Läsarbladet: Aftonbladet startar medborgarjournalistik

Aftonbladet har dragit igång Läsarbladet. Läsarna uppmanas att skriva egna artiklar och har chansen att få dem publicerade. Dessutom samlas där allt annat innehåll som läsarna genererar (kommentarer, omröstningar etc.). Som en tredje ingrediens tycks svenska bloggar via Bloggportalen kunna få en roll.

Initiativet är högintressant. All utveckling vi ser på nätet går mot deltagande läsare/konsumenter och bort från passivt mottagande läsare/konsumenter. Läsarbladet är ett tecken på att Aftonbladets affärsutvecklare insett samma sak.

Sen ska det sägas att min rubrik inte är riktigt rätt. Medborgarjournalistik är det knappast så länge gamla hederliga redaktörsfilter väljer ut artiklar. Men förmodligen är det så nära ett etablerat massmedium idag kan tänka sig att komma ”citizen journalism”.

Teknikkoll: RSS och webbteve

Börja publicera i RSS nu. Direkt. Det har varit mitt stående tips på kurser och konferenser det senaste året. Vissa har varit tveksamma och haft det fullt logiska argumentet ”Jag vet inte vad det är, och det vet nog inte mina besökare heller”. Men man behöver inte veta vad det är. 75 miljoner människor i USA och Storbritannien använder RSS men två tredjedelar av dem har ingen aning om det. De lägger helt enkelt till informationskällor i personaliserade webbtjänster som My Yahoo.

Än så länge säger jag inte börja publicera webbteve nu. Direkt. Men med tanke på att 750.000 svenskar tittar på webbteve börjar det bli dags att fundera på saken.

Reuters låter läsarna definiera ekonomiska termer

Ännu ett spännande exempel på hur massmedier testar kraften i de sociala medierna. Reuters har skapat en wiki med ekonomiska termer som läsarna – som i alla wikis – kan ändra och bygga på. Det ska bli spännande att följa. LA Times misslyckades med sin wiki, men Reuters har startat smartare. De har exempelvis lärt av Wikipedia, dels i grundläggande värderingar, dels i vikten av att bygga upp en grupp engagerade människor som tar ansvar för och bryr sig om wikins utveckling.

Internet viktigare än traditionella massmedier tillsammans


En undersökning visar att för människor som ska köpa sin första bil, är internet viktigare än samtliga traditionella mediekanaler tillsammans. 35 procent uppgav att nätet var deras viktigaste informationsverktyg vilket kan jämföras med 8 procent som uppgav TV, 4 procent dagstidningar och 1 procent radio.

Resultaten är från USA men jag skulle bli förvånad om den svenska situationen är fundamentalt annorlunda. Säkert är det så att resultaten ger en antydan för många andra produktkategorier också.

Samtidigt är jag inte övertygad om att jämförelsen är helt relevant – har människor någonsin använt dagstidningen för att jämföra bilar? Reklambranschen skulle med viss rätt hävda att massmedia driver varumärkeskännedom som ger resultat i vilken information vi letar efter på nätet. Ändå är resultaten intressanta. De visar om inte annat att den som inte har en högkvalitativ webbnärvaro bygger varumärke i massmedier i onödan.

Via Corporate Engagement.

Fler dimensioner med sociala medier

Jag har precis lett en kurs för redaktörer om webbens utveckling, och naturligtvis är det omöjligt – förmodligen tjänstefel… – att då inte diskutera det som brukar kallas sociala medier: Wikis, podcasting, bloggar, tagging etc. Men vi är i ett skede där det inte alltid är uppenbart hur de kommer att användas. Vad blir effekten av dem?

Kanske brittiska Patient Opinion ger en antydan.

It uses patient weblogs, location-based services, RSS feeds and social tagging to create reliable patient-generated reputations for individual departments and services, sharing these with prospective patients at the point of choosing a hospital.

Det handlar alltså om en tjänst som uteslutande bygger på människors omdömen, levererade via sociala mediefunktioner. Syftet är att peka ut bra eller dåliga sjukhus och kliniker.

Man kanske tror att det mest är gnällspikar som tar sig tid att uttrycka sig. Och visst finns det klagomål. Att aldrig få träffa samma doktor är ett problem som många svenskar känner igen. Men det finns också nöjda och tacksamma patienter (som dessutom tipsar om parkeringsmöjligheter).

Om jag skulle välja sjukhus skulle jag vilja ha tillgång till sådan här information. Är den lika trovärdig som Socialstyrelsens? Nej, antagligen inte. Men det kvittar. Det är inte i stället för officiell information. Det är ett komplement till den. Det är en ny dimension. Det är diskussionen i vänkretsen som blivit massdistribuerad.

Detta är också den avgörande effekten av sociala medier. Vi kommer som individer, företag och organisationer att navigera i ett betydligt mer flerdimensionellt informationsflöde. Det är positivt. I varje fall för den kommunikatör som lyssnar och engagerar sig där människor skapar bilden av företaget/organisationen.

Bloggarna du ser bara toppen på ett isberg

Även om vi ser allt fler företagsbloggar är det fortfarande ganska få organisationer som kommit igång, kan man tycka. Men skenet bedrar. Som BusinessWeek skriver är företagsbloggar framförallt interna och inte minst tekniken bakom bloggarna väcker intresse hos många intranätansvariga. BWs exempel är från USA men jag kan intyga att situationen, sett från min horisont, är den samma i Sverige. Det dyker upp enskilda bloggar och hela bloggsystem på ett flertal svenska arbetsplatser nu. Men de stannar innanför företagsväggarna.

Danska företag delar kunskap i wikis


Computerworld skriver idag om hur stora företag i Danmark börjat använda wikis internt. Det handlar t.ex. om TDC och Motorola.

En wiki är en webbplats där alla besökare kan ändra all information, lägga till nya sidor och ofta också ta bort sidor. Tidningen gör en bra koppling till just kunskapsdelning, som ju den mest kända wikin Wikipedia också är ett exempel på. Men det finns inget som tyder på, vilket reportern fiskar efter, att wikis skulle ersätta intranät. Tvärtom ger de intranäten ytterligare kraft.

Danmark har kommit långt i försöken att hitta wikins styrkor. Jag har det senaste året hört flera intressanta tankar från andra sidan sundet, bland annat från Synkron där också Andreas funderar kring Computerworlds artikel.