Den interna kommunikationen är dödssjuk

Undersökningen Intern Kommunikation 2005 tecknar en mörk bild av den interna kommunikationen i Skandinavien. 12.000 medarbetare i 24 svenska, danska och norska företag har svarat, så det är en mycket omfattande undersökning.

Resultaten pekar på tre stora problem.

  • Toppledningen är osynlig och inte trovärdig. Bara fyra av tio tycker att toppledningen gör vad den säger. Walk the talk tycks inte gälla.
  • Bristande strategisk kommunikation. Bara hälften av medarbetarna tycker att de förstår företagets mål och strategier.
  • Förändringskommunikationen haltar. Bara varannan medarbetare uppfattar sig väl informerad när det sker förändringar.

Läs mer på Kommunikationsforum.

Naturligtvis är detta ett underkännande av företagen, deras ledningar och kommunikationsavdelningar. Och av kommunikationskonsulterna.

Jag tror att detta bara är ytterligare ett symptom på en bekant sjuka. Vi känner igen denna skepsis också från marknadskommunikationens område. Men vad gör vi? Vi spetsar budskapen. Vi lägger ännu mer pengar på nya kanaler för samma budskap.

Det är dags att byta spår, delvis. Det finns inte en (1) korrekt världsbild, inte ett (1) budskap som är sant. Det finns många. Toppledningen kan prata sig sönder och samman med medarbetarna och leva som de lär in i minsta detalj, men det kommer inte att göra nytta. För många kommer att ha en annan bild av verkligheten.

Hemligheten är att släppa fram fler verkligheter. Fler röster och erfarenheter måste bli synliga. Medarbetarna ska inte förstå företagets mål och strategier, de ska vara med och skapa dem.

I många fall låter detta säkert som science fiction. Men det händer just nu. Begrepp som participatory communications och sociala verktyg visar vägen.

%d bloggare gillar detta: