Risker och möjligheter med SharePoint 2010

Den som jobbar med intranät kommer så småningom till en diskussion om SharePoint, detta verktyg — eller denna utvecklingsmiljö — som väcker så starka åsikter. Du får ingen åsikt av mig men väl ett tips om ett nytt whitepaper att ladda ner.

Det är Mark Morell som skrivit The risks and rewards of SharePoint 2010 och Mark har koll på läget. Jag har haft en del kontakt med honom genom åren och han imponerar med sitt totala fokus på att skapa nytta för användarna samtidigt som han är verkligt insatt i SharePoint.

Ur innehållet:

  • Help guide an organisation from initial consideration of SP 2010 through to the first day of a successful implementation and, most importantly, beyond
  • Provide guidance on how to ensure an effective content governance framework, and define organisational standards
  • Show you how to incorporate automated compliance solutions to help protect against non-compliant or inappropriate content
  • Highlight how to make the right technology decisions for your business to maximise the rewards that collaboration brings and avoid any risks or pitfalls

Ett ”nja” till det sociala intranätet

Interna sociala medier lyckas inte riktigt lyfta. En undersökning visar att bland både medarbetare och chefer är fler missnöjda än nöjda. Själv har jag inte gett upp hoppet. Interna sociala medier kan fungera — om vi glömmer bort dem.

I The Social Intranet Study är 28 % av de tillfrågade medarbetarna nöjda med sina interna sociala medier. 31 % tycker att de är dåliga eller mycket dåliga. Cheferna är snäppet mer kritiska med 35 % missnöjda. Eller möjligen besvikna på att det inte blivit mer, bättre, viktigare.

Nu ska resultat som dessa aldrig övertolkas. Vem vet vilka som svarat och hur deras erfarenheter ser ut? Samtidigt stämmer det med mina erfarenheter. Jag läste nyss igenom resultaten för en behovsundersökning jag genomfört i en offentlig organisation och mycket riktigt — sist på listan, typ, kommer de interna bloggarna.

Jag tror att James Robertson är en förklaring på spåren när han diskuterar hur fel ord som ”blogg” eller ”wiki” låter för många. De ger helt enkelt fel associationer för alldeles för många. Många som sett diskussionsforum genom åren har säkert samma negativa inställning till dessa, för att inte tala om hur fel det blir att tala om ”ett Facebook på jobbet”.

Egentligen tror jag att lösningen, för en sådan bör vi leta efter, är tydlig. Verktyg är nämligen aldrig intressanta. Inte för någon annan än dem som köpt och lanserat dem. Alla vi andra vill ha nyttan de förhoppningsvis ger.

Alltså ska vi se till att intranätet hjälper människor att göra det de behöver göra. För det kan de behöva många olika sorters stöd: Information, kommunikation, aktiviteter/tjänster, samarbete. Möjligheten att få svar på en fråga är guld i rätt läge. Men det betyder inte att jag spontant vill klicka på knappen ”Diskussionsforum”.

Så glöm verktygen. Integrera de sociala medierna i de processer intranätet ska stödja.