to empower these people to speak on behalf of the company.

Enkelt uttryckt. Rejält sprängstoff.

Partiwebb 2.0: Med människan i centrum

Det Radikale Venstre i Danmark tar steget fullt ut och integrerar sociala medier på sina partisajter. Men det är inte 2.0-erans pukor och trumpeter som imponerar mest. Det gör deras strategi att lyfta fram och koppla samman människor.

Allt godis finns där. YouTube-filmer på den officiella startsidan, ett eget tillhåll på MySpace och så vidare. Men det som verkligen väckte mitt intresse var radikale.net. Det är en webbplats för alla som vill vara med och prägla debatt, politik och idéutveckling inom partiet.

Vad de lyckats med bättre än något annat exempel jag sett är att integrera deltagarna i alla tänkbara dimensioner. ”Sociala medier handlar om människor” har mången föredragshållare utropat på sistone. Jag också. Och Radikale visar hur.

”Personer” är en central del av informationsarkitekturen och ger ingångar på flera sätt till människorna som befolkar webbplatsen. Men det stannar inte där. Till vartenda event eller tagg kopplas givetvis de människor som publicerat sig kring det (det bygger hela webbplatsen på).

Dessutom lyfter man fram dem som kommenterat kring ämnet eller taggen. De som angett ämnet i sin profil är självklart med. Vem som ska till vilket event är tydligt och prioriterat.

Kort sagt — det handlar om människor. Tycker du att det är ett floskulöst, lite flummigt sätt att bygga webb föreslår jag en virtuell tur över Bron.

Eldsjälar driver webben 2.0 förbi hajpen

3958503037.jpgNär jag nyligen talade vid Webbdagarna i Malmö ställde Internetworlds chefredaktör Magnus Höij också några frågor för tidningens webb-TV.

Vi pratar om sociala medier, vem som bör driva utvecklingen och vad den innebär för avsändarens möjligheter att kontrollera budskapet.

På tal om webb 2.0: Det finns en rädsla för vad den innebär (vilket vi också berör i intervjun). Read/WriteWeb tar tag i denna rädsla och visar bland annat att den handlar just om risken att tappa kontrollen.

Artikeln koncentrerar sig på en mer teknisk vinkel. Men om vi, eller snarare våra IT-avdelningar, är rädda för verktygen internt lär vi ha svårt att hitta bra sätt att komma igång, vare sig vi börjar innanför eller utanför brandväggarna. Ändå finns det ganska stora förhoppningar på många av de nya verktygens/användningsområdenas potential.

web20_business_value.gif