Kolla prototyp för nytt socialt intranät

All heder åt Örebro kommun som delar med sig av sitt pågående intranätprojekt. Du kan nu kika på en prototyp för det sociala, personligt anpassade intranät de vill bygga.

Prototypen i sig är inte särskilt ovanlig. Den här typen av tankar dyker upp i de flesta intranätprojekt just nu — prototypen är faktiskt väldigt lik flera förslag jag skapat på sistone. Men det är kul att kommunen låter alla kika. Och för dig som står i startgroparna är den en intressant illustration av vilka lösningar som just nu dominerar intranätutvecklingen.

Kolla protoypen, inklusive film som beskriver den tänkta användningen.

Text säljer produkter – fortfarande

I dessa tider av teknisk utveckling, mobila appar och sociala möjligheter är det lätt att glömma det mest fundamentala — om du säljer grejer, är det produkttexterna som är ditt viktigaste verktyg.

Det är e-handelsspecialisten Urban Lindstedt som konstaterar att att fokus på sistone legat på smarta mobiler och surfplattor men att ”inget av detta förminskar textens betydelse”. Kolla alla hans konkreta tips för bra produktsidor. Här några exempel:

  • Övertygande säljtexter som beskriver hur den specifika produkten kan hjälpa kunden med rubrik och underrubrik
  • Unika produktbeskrivningar
  • Sammanfattning av hela texten
  • Handskrivna titeltaggar och metadescription och länktexter

Mobilt intranät – två helt olika synsätt

Mobilt intranät är hett. Många intranätansvariga möter krav på att intranätet självklart ska skapa nytta också för den som är på språng. Men du står inför ett strategiskt val — hela intranätet eller ett situationsanpassat urval av det?

Frågeställningen är egentligen inte ny. De två strategierna är relevanta också för extern mobilwebb. Men svaret behöver inte vara detsamma internt som externt. Och det finns en tydlig skiljelinje.

James Robertson beskriver en diskussion där önskemålet tydligt handlade om ett mobilanpassat urval från det vanliga intranätet.

This was more than just a mobile stylesheet for the whole intranet. Instead, the desire was to deliver key content (and often tools) that staff need on their mobile phones or iPads.

Amy Schade från Nielsen Norman tror på samma princip.

The more specific the function of a mobile tool, the more successful it tends to be.

Men i samma artikel kommer IBFs Paul Miller till en helt annan slutsats.

I don’t want some cut-down version of the site.

Två helt olika lösningar. Två motsatta bilder av vilken användning ett mobilt intranät får.

Själv lutar jag åt Robertsons och Schades håll. Vi blir ännu mer uppgiftsfokuserade som mobila användare. Fokus ska ligga på det vi verkligen behöver göra — och då särskilt sådant vi behöver göra när vi inte sitter vid skrivbordet.

Vi söker semester högst ett par gånger per år. Vi läser aldrig årsredovisningen… Ska de behoven verkligen lyftas fram och till och med anpassas för mobilen? Däremot: Ta fram kunddata, rapportera tid, ställa en fråga till kollegorna eller snabbt kolla morgonens omvärldsbevakning? Det är sådant vi gör fem minuter innan ett viktigt möte.

Mot det mobila urvalet talar framförallt att i organisationer där vissa aldrig sitter vid skrivbordet blir det mobila intranätet i praktiken det enda intranätet. Det handlar om folk i produktionslinjen, i butiken eller de resande säljarna. Ska de inte ha tillgång till allt?

Har du valt? Eller lutar du åt att välja någon av strategierna?

Tävling: Sveriges bästa intranät

Har du Sveriges bästa intranät? Ta chansen och få ditt intranät bedömt i en ny tävling. Anmäl dig senast den 1 mars.

Tävlingen Sveriges bästa intranät arrangeras av RIM, som länge utsett Sveriges bästa personaltidning. Jag ingår i juryn tillsammans med Kicki Strandh och Per Torberger.

De kriterier vi utgår från är redaktionell kvalitet, tillgänglighet, användarvänlighet, funktionalitet och hur intressant och attraktivt intranätet uppfattas – kort sagt vilken nytta intranätet skapar för medarbetarna och organisationen.

Kan man då utse ”Sveriges bästa intranät”? Självklart inte. Det är per definition omöjligt eftersom ingen kan bedöma alla Sveriges intranät. Men så funkar alla utmärkelser av detta slag, inklusive den internationellt mest erkända. Det handlar om det bästa av de som ville bli bedömda.

Att jag valde att tacka ja till att ingå i juryn beror framförallt på att vi diskuterade fram en bra definition på ”bästa” och ett gott bedömningsunderlag. Det är ett starkt fokus på nytta. Du har alltså chansen även om du inte använder de senaste pukorna och trumpeterna, så länge ditt intranät skapar de effekter ni vill ha.

Ett exempel på det är att utvärderingsresultat ska ingå i ditt bidrag — liksom för övrigt en beskrivning av förvaltningsorganisationen, vilket också säger mer om hur bra intranätet egentligen är än att det finns en cool funktion.

Så varför inte ta chansen att ställa upp?