Ny undersökning: Vi läser mer av en text på nätet än på papper

Poynter Institutets återkommande undersökningar av hur vi läser på webben är en guldgruva för den webbredaktör som vill förstå hur text och bild kan presenteras bättre på nätet. Om några veckor får vi reda på vad Eyetrack 2007 visar men redan nu har de berättat om några av resultaten. Slutsats: Visst läser vi på nätet. Faktiskt mer än på papper.

Jag har alltid hävdat att vi inte ska överskatta det ”scannande” beteende som folk som Jakob Nielsen betonar. Naturligtvis är det många som scannar en förstasida eller avdelningsintroduktion (det visar Eyetrack 2004). Men vi är inte så endimensionella att vi bara scannar.

Vi skaffar oss en snabb överblick för att hitta det vi vill läsa eller göra. Därefter läser vi — och vi läser mer av en text än vi gör i exempelvis en dagstidning. Så här sa två av forskarna vid en förhandspresentation av resultaten.

People in our study selected what they wanted to read, of course, and then … they read a lot! We were amazed by these numbers.

A big surprise was that a much larger percentage of story text was read online than in print.

(Sara): To look at a comparison, on average, online readers read 77 percent of what they chose to read. Broadsheet readers read an average of 62 percent. Tabloid readers read an average of 57 percent.

Självklart måste vi se mer av resultaten för att kunna dra slutsatser. Men jag anar att jag får stöd för en av mina käpphästar: Problemet på webben är inte för mycket text utan för mycket dålig text.

Vi ska ju komma ihåg att undersökningen jämför journalistiskt skrivna texter. Den som tar detta till intäkt för att lägga ut 20-sidiga utredningar om kommunalekonomi skriven av stadsrevisorn får nog fortsätta leva sitt liv utan läsare.

Text på webben lika avgörande som alltid

Poynter Online frågar vilken framtid text har på nätet. Det kan tyckas vara en obefogad fråga — vem har inte text på sin webbplats? — men frågan dyker faktiskt ofta upp när jag träffar webbredaktörer. Inte så att de ser en textlös webbframtid framför sig. Det handlar snarare om det stora intresset för framförallt video, vilket har satt igång tankar kring hur text och andra medier ska samspela på nätet.

Chris Nodders svar pekar på viktiga dimensioner (läs artikeln för fler):

Video and audio are tempting media because often designers feel that they can get their message across better with moving pictures or narration. However, it is still very difficult to search either content type, which means that text is still the primary medium if you care about content retrieval. In a business setting, we still see users being very annoyed by audio — especially unannounced audio — and frustrated when video content does not allow them to ”scan” to the part of the message they care most about. In this respect, ”richer” media can actually be ”poorer” than text, because they are essentially linear, synchronous formats. Text on the other hand can be scanned, chopped, summarized and repurposed (and translated, formatted, hyperlinked and transmitted) far more easily than video and audio content.

Connection07 om nya webben

.flickr-photo { border: solid 2px #000000; } .flickr-yourcomment { } .flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; } .flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }

Har precis kommit fram till Göteborg och konferensen Connection07, där jag senare ska prata om hur företag och organisationer kan ge sig in i samtalet på nätet.

Just nu pratar Henrik Torstensson om de grundförutsättningar som gjort ”den nya webben” möjlig.

Hoppas få tid och lust att senare återge en del av det som sägs eller diskuteras.

Uppdaterat: Höjdpunkterna för mig, förutom att få tala själv, var många. Som alltid på konferenser har man hört det mesta förr men det ger en extra dimension att träffa människorna man läst och reflekterat över tidigare. Roger och Rasmus var bra exempel på detta – inte minst Rogers kompromisslösa inställning till tillgänglighet var uppfriskande.

En iakttagelse är hur mobilt internet blir allt mer i fokus. Nu var visserligen Anna från 3 på plats och pratade just mobila lösningar men jag tror inte att intresset väcktes av bara detta. Nej, det är något mer på gång även om jag har svårt att sätta fingret på vad. Är det vår (branschens) inbyggda rastlöshet som letar efter ”nästa projekt” eller börjar det uppstå mobila behov från våra kunder eller andra målgrupper? Jag tror på det sistnämnda — också bortom de uppenbara tjänsterna som musik eller ringsignaler.

Webben faller i bitar – äntligen

Den tekniknördiga delen av mig fascineras av att Dagens Nyheter erbjuder oss att prenumerera på sökningar i deras arkiv via RSS. Kolla efter sökresultaten så ser du ”Bevaka via RSS”.

Eller… detta handlar ju inte alls om teknik. Det är ytterligare ett tecken på hur webben snabbt förändras som läsupplevelse. Vi konsumerar allt mindre färdigförpackat och allt mer som sätts samman just för oss, baserat på våra önskemål.

”Webben faller i bitar” skulle man kunna säga — vilket en av talarna på de pågående Webbdagarna också gjorde. Tyvärr kan jag inte vara där, det hade varit intressant, men Fredrik Wass bloggar friskt för Internetworld och ger löpande sammanfattningar.

Läs bland annat vad Rickard Hansson pratade om (och fortsätter att prata om). Vi har haft ett utbyte kring hur man genom att hitta besökarnas viktigaste uppgifter kan skapa en kund- eller medarbetarfokuserad webb. Är du intresserad av mer detaljer kring det kan jag rekommendera Hitta värdet på din webb.

Intranät utan finesser skapar mångmiljonvärden

British Airways intranät är allt annat än high-tech. Men från en gammal plattform har de lyckats bygga ett intranät som skapar ett uppskattat värde på runt 700 miljoner kronor per år.

En fallstudie kring BAs intranät ger oss flera intressanta insikter. För det första hur mycket mer vi kan mäta än bara daglig användning (även om de har koll på den också). Alla resor bokas på intranätet, 75 procent av personalen har varit med på online-kurser etc.

För det andra har de en total inriktning på självservice. Deras intranät handlar inte om publicering eller nyheter. Det handlar om att skapa produktivitet. Jag som tror på ordets makt tilltalas starkt av att BA valt att kalla ledningsgruppen för intranätet ”Employee Self Service Leadership Team”. Redan där sätts förväntningarna, kraven och uppföljningen i rätt sammanhang.

Tidskrifter fortsätter att brottas med nätet

I en allmän webbhysteri kan det vara intressant att notera hur tidskriftsbranschen fortfarande inte hittat ett förhållningssätt till nätet. International Herald Tribune skriver om en konferens häromveckan där branschens stora var samlade.

Slutsatsen: Tidskrifterna har tvingats, inte minst av annonsörerna, att skaffa sig nätstrategier. Försäljningen ökar också men väldigt få gör några betydande vinster.

Visit Sweden satsar på community

Visit Sweden bygger en community som ska bli ”…länken mellan de som kan och älskar Sverige och de som är nyfikna på och vill upptäcka Sverige”.

Maria Ziv, chef för marknadskommunikation på Visit Sweden, fördjupar resonemanget i projektets utvecklingsblogg.

Our target audience places a high emphasis on up to date and trust worthy information. It is also clear that information coming from their peers – people like themselves – is the information they trust.

Seeing that user generated content and social media is the most protruding trend in the on-line community at the moment, it seemed natural to fuse it with the needs of our target audience.

Medborgarjournalistik på svenska

Digital idag har kommit igång som ett av de första försöken till kollaborativ medborgarjournalistik i Sverige. Enskilda har ju förstås länge haft möjligheten, och använt den, att agera granskare men Digital idag vill bli mer än så.

Första projektet handlar om FRA-lagen. En snabb blick där antyder väl att det just nu handlar mer om enögd kampanj-journalistik än balanserade röster som möts men det ska bli spännande att följa utvecklingen. Inga kollaborativa tjänster kan bedömas förrän de fått mogna ett tag. Mångfalden kräver, naturligt nog, att tjänsten når en slags kritisk massa.

Reboota hjärnan

Den bästa konferens jag någonsin varit på kommer tillbaka. Den 31 maj och 1 juni hålls nionde upplagan av Reboot i Köpenhamn.

Själv kan jag inte ta mig dit, åtminstone inte första dagen, eftersom jag är engagerad som ordförande för Interaktiva webbplatser.  Synd att man inte kan klona sig…

Är du i trakterna av Köpenhamn när sommaren anländer kan jag förbehållslöst rekommendera Reboot. Det är lika mycket upplevelse som konferens, lika mycket självklarheter som aha-upplevelser och lika mycket nöje som jobb. Faktiskt en av få konferenser där publiken ofta tillför mer än talarna.