Mobilt intranät – två helt olika synsätt

Mobilt intranät är hett. Många intranätansvariga möter krav på att intranätet självklart ska skapa nytta också för den som är på språng. Men du står inför ett strategiskt val — hela intranätet eller ett situationsanpassat urval av det?

Frågeställningen är egentligen inte ny. De två strategierna är relevanta också för extern mobilwebb. Men svaret behöver inte vara detsamma internt som externt. Och det finns en tydlig skiljelinje.

James Robertson beskriver en diskussion där önskemålet tydligt handlade om ett mobilanpassat urval från det vanliga intranätet.

This was more than just a mobile stylesheet for the whole intranet. Instead, the desire was to deliver key content (and often tools) that staff need on their mobile phones or iPads.

Amy Schade från Nielsen Norman tror på samma princip.

The more specific the function of a mobile tool, the more successful it tends to be.

Men i samma artikel kommer IBFs Paul Miller till en helt annan slutsats.

I don’t want some cut-down version of the site.

Två helt olika lösningar. Två motsatta bilder av vilken användning ett mobilt intranät får.

Själv lutar jag åt Robertsons och Schades håll. Vi blir ännu mer uppgiftsfokuserade som mobila användare. Fokus ska ligga på det vi verkligen behöver göra — och då särskilt sådant vi behöver göra när vi inte sitter vid skrivbordet.

Vi söker semester högst ett par gånger per år. Vi läser aldrig årsredovisningen… Ska de behoven verkligen lyftas fram och till och med anpassas för mobilen? Däremot: Ta fram kunddata, rapportera tid, ställa en fråga till kollegorna eller snabbt kolla morgonens omvärldsbevakning? Det är sådant vi gör fem minuter innan ett viktigt möte.

Mot det mobila urvalet talar framförallt att i organisationer där vissa aldrig sitter vid skrivbordet blir det mobila intranätet i praktiken det enda intranätet. Det handlar om folk i produktionslinjen, i butiken eller de resande säljarna. Ska de inte ha tillgång till allt?

Har du valt? Eller lutar du åt att välja någon av strategierna?

%d