Intranätverk i Malmö: Användarcentrerat på riktigt

Den 29 september hölls konferensen Intranätverk i Malmö. 80 deltagare fick se och diskutera många verkligt intressanta digitala arbetsplatser. Här är mitt urval av highlights från dagen.

Intranet Expo

2016-09-29-15-56-49Under hela dagen fanns Intranet Expo på plats: ett urval av startsidor från Intra2.se, delningssajten för intranät som jag är med och driver.

Alla organisationer som visades hade förstås gett klartecken för att vara med och fick som tack för hjälpen också en snabbanalys av startsidans innehåll. Fördelningen mellan Nyheter, Bibliotek/Information, Verktyg och Samarbete gav en snabb insikt som uppskattades (och möjligen förskräckte).

Skanska: From good to great

2016-09-29-09-30-26
Hanna Karppi, Skanska

Den resa Skanska gjort är ganska typisk. Startpunkten för 8-10 år sedan var mängder av lokala intranät utan samordning. Några säkert bra, andra dåliga, men utan att bidra till ett (1) företag.

Lanseringen av det nya möttes på många olika sätt. Kommentaren ”What was wrong with the old one. This is even worse.” säger väl en del om den konservatism vi alla möter. Men feedbacken blev allt mer positiv.

Om den digitala arbetsplatsen OneSkanska är ”great” är svårt för mig att avgöra. Men det inkluderande arbetssättet skapade rätt förutsättningar för framgång. Arbetssättet startade under behovsanalys och förstudie naturligtvis men fortsatte med en ambitiös lansering, personlig respons på alla synpunkter och så vidare. Användarfokus är ett uttjatat ord men Skanska gav ett bra exempel på hur det faktiskt fullföljs.

Danske Bank: HELP Universe

Återigen ett mycket bra exempel på vad användarmedverkan i utvecklingen betyder, denna gång bevisat i siffror. Med målet att skapa en effektivare hjälp-hantering behövde Danske Bank ändra beteendet hos både användare och medarbetarna i helpdesk.

Det gick att göra. Traditionella verktyg som kortsortering och ux-tester var ett sätt, smarta tekniska lösningar ett annat. Och resultatet var som sagt imponerande.

2016-09-29-10-23-41
Lars Thostrup, Danske Bank

Höganäs AB: Med verksamhetsnära som ledstjärna

2016-09-29 11.12.39.jpg
Loggbok på intranätet

”Nära” var utan tvekan ett av dagens huvudteman. Höganäs AB har drivit just den tanken långt.

Jag har varit engagerad i projektet (behovsanalys, informationsstruktur) och är partisk – men de har åstadkommit en stor förändring, och har framförallt varit noggranna med att våga göra vägen till det allra viktigaste allra snabbast.

MKB Fastigheter: Sociala nyheter

Inga riktlinjer. Helt öppna spjäll. Alla medarbetare lägger ut nyheter. Det är MKBs strategi, och en strategi som fungerat. ”Människor är bra på att säga till varandra i fikarummet om en nyhet är intressant eller inte”, sa Nina Björkman.

(Statistik: 30 % av de anställda har skapat en nyhet. 90 % har lajkat.)

En erfarenhet för att få det att fungera är, föga förvånande, att det är väldigt enkelt att dela. Men det handlar om enkelhet i åtminstone två nivåer.

Den första nivån av enkelhet rör verktyget. Till exempel fungerade inte ordet ingress i publiceringsformuläret. Varenda kommunikatör vet vad det är, men inte alla medarbetare. ”Text som står på startsidan och högst upp” heter ingress-fältet i stället idag.

Den andra nivån av enkelhet är mer kulturell. MKB behövde inte skapa en diskuterande kultur där alla får komma till tals – den fanns redan. Och just känslan att det är enkelt i betydelsen odramatiskt och tillåtet ska garanterat inte underskattas.

Hässleholms kommun: Ett nytt intranät

2016-09-29 14.14.02.jpg
Magnus Lindstrand, Hässleholms kommun, visar intranätet

En kommun är en oerhört komplex verksamhet. Medarbetare i olika verksamheter har fundamentalt olika behov och förutsättningar. Hässleholms kommun har valt att möta dessa olikheter på flera olika sätt.

Naturligtvis går det att anpassa verktyglistor, nyhetsflöden och så vidare efter roll (i vid mening).Men viktigast, att döma av diskussionen idag, är nog grupperna – medarbetarnas möjlighet att dela och samarbeta i just de sammanhang de väljer (eller själv startar).

Detta har jag tidigare också försökt poängtera. Huvudvinsten med sociala möjligheter på ett intranät är inte ett slags allmänt engagemang eller nyhetslajks, utan det är möjligheten att skapa relevant innehåll på en lokal nivå som ingen redaktionell organisation klarar av.

Även Mads från Intra2, Mikael från Findwise och Johan från Motivationsbyrån gav ett stort värde – men som moderator hann jag inte anteckna tillräckligt under deras presentationer.