Bloggarna du ser bara toppen på ett isberg

Även om vi ser allt fler företagsbloggar är det fortfarande ganska få organisationer som kommit igång, kan man tycka. Men skenet bedrar. Som BusinessWeek skriver är företagsbloggar framförallt interna och inte minst tekniken bakom bloggarna väcker intresse hos många intranätansvariga. BWs exempel är från USA men jag kan intyga att situationen, sett från min horisont, är den samma i Sverige. Det dyker upp enskilda bloggar och hela bloggsystem på ett flertal svenska arbetsplatser nu. Men de stannar innanför företagsväggarna.

%d