Sociala webbverktyg används mest internt

Sociala medier används mer på intranät än externt. Och de används av en majoritet av världens företag, åtminstone om McKinsey har rätt i sin senaste rapport.

McKinsey har frågat 1 700 chefer på företag i varierande branscher och storlekar om sociala medier/social webbteknik. Slutsatsen är tydlig. På intranäten är genomslaget stort — och ökande. 53 procent var igång 2007 och i år är andelen 65 procent.

The largest components of growth have come from using Web 2.0 to develop new products / services internally, to manage internal knowledge and to reinforce the company culture via tools such as internal social networking applications.

Procentsatserna kan jämföras med 58 procent som använder webben 2.0 för att öka utbytet med kunder och ”bara” 40 procent som riktar sig till partners och leverantörer.

Utan att ha gjort någon egen undersökning tycker jag att siffrorna är höga ut ett svenskt perspektiv, framförallt de som gäller externa aktiviteter. Men den ungefärliga relationen mellan områdena känns rimlig också för Sverige.

Fakta om Internet samlade

Visste du att 5 % av den tid som tillbringas på nätet ägnas åt Facebook? Eller att 1,6 miljarder människor i världen är online — en fjärdedel av jorden befolkning?

Jag hade ingen aning i varje fall, men statistiken ovan är två exempel från en ny Google-tjänst som samlar uppgifter om internetanvändning. Källorna är av varierande karaktär och spänner från massmedia till enstaka webbplatser själva.

Än så länge är statistiksamlingen ganska tom. Den ger ingen komplett bild utan snarare korta, koncentrerade exempel på hur nätet används. Just nu är sajten alltså inget du kan använda för research. Men som lite kul blixtbelysning av intressanta områden, varför inte?

Tips från Steve Rubel.

Nu kan du läsa Användbarhetsboken gratis

Med början i dag kommer Användbarhetsboken att portioneras ut gratis. Men inte för att den är gammal eller irrelevant. Tvärtom. Det är författaren Tommy Sundström som nu vill öka både spridningen och försäljningen av boken.

Användbarhetsboken borde finnas i bokhyllan hos alla som jobbar med webb, skrev jag i en recension när boken kom ut. Min uppfattning kvarstår. Den är ett lysande hjälpmedel för exempelvis arbetet med en kravspecifikation.

Men ok, vill du inte ha den i bokhyllan kan du nu få den på nätet. Ett avsnitt om dagen kommer Tommy att lägga ut och han började i dag.

Hans förhoppning är att fler ska vilja ha den i bokhyllan just eftersom de får en chans att upptäcka den gratis.

Huvudanledningen till att jag tror på att lägga ut Användbarhetsboken är ändå en annan. Vi lever i en uppmärksamhetsekonomi. Det svåra är inte att framställa produkter, det svåra är att sälja dem. Det finns så många böcker om webbutveckling. Hur ska jag få läsare att uppmärksamma min bok, och förstå att det är just den de behöver?

Mikrobloggar skapar nytta internt

Interna mikrobloggar — tänk intranätvarianter av Twitter — vinner mark. Anledningarna är säkert många men enkelheten och den omedelbara nyttan är uppenbara skäl, vilket en fallstudie från Océ bekräftar.

Portals and KM har kikat närmare på Océs mikroblogganvändning. De har som verktyg valt Yammer, som allt mer framstår som standardlösningen för interna mikrobloggar.

Fallstudien lär oss flera viktiga saker. Exempelvis vikten av eldsjälar. På Océ är det Samuel Driessen.

Samuel welcomes all new Yammer users and follows them. He sends them a PowerPoint introduction to Yammer that describes what it is, why use it, and how to use it. Samuel also engages with their messaging.

En annan lärdom är att folk kan uppföra sig… Oron för att friheten ska missbrukas är obefogad.

The most active users have integrated micro-messaging into their daily work routine. They write about what they are doing and ask questions about their work while they work. Samuel has found that everyone who participates is very helpful and polite. There has been no bashing.

Men viktigast är ändå den tydliga nyttan. Det finns flera exempel på hur mikrobloggandet gett konkreta positiva effekter — och exemplen har en röd tråd.

There is a common theme about the benefits of simply being more aware of the activities in an organization.

Svårare behöver det inte vara att se ROI. Om vi vet vad andra inom organisationen gjort, eller om det finns bra vägar att ta reda på det, ökar faktiskt chansen att vi slipper göra samma sak själv.

Jag upptäckte fallstudien via Column Two.

Lustmord på ny polissajt

Den offentliga sektorn uppdaterar sin närvaro på webben. Det är djupt positivt men inte alltid lyckat. I varje fall inte att döma av hur den norska polisens nya sajt totalsågas.

Jag har inga fakta till stöd för mitt påstående att offentlig sektor är på väg att bli mer professionell på webben. Men jag har en definitiv känsla av att det är så.

Här i Sverige har vi ju en någorlunda levande diskussion om den digitala staten, vi ser viktiga myndigheter som Socialstyrelsen göra sig beredd att lansera nytt (kolla betaversionen) och en tjänst som Krisinformation.se hör jag mycket gott om. Dessutom lämnar många kommuner sina stenålderssajter bakom sig (Katrineholm är ett exempel).

I USA sker en lång rad Obama-initiativ med Data.gov som det kanske mest spännande. Och i Norge bygger alltså polisen nytt. Fast det tycks inte ha gått så bra.

Utan att dra några som helst paralleller till ovan nämnda sajter/initiativ tycker jag att sågningen av politi.no är rolig — kanske tankeväckande också, men framförallt rolig — läsning. En nationell skandal säger en av Oslos bästa webb-/användbarhetsbyråer.

…et nyhetssykt, ufokusert nettsted med tragiske menyer, skrekkelig kode, nitrist design og horrible tekster.

Hadde de lansert dette nettstedet i 1999 hadde det vært helt greit. Nå — i 2009 — holder det simpelthen ikke mål.

På tal om nya sajter och recensioner: Jag tror att jag återkommer med reflektioner kring Socialstyrelsens nya sajt när den officiellt lanseras. Men inte med en sågning. Tvärtom finns det flera dimensioner i betan som är både spännande och lovande.