Forrester om sociala intranät: Bloggar ner, wikis upp

Analysfirman Forrester har gjort en prognos över hur olika samarbetsverktyg kommer att utvecklas på intranät. Det som kommer att ha störst effekt, menar de, är sociala nätverk. De ”…will transform the nature of work. Social networks provide context to content.”

Däremot så ser det sämre ut för de sociala verktyg som inledde den stora förändring vi nu upplever på bred front.

Blogging is not going away — but it does not capture or hold the attention of an enterprise audience. Social networks will breathe new life into internal blogs by providing more context to blogged content, but Forrester found that blogging alone does not capture the attention of an enterprise audience.

Podcasting is on the decline.

Större potential har förutom sociala nätverk wikis, forum och <applåd från mig>RSS</applåd från mig>.

Wikis help transform collaboration. One of the most promising Web 2.0 technologies for the enterprise…

Forums are underused…

RSS is underappreciated in the enterprise. This ubiquitous technology provides a mechanism to get content to people where they need it, rather than expecting people to find it.

Så vad är det vi ser här? Bortsett från RSS som ju handlar om konsumtion snarare än samarbete tycks de mest sociala verktygen vinna (om Forrester får rätt). Ju bättre verktygen är på interaktion och samarbete, desto större blir deras genomslag.

Forrester Projects Which Enterprise Web 2.0 Collaboration Technologies Will Grow, Which Will Decline

Sociala nätverk gör jobbet effektivare

Sociala nätverk gör människor mer effektiva på jobbet. Det anser i varje fall 65 procent av dem som har tillgång till sociala nätverksmöjligheter. 46 procent säger att de blivit mer kreativa och fått nya idéer personligen. Det visar en undersökning bland europeiska företag från AT&T.

De fem vanligaste sociala nätverkslösningarna är dessa.

 1. Företagens egna samarbetsrum på intranätet (39%)
 2. Interna forum inom företaget (20%)
 3. Företagsproducerat videoinnehåll som delas på intranätet (16%)
 4. Webbens sociala nätverk som LinkedIn, Facebook etc. (15%)
 5. Externa samarbetssajter och interna företagsbloggar (båda 11%)

Äntligen data från Europa alltså, och inte USA. Tyvärr är inte Sverige med. Men resultaten ställer en del fördomar på huvudet. Det visar sig exempelvis att användningen är mer utbredd i Tyskland än i Storbritannien (mina egna fördomar skulle fått mig att gissa tvärtom).

Glöm att unga per definition är mer öppna

Neville Hobson har fler resultat ur undersökningen och det visar sig, återigen, att etablerade sanningar bör ifrågasättas, vilket jag gjort tidigare.

More of those aged 18-34 think there are negatives about social networking in the workplace, compared to those aged 55+

Och inte bara är yngre mer negativa. En högre andel av dem tycker att sociala möjligheter distraherar på jobbet. Däremot är de snäppet mindre rädda för informationsläckor än äldre åldergrupper.

Läckor är dock en reell risk. 24 procent av de tillfrågade har upplevt läckor som en följd av att information publicerats på interna eller externa nätverkssajter.

Att MSN-generationen inte ställer sig upp och klappar händerna är positivt. Det är bra att ifrågasätta. Men det är en tankeväckare. Den som tror att mer utbyte och delning kommer att gynna affärerna/verksamheten kan inte bara sitta och vänta på en generationsväxling. Det krävs mer.

Stämmer resultaten? Kanske inte så viktigt.

Vid en första anblick är det höga andelar som både provat och är positiva. Jag tror att vi ska komma ihåg två saker.

 1. De traditionella samarbetsrummen på intranät är medräknade. Dessa är faktiskt ganska vanliga.
 2. Medan vissa företag är väldigt aktiva, är andra helt avvaktande. Med så stora skillnader ger det givetvis stort utslag vilka företag man når människor från.

De exakta nivåerna är inte heller så betydelsefulla, tycker jag. Även om de vore hälften så höga är det nivåer nog för att understryka behovet av att fundera, testa och hitta sin egen lösning. På alla företag.

I sammanhanget bjuder CIO på några snabba tips för hur man kommer igång med kunskapsdelning internt.

 • Visa värdet för enskilde — vinsten av att vara med ska vara större än kostnaden, helt enkelt.
 • Håll det verkligt, bygg upp delningen runt kritiska områden för verksamheten.
 • Börja med entusiasterna.
 • Övertyga dem som kan påverka andra.
 • Gör det enkelt. Så enkelt att vem som helst kan klara av det.
 • Utse, eller anställ, en ansvarig som driver kunskapsdelningen framåt.
 • Berätta historier om människors erfarenheter.
 • Ge dem som bidrar erkännande.
 • Allt ska inte vara på nätet — se till att människor träffas och delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Intranät 2.0 – bra sök allt viktigare

Sociala medier på intranät börjar ta fart. Som allt annat du lanserar kräver det en strategi och en av de viktigaste är strategin för hur människor ska hitta.

Det vanligaste klagomålet på stora intranät är att ”det går inte att hitta”. En bättre sökmotor är följdaktligen det vanligaste kravet, eller ett av dem.

Framväxten av sociala medier på intranätet — bloggar, bokmärkestjänster, wikis, poddprogram… — gör inte behovet mindre. Detta konstaterar Prescient Digital Media. Men det viktigaste de pekar på är betydelsen av ett vidare grepp på ”hittbarhet”:

If Intranet 2.0 or Enterprise 2.0 is to be truly effective in your organization, you require a strong search strategy of which the search engine is only one component. Employees must be trained to categorize (tag) and store content properly, and they must be guided by the appropriate rules (e.g. taxonomy) and processes (e.g. content management and document management) to ensure search retrieval is effective. On the intranet, search is only one part technology, and one part people and process.

Så används RSS internt på företag

RSS förknippar vi nog främst med att prenumerera på nyheter från externa källor. Men RSS används allt mer internt. Företaget NewsGator lyfter fram tre huvudsakliga användningsområden.

Finessen med RSS är ju att tekniken kan leverera allt innehåll. Text, ljud, bild. Så även om många nog ”ser ljuset” när de upptäcker hur mycket smidigare det är att låta Aftonbladet, DN, Expressen, Sydsvenskan och favoritlaget i Allsvenskan komma till dem i stället för att surfa runt, är det bara en försmak på hur RSS kan användas.

NewsGator har försökt dela in de dryga hundratalet kundcase som de har i tre övergripande kategorier. Alla handlar om prenumeration innanför brandväggarna och som alltid är det en flytande gräns mellan kategorierna.

Intern kommunikation

 • Meddelanden
 • Mötesanteckningar
 • Policyuppdateringar från administrationen
 • Notifikationer från viktiga system, t.ex. CRM-verktyget
 • etc…

Aggregera och syndikera information

 • Uppdateringar från interna FoU-projekt
 • Pressklipp
 • Omvärldsbevakning
 • Interna bloggar

Samarbete

 • Poddradio
 • Projektwikis
 • Interna bloggar

Strunta i verktyget, satsa på mer personlighet

Jag tror att Shel Israel har rätt. Där en företagsblogg, intern eller extern, känns som en betydande investering av tid för ledande befattningshavare erbjuder video ett intressant alternativ.

But here’s Option B.  Go to the same CEO and say, ”we’d like to video interview you a few times every month. We will lightly edit the results and then post it for people to see. Over time, we will interview all the key players here. We will use digital video to announce new milestones, answer investor questions, show the humanity and brilliance of our key players and create a permanent record of what the people here have done.

Kanske du och andra läsare uppfattar mig som en tydlig förespråkare för bloggar inom företag och organisationer. Och det är inte fel. Företagsbloggar kan vara kraftfulla. Men bloggen som form är inte det intressanta — det är vad den förmedlar.

Den bestående förändring vi är mitt uppe i är en förflyttning från officiell, formell och anonym kommunikation till mer personliga, informella och dialogskapande alternativ.

Där är företagsbloggar viktiga. Där kan du som Shel överväga video. Där kanske du lika gärna kan fundera på poddradio. Men dags att fundera är det.

Mikrobloggar gör intern kommunikation enkel

Mikrobloggar som Twitter och Jaiku kan vara värdefulla verktyg för arbetsgruppen eller den lilla organisationen. Via Vassa eggen hittar jag Claes Magnussons beskrivning av hur Twitter används av honom och hans kollegor.

Med ett enda kort SMS kan jag direkt meddela alla andra (intresserade) i min organisation om vad som borde göras. Vem som helst i organisationen kan snabbt svara att denne fixar detta och de andra ser både frågan och svaret och vet att det blir fixat.

Vi arbetar nu också med att knyta maskiner och processer till Twitter. På så sätt kan du få ett litet diskret SMS när en produktion är klar, en offert gått ut, ännu ett kvartal visat vinst, fotbollslaget vunnit, börsen gått ner eller vilka rapporter du enkelt vill kunna prenumerera på.

Intressant. Och ännu ett tecken på hur verktyg som byggs mest för att det är kul får otroligt många användningsområden, inte minst inom företag och organisationer. Se exempelvis hur den privata bloggen utvecklats till företagsblogg och kanske framförallt intranätblogg.

Godis i lösvikt så här i påsktider

Nog är det högkonjunktur, alltid. Har haft ett antal vansinniga veckor med hur mycket intressant som helst att göra. På väg att få grepp om verkligheten igen kommer här några grejer som fångade min blick vid en snabb genomläsning av alla prenumerationer. En påse blandat följer.

 • För det första, på förekommen anledning, vill jag poängtera att jag inte ens fyllt 40. Så jag har en bit kvar till 50+. Sen är det ju bra att jag inte är lika ”skallig och tråkig” som jag verkar. Fast jag är ju faktiskt lika skallig som jag verkar… Hm. Den nybakade mediekonsulten bör nog skaffa sig lite bättre iakttagelseförmåga :-). Tur att någon gillar mig.
 • Lärdomar från en av dem som arbetar med IBMs interna bloggsystem: The first and most important lesson that I’ve learned thus far is this: if you want to build a viable, valuable social networking environment within the enterprise you simply cannot force it. You just have to let it happen and you have to be willing to let your employees run with it.
 • Copyblogger kör en kul Remix-serie, där rubriker skrivs om och blir väldigt mycket bättre. Lärorik.
 • Konkreta resultat av en användningstest. Tommy tipsar om Sverige.se.
 • Socialdemokraterna har en egen YouTube-kanal, berättar BetaAlfa. En lika enkel som god idé. Gör ditt innehåll tillgängligt där människor kan använda det, det vill säga sprida eller kommentera det.

Inledande skepsis till Microsofts webbverktyg

En liten notis om Microsofts SharePoint 2007 fångade mitt intresse och borde få många fler att reflektera. Nya SharePoint säljs nämligen som ett fullskaligt publiceringsverktyg, CMS. Och jag vet att många svenska organisationer, bland annat kunder till mig, funderar på det som ett alternativ.

Men en inledande granskning av de första brittiska webbplatserna som bygger på SharePoint 2007 är delvis nedslående. Det handlar exempelvis om rörig kod som inte validerar (även om det, som författaren också påpekar, delvis är en fråga om kvalitet i implementationen).

När jag nu ändå gör ett av mina sällsynta felskär in på den webbtekniska arenan kan jag tipsa om en artikel i ComputerSweden. Den berättar om Incentive som är ett verktyg för att skapa en blogg- och wiki-liknande lösning på intranätet. Jag har fått chansen att testa verktyget och det är utan tvekan väldigt kompetent.

Intranätet som stödjer 327 000 människor

Att jobba med intranät är både intressant och utmanande. Det har en uppenbar men avgörande skillnad jämfört med externa webbplatser, nämligen att kunskapsöverföringen mellan olika organisationer är svår. Ibland omöjlig. Desto bättre dyker det ibland upp intressanta fallstudier (och en skärmdump, vilket är hårdvaluta för alla intresserade).

General Motors tillåter oss att få en aning om deras arbete. Som världens största biltillverkare med 327.000 anställda i 33 länder har de alla de utmaningar en global organisation har. De är inte ”klara” – det blir ingen någonsin – men de börjar närma sig fjärde generationen av sin portal. Planerna för denna innehåller bland annat:

 • Full cross-functional integration of work related processes
 • Collaboration tools (e.g. wikis and blogs)
 • Detailed data and reporting (e.g. business intelligence)
 • Multiple platform delivery (e.g. wireless / PDA)