Den interna kommunikationen är dödssjuk

Undersökningen Intern Kommunikation 2005 tecknar en mörk bild av den interna kommunikationen i Skandinavien. 12.000 medarbetare i 24 svenska, danska och norska företag har svarat, så det är en mycket omfattande undersökning.

Resultaten pekar på tre stora problem.

  • Toppledningen är osynlig och inte trovärdig. Bara fyra av tio tycker att toppledningen gör vad den säger. Walk the talk tycks inte gälla.
  • Bristande strategisk kommunikation. Bara hälften av medarbetarna tycker att de förstår företagets mål och strategier.
  • Förändringskommunikationen haltar. Bara varannan medarbetare uppfattar sig väl informerad när det sker förändringar.

Läs mer på Kommunikationsforum.

Naturligtvis är detta ett underkännande av företagen, deras ledningar och kommunikationsavdelningar. Och av kommunikationskonsulterna.

Jag tror att detta bara är ytterligare ett symptom på en bekant sjuka. Vi känner igen denna skepsis också från marknadskommunikationens område. Men vad gör vi? Vi spetsar budskapen. Vi lägger ännu mer pengar på nya kanaler för samma budskap.

Det är dags att byta spår, delvis. Det finns inte en (1) korrekt världsbild, inte ett (1) budskap som är sant. Det finns många. Toppledningen kan prata sig sönder och samman med medarbetarna och leva som de lär in i minsta detalj, men det kommer inte att göra nytta. För många kommer att ha en annan bild av verkligheten.

Hemligheten är att släppa fram fler verkligheter. Fler röster och erfarenheter måste bli synliga. Medarbetarna ska inte förstå företagets mål och strategier, de ska vara med och skapa dem.

I många fall låter detta säkert som science fiction. Men det händer just nu. Begrepp som participatory communications och sociala verktyg visar vägen.

America’s Cup-seglarna som bloggar

Här i Malmö har det ju varit kontroversiellt med, håll i dig nu, Malmö-Skåne Louis Vuitton Acts 6&7 of the 32nd America’s Cup – Valencia.
Det handlar alltså om seglingstävlingen med Västra hamnen som samlingsplats på land.

Personligen är jag rejält trött på Malmöfestivalen och ser hellre nya grejer hända. Men det är en annan diskussion.

Den som undrar över vad som är på väg hit kan läsa flera olika bloggar. Min favorit är BMW Oracle-teamets blogg men också Mascalzone Latino Capitalia Team skriver och det finns dessutom en officiell blogg för ”the Challenger Commission”.

Ses vi på Reboot?

Fredag och lördag är det dags för konferensen Reboot7 i Köpenhamn. Jag kommer att vara där fredag, men förmodligen inte lördag. Har ju ett liv också…

Om du är på konferensen vore det kul att växla några ord, kanske ta en kopp kaffe. Ring mig gärna på 0046709619595 när vi är i Köpenhamn.

Engagerade medarbetare ger mer nöjda kunder

Måhända är detta uppenbart, men även sådant ”alla” vet behöver bevisas: Organisationer med engagerade medarbetare har kunder som använder deras produkter mer, och med ökad användning följer ökad kundnöjdhet. Kommunikation – liksom ledningen och hur arbetena utformas – är nyckelfaktorer för engagerade och nöjda medarbetare.

Slutsatserna kommer från Northwestern University (executive summary som pdf) och du kan läsa mer om undersökningen hos Neville Hobson.

Intranätgruppen kan för lite

KM Column redovisar en undersökning av hur intranät hanteras – hur stora grupper som arbetar med dem, vilka förutsättningar de har och så vidare. Intressant läsning i flera delar.

Om vi bortser från några av de mer självklara resultaten (stora intranät har stora arbetsgrupper för intranät), noterar jag detta:

”The intranet teams are most likely to reside with the IT/IS team”

Hm, inte riktigt min bild av hur det är i Sverige i varje fall.

”Many intranet teams lack the core skills required to create a good intranet”

De har en poäng när de lyfter fram kunskapshantering, omvärldsbevakning och kunskap om förändringsprocesser som viktig kompetens kring ett intranät.

”Over 42% of respondents felt their intranet was poorly resourced”

Ett intranät kan sluka hur mycket resurser som helst. Men resursbehovet kan bara avgöras i förhållande till vad intranätets uppgift är. Vad ska det leverera? Frånvaron av ett tydligt och praktiskt svar på den frågan är minst lika allvarligt som för lite resurser.

”The majority of intranet teams are also responsible for the organisations website”

Lysande! Visst kan enstaka personer arbeta specifikt med bara en kanal, men att de alla finns i samma arbetsgrupp/team är en god idé.

Missade Bloggforum…

Tyvärr kom jag aldrig iväg till Stockholm och Bloggforum förra helgen, på grund av sjukdom. Trist – men jag hoppas att det blir fler tillställningar av detta slag, och framförallt kanske något med uteslutande professionellt fokus. Vore kul.

Om du också missade Bloggforum kan du följa efterdiskussionen på flera ställen. Förutom hos Fredrik Wass har jag tyvärr inte sett mycket om den panel jag skulle vara med i, nämligen om bloggar för företag.

UPPDATERING: Det finns visst mer om panelen. Richard Gatarski spelade in hela diskussionen. Tack för tipset Richard – det ger mig en anledning att i min tur tipsa om din blogg Skolmarknad. Intressant för alla som är engagerade i skolan men inte bara dem.