De 10 viktigaste sociala möjligheterna på intranät

Det allra viktigaste på ett socialt intranät är att få reda på vilka kollegor som är tillgängliga. Det visar en undersökning i små och medelstora företag.

Teknikföretaget Bitrix listar de tio mest använda samarbetsmöjligheterna, åtminstone i de företag som använder deras lösning. Topp 3 ser ut så här:

#1: Employee availability and presence tracking
#2: Instant messaging and video conferencing
#3: Meetings / conference room management

Det slående är hur nära många av punkterna ändå ligger det traditionella intranätet. Först på plats nio hittar vi en av de mer omtalade möjligheterna i diskussionen om sociala medier internt: Idea management and social networking.

Detta understryker, tycker jag, hur nära intranät 2.0 ligger 1.0 (om du ursäktar den lite mossiga sifferleken). Ett mer kollaborativt intranät handlar inte nödvändigtvis om att göra nya saker. Det börjar med att göra gamla saker bättre.

Exempel på hur du ska använda Alt-text

Alt-text till bilder är egentligen rätt enkelt. Den är ett alternativ för den som inte kan se bilden på grund av funktionshinder, dålig uppkoppling eller någon annan anledning. Men ”enkelt” betyder inte att det saknas gränsfall.

Writing for the Web går igenom några olika typexempel på när Alt-texter ska finnas, vad de då ska innehålla samt — kanske lika viktigt — när de faktiskt inte behövs.

Min uppfattning är dock att tolkningen är för snäv. Behöver en bild som visar den enda person som omnämns i en text ha en Alt-text som säger att bilden porträtterar just den personen? Nej, onödigt, säger artikeln. Varför inte? säger jag. Det handlar trots allt inte bara om tillgänglighet utan också om sökoptimering, där Alt-texten har ett jobb att göra i optimeringen av bilder.

Bortsett från denna ibland för snäva tolkning finns det en viktig poäng i jämförelsen — betydelsen av bildtexter. Alt-texter ersätter inte bildtext. Tvärtom behövs bildtext oftare än den generellt används på webben och inte sällan blir Alt-texten då överflödig.

Dubbel effekt när internt socialt nätverk syns för alla

Med 170.000 anställda finns det självklart alltid något att berätta inom den brittiska detaljhandelskedjan Asda. Att låta alla anställda dela mig sig av sin vardag är en logisk tanke. Att göra det öppet så att hela världen kan se är desto ovanligare.

Green Room är Asdas interna sociala nätverk. Fast på webben, typ. Att kalla det ett intranät är därmed felaktigt så termen ”colleague website” som projektledaren Steven Murgatroyd använder tycks passa utmärkt.

At Asda, we try to be as transparent as possible, the Green Room was created on this very premise. We hear amazing stories about our colleagues on a daily basis, whether that’s a colleague saving the life of a baby in store, or someone having their head shaved for charity […] The Green Room gives us a chance to share these with other colleagues around the country, and inspire them to do the same.

Cynikern suckar nu och säger ”jaja, snyggt försök att paketera CSR så det blir lite mer spännande”. Om vi å andra sidan tror på vad Steven säger tystar vi cynikern och konstaterar att så länge öppenheten inte hämmar medarbetarna — varför dölja något?

(Realisten i mig undrar om en bild på rutten korv någonsin skulle hamna där, men så länge allt är sant måste kanske en sajt inte ge hela sanningen?)

Intranätvinnares syn på användbarhet

Användbarhet är den enskilt viktigaste faktorn bakom ett framgångsrikt intranät. Se där ett påstående som vi inte behöver hålla med om — men som blir intressant eftersom det kommer från en vinnande byrå som dessutom delar med sig av sin användbarhetsbok.

Jag tycker också att användbarhet är viktigt. Men jag tror inte att vi kan peka på enskilda faktorer och säga att ”det ger framgång”. Helheten är grejen.

Å andra sidan kanske någon skulle hävda att användbarhet är just helhet. Fast strunt samma just nu.

Tänkte egentligen tipsa om ”Intranet Usability Workbook” som SmallWorlders delar med sig av. Byrån har byggt och driver ett av de vinnande intranäten i Jakob Nielsens årliga tävling.

E-boken ger inga aha-upplevelser för dig som intranätproffs. Men det är en av de bästa översikter jag sett kring vilka krav vi bör ställa på ett intranät. Många beslutsfattare borde läsa och lära innan de köper in ett nytt system som ingen begriper och färre vill använda.

SmallWorlders nisch är intranät för marknadsorganisationer och byråer. Råden är dock allmängiltiga.

Bästa verktyget för intern mikroblogging

Yammer framstår ofta som det främsta alternativet för den som enkelt vill dra igång en mikroblogg internt. Men innan du väljer lösning bör du titta på andra alternativ.

En mikroblogg — som Twitter — tycks i många organisationer snabbt bli en omtyckt kanal för diskussion och vardagligt utbyte. Yammer har seglat upp som det mest använda, eller åtminstone mest omtalade, verktyget för interna mikrobloggar.

Och det är onekligen enkelt. Många har positiva erfarenheter av det. Samtidigt har jag nu från flera håll hört skepsis. Det finns frågetecken kring användarhanteringen när någon slutar på företaget (tydligen, har inte sett detaljerna kring detta) och i en diskussion på LinkedIn pekar Thomas King på liknande invändningar.

I’m not particularly happy with Yammers approach to data ownership. Basically they charge you to take ownership of data, set an admin, sharepoint webparts, or export data for e-discovery purposes.

Yammer bör vara med i din urvalprocess men kolla gärna på fler alternativ. Socialcast får exempelvis ofta goda omdömen.

Slumrande e-demokrati i södra Sverige

Inte särskilt mycket har hänt kring kommunal e-demokrati de senaste åren. Det konstaterar Grubb Consulting i en färsk rapport där 52 sydsvenska kommuner rangordnats baserat på vilka aktiviteter de har för att engagera sina medborgare online.

I rapporten som släpptes idag är det visserligen ganska stor skillnad mellan olika kommuner. Till exempel får Alvesta och Bjuv ihop 2 poäng av 10 möjliga medan Simrishamn ligger längst fram med 8 poäng. Men totalbilden är dyster, åtminstone för den som tror att nätet har en lokaldemokratisk roll att spela.

Den tidigare entusiasmen har definitivt slocknat och resultaten i denna granskning bekräftar det. Utifrån ett renodlat medborgarperspektiv så erbjuder de 52 kommunerna sammantaget väldigt lite digitala möjligheter till information-dialog- och påverkan vad gäller den lokala demokratin.

Ett exempel som visar på problemet är att 23 av kommunerna välkomnar medborgarförslag. Men bara fyra gör det möjligt att lämna förslagen digitalt. Och går det på ett ställe är det rimligen bara viljan som saknas hos de andra.

Grubb Consulting pekar på tre principer som måste till för att utvecklingen ska ta fart. Den första tror jag är helt central.

Många gånger innebär de e-demokratiska verktyg som används idag att medborgaren bjuds in till en allmän politisk diskussion. Detta innebär inte sällan att forumen blir en allmän klagopanel som egentligen inte leder någonvart. För att få en skarp diskussion som kan engagera både medborgare och politiker behöver man istället fokusera på något konkret, och detta bör vara de politiska besluten.

Mobila intranät ökar snabbt

När Jakob Nielsen presenterar 2011 års bästa intranät noterar han flera intressanta trender. Mobila versioner av intranät blir allt vanligare.

Av de 10 vinnande intranäten hade 60 procent en mobil version. Bland förra årets vinnare var andelen bara hälften så stor. Nu ska det visserligen sägas att urvalet är både litet och okontrollerat (tävlingen bygger på att företag anmäler sig) så några långtgående slutsatser kan vi inte dra. Men Nielsens iakttagelser är viktiga.

In testing mobile websites on mobile devices, we found that sites with fewer features have much better usability than full-featured websites. This year’s winning mobile intranets followed this recommendation, focusing on specific features that were important to employees on the go instead of trying to squeeze the entire intranet onto a tiny screen.

Sen är förstås också sociala möjligheter på frammarsch. Nielsen ger flera intressanta exempel, inte minst detta:

We know from research on social features that user participation increases when contributors are visibly rewarded, such as by adding points or badges to their profiles. Many winning intranets did exactly that.