Fyra sätt att komma igång med wiki

Fick följande fråga från en läsare och tänkte börja besvara den. Missar jag något får du gärna fylla på.

Hej!
Det här med wiki verkar intressant. Har farit runt på nätet för att få det förklarat och illustrerat, har inte hittat något som gör att jag får en bild av hur man kommer igång. Mitt mål är att använda det i ett projekt. Hur gör jag?!?!

Det finns två aspekter att fundera på: Den redaktionella och den tekniska. Om vi börjar med den enkla, den tekniska, kan i varje fall jag se tre huvudalternativ.

Installera Open Source-wiki

Det dominerande publiceringsverktyget för wikis är MediaWiki. Detta är en ”traditionell” wiki med i huvudsak stöd för grundfunktionen — att enkelt lägga till och redigera sidor. Fördelen är att det är väldigt enkelt att komma igång. Nackdelen för dig som vill använda det som ett verktyg för projektsamarbete är att det inte finns inbyggda funktioner som går förbi själva wikin, exempelvis delad kalender eller utskickslistor.

Använd tjänst från nätet

Det finns en uppsjö wikitjänster på nätet. Dessa spänner från enkla, MediaWiki-liknande, till avancerade samarbetsverktyg där wikin bara är en del av paketet. Vill inte påstå att jag har detaljkoll på marknaden men titta på Wikispaces, PBWiki, JotSpot (som dock inte tar emot nya användare just nu) eller Basecamp.

Köp program med wiki

Det tredje alternativet är licensierade verktyg, det vill säga program som kostar pengar. Ofta är dessa tydligt inriktade på att stödja samarbete, inte minst för internt bruk. Först ut på marknaden var amerikanska Socialtext och den enda utmanare jag känner till är svenska Incentive. Jag har en del kontakt med företaget bakom Incentive och deras lösning är mycket intressant.

Det viktiga redaktionella arbetet

Konceptet med en wiki är fortfarande nytt. Faktum är ju att de allra flesta av oss är vana vid att vara passiva läsare. Engagerar vi oss gör vi det genom att säga till en redaktör att ”du har glömt X” eller ”Y är fel”.

Att bara installera en wiki och sen hoppas att tusen blommor ska blomma riskerar att bli en fåfäng förhoppning. Alla wikis — och det inkluderar Wikipedia — kräver en eller flera eldsjälar.

Om du vill ”använda” en wiki i ett projekt måste du vara beredd att ta täten. Vara den som börjar att skapa en informationsstruktur, som påbörjar sidor och specifikt bjuder in andra att fylla på. Kanske göra en sammanfattning via e-post en gång i veckan till att börja med så att projektdeltagarna hela tiden påminns om den resurs som börjar byggas upp.

Samtidigt behöver du hela tiden styra bort deltagarna från att arbeta vidare med innehållet via mejlen, som ju är den kanal många känner sig mest bekväma att producera innehåll i (trots alla nackdelar detta har). Mycket uppmuntran, kanske också ett eller annat litet förbud à la ”skicka inte minnesanteckningarna som pdf”.

Lycka till.

Intranätet som stödjer 327 000 människor

Att jobba med intranät är både intressant och utmanande. Det har en uppenbar men avgörande skillnad jämfört med externa webbplatser, nämligen att kunskapsöverföringen mellan olika organisationer är svår. Ibland omöjlig. Desto bättre dyker det ibland upp intressanta fallstudier (och en skärmdump, vilket är hårdvaluta för alla intresserade).

General Motors tillåter oss att få en aning om deras arbete. Som världens största biltillverkare med 327.000 anställda i 33 länder har de alla de utmaningar en global organisation har. De är inte ”klara” – det blir ingen någonsin – men de börjar närma sig fjärde generationen av sin portal. Planerna för denna innehåller bland annat:

  • Full cross-functional integration of work related processes
  • Collaboration tools (e.g. wikis and blogs)
  • Detailed data and reporting (e.g. business intelligence)
  • Multiple platform delivery (e.g. wireless / PDA)

Behov av samarbete driver fram wikis

Samarbete är en kritisk framgångsfaktor. I varje fall anser 80 procent av tillfrågade toppchefer det, enligt en artikel i internetnews.

Detta är också en förklaring till att hälften – hälften! – av USAs företag spås använda wikis redan 2009.

Rather than being driven by senior management, however, adoption is coming mainly from project managers and department-level executives.

”In almost every big corporation, some group is already using a wiki,” said Andrew McAfee, associate professor of technology and operations management at the Harvard Business School.

Borat och Wikipedia – styrka eller svaghet?

Det var väl egentligen rätt väntat. Efter Borats succé tog sig någon eller några för att ändra i Wikipedias uppgifter om Kazakstan så att uppgifterna mer liknade Borats bild av detta land. Nationalsången påstods exempelvis ha texten ”Kazakstan, världens största land. Alla andra länder styrs av småflickor.” Detta enligt Spiegel Online (via).

Wikipedias sida är nu spärrad:
wikivandal.gif

Vid en första tanke visar detta Wikipedias – och andra kollaborativa projekts – svaghet. Vandalism som detta kan hända.

Å andra sidan visar det också styrkan i en wiki. Det upptäcktes och stoppades.

Man kan också notera att medan Wikipedia givetvis har en omfångsrik sida om just Borat, kommer Nationalencyklopedin inte närmare än att föreslå en förening mellan bor och syre… På tal om styrkor och svagheter, alltså.

neborat2.gif

Agent med rätt att skriva wiki

Lite pojkaktigt tycker jag att detta är spännande: De amerikanska underrättelsetjänsterna (16 stycken!) har en gemensam wiki där de delar information. Den bestod nyligen av 28 000 sidor och hade 3 600 användare. Självklart kan du läsa mer om Intellipedia, som den kallas, på Wikipedia.

Om man bortser från hemliga agentdrömmar instämmer jag i slutsatsen hos Portals and KM:

Past events have shown that the US intelligent community could use a lot of help coordinating its efforts. The same concept could work for any organization trying to get better coordination and collaboration.

Wikipedia maktfaktor men inte hot

Ännu ett litet tecken på vikten av att förstå den sociala webben: Till och med för stora företag – landets största annonsörer – händer det att Wikipedias information om företaget rankas högre i Google än företagets egen information.

Undersökningen har gjorts av BAT och Richard Gatarski menar att marknadsansvariga ofta uppfattar detta som ”fruktansvärt”. Jag hoppas du överdriver, Richard, men har själv sett exempel på att det stämmer i enskilda fall.

För det är givetvis inget negativt i sig. Det är inte heller ologiskt om man tänker på att Googles mål är att presentera så bra svar på våra frågor som möjligt. Sociala medier, dit Wikipedia hör, har en öppenhet och ett utbyte av ståndpunkter som i huvudsak bör ge bättre (=mer sanna) svar än den självbild en organisation vill måla upp.

Motstå frestelsen att försöka kontrollera dessa medier, säger Richard. Håller med. Men frestas gärna att undersöka sociala medier närmare och kanske också vad dina besökare och du kan skapa tillsammans.

Wikipedia stärker kvaliteten

Världens största och öppnaste uppslagsverk, Wikipedia, ska nu fokusera mer på kvalitet. Det säger grundaren Jimmy Wales. Nu är kvaliteten inte ett så stort problem som många instinktivt tror när det handlar om ett uppslagsverk där vem som helst får ändra all information. Jämförelser har visat att Wikipedia står sig väl jämfört med traditionella uppslagsverk.

Men det har också funnits lågvattenmärken i Wikipedia och det är starkt av de engagerade att inse detta och agera. Det som imponerar mest på mig är vägen de väljer. Det naturliga vore kanske att strama upp rutiner, skapa redaktionell kontroll och så vidare. Ta ett steg bakåt, helt enkelt.

Vägen de väljer är den motsatta. De tänker göra detta lättare att bidra.

As of now, readers who click ”edit this page” on a Wikipedia entry are confronted with a bit of programming code that Wales admits can scare off less technologically savvy users, denying Wikipedia their expertise.