Intranät som skapar värde

Många av Sveriges främsta auktoriteter på intranät har bidragit med kunskap och erfarenheter till denna antologi. Syftet är att ge dig en guide till hur ett modernt och värdeskapande intranät skapas.

intranatvardeGenom att läsa denna bok kommer du att bli inspirerad och få ta del av god praxis och många handfasta förslag på förbättringar.

Köp som e-bok eller tryckt bok

Boken beskriver organisationers digitalisering, värdet av att intranätet erbjuder god service och hur du genom att mäta och analysera får reda på vilka tjänster som är användbara och nyttiga. Du hittar även inspiration till att hålla en god informationshygien och göra det lätt att hitta rätt information, samt hur du kan skapa och dra nytta av medarbetarnas engagemang för ett intranät.

Du kan läsa boken från första till sista sidan, men eftersom alla kapitel är fristående ges du möjligheten att börja med det du tycker är mest intressant. Boken är skriven för dig som är ansvarig för ett intranät, eller dig som vill veta mer om intranät och dess potential för verksamheten. Boken är utmärkt för chefer, kommunikatörer, verksamhetsutvecklare, studenter, systemutvecklare – för alla som vill lära sig mer om hur intranät kan skapa värde.