Googles eget intranätsök

”Bättre sök” är ett av de vanligaste önskemålen för intranät. Många företag jag arbetar med håller just nu också på att byta ut den ofta usla sökmotor som följer med de stora publiceringssystemen. Men hur gör mästersökarna själv på Googles intranät? Ta en tjuvtitt.

Googles intranätDet är Google Blogoscoped som samlat information om Googles intranät, uppenbarligen kallat Moma.

De beskriver flera dimensioner av det.

Exempelvis har anställda möjlighet att inkludera innehåll på en personlig version av Moma.

Mest intressant, tycker jag, är hur sökfunktionen verkar fungera. De bryter mot sin egen praxis på webben där enkelhet ju är mantrat.

Resultatsidan är snarast ett smörgåsbord med resultat från flera olika kategorier. Resultaten kan segmenteras och trattas ned. De blandar indexerat innehåll, kontaktdata, bokmärken och encyklopedisk information.

Det är spännande. De har ju också en målgrupp som kan antas vara ganska avancerade användare, milt sagt, så vi ska nog inte dra allt för definitiva lärdomar. Men ändå… inspirerande.

Och så en disclaimer: Jag har inte sett Googles intranät. Google Blogoscoped har inte med företaget Google att göra. De verkar seriösa men huruvida varenda detalj är korrekt vet jag inte.

Intranät har ingen gemensam informationsarkitektur

Intranät skiljer sig så kraftigt åt att det inte går att identifiera en gemensam struktur för informationen. Det finns ett fåtal huvudval som återkommer men vi kan inte tala om en övergripande intranätstruktur som är bättre än andra.

Slutsatsen ovan drar Jakob Nielsen efter en koll av 56 intranät. Frågan är förstås varför han överhuvudtaget har letat, men jag känner igen från min verksamhet att diskussionen ofta kommer upp.

Struktur är svårt. Det hade varit skönt att ha ett ”facit”, ungefär.

De återkommande menyvalen/sektionerna är HR, information om företaget och nyheter. Och det är nog där likheterna bör sluta. För det vore kontraproduktivt om vi började bygga intranätstruktur som andra. Vi är ju sällan som andra.

Vissa företag är tungt produktorienterade, andra identifierar samarbete som kritisk framgångsfaktor, ytterligare andra vill i första hand stärka marknadsprocessen. Vägen till ett mål beror på målet. Som alltid.

101 tips för bättre copy på nätet

GrokDotCom presenterar 101 länktips under rubriken Online Copywriting 101. Första delen tar bland annat upp läsbarhet och rubriker medan andra delen spänner över allt från textlängd till ordval.

Kvaliteten på tipsen? Ingen aning. Men det skulle ju utmana sannolikhetslagarna om det inte fanns några guldkorn, så jag kommer i vart fall att beta av tipsen i lugn och ro.

Dela med dig av ditt konferensdeltagande

Har varit lugnt och stilla här ett tag. Självklart beroende på att det inte varit lugnt och stilla i övrigt. Men här en snabb idé, som visserligen inte är unik men gravt underutnyttjad: Varför inte förmedla de konferenser som du och dina kollegor är med på till dina läsare?

Snabba anteckningar eller omfattande dokumentation. Skrivet eller pratat. Som underlag för diskussion eller bara ren rapportering.

Möjligheterna är många men grunden enkel. Du och dina läsare delar samma intresse — utveckla det.

Inom bloggvärlden är detta vanligt, till och med direkt från bänkraderna. Men detta har egentligen inget med formen att göra utan passar lika bra på en hederlig gammal webbplats.

Community marknadsför Sverige

Ett Facebook för Sverigeturister? Kan det fungera? Vi lär få veta. VisitSweden har lanserat mötesplatsen CommunityOfSweden.com som beta.

Idén att marknadsföra ett helt land med en nätmötesplats är intressant och oprövad. Farhågan är uppenbar: Hur många människor känner så starkt och länge för ett land, vare sig de bor där eller besöker det, att det räcker för att skapa en levande plats?

Samtidigt har jag sett en del tyska sajter där det ena småländska smultronstället efter det andra diskuterats livligt, så visst finns det något som engagerar. Värt att hålla ett öga på — det är trots allt ganska få mötesplatser som startats från noll med kommersiella syften. Erfarenheterna från VisitSweden kan lära oss mycket.

Intranät misslyckas stödja dagligt arbete

En undersökning om intranät från Irland visar nedslående resultat. Hälften av de tillfrågade tycker inte att deras intranät är ett stöd i det dagliga arbetet och 8 av 10 tycker att sök och navigering måste bli bättre.

Siffrorna gäller som sagt Irland och det är ett litet antal människor som svarat. Så vi ska nog inte dra allt för långtgående slutsatser även om jag känner igen framförallt det andra klagomålet om sök och navigering.

Företaget som gjort enkäten konstaterar däremot något som är universellt. Som är giltigt långt bortom ett enstaka land utkastat i Atlanten. Mycket fokus, menar de, ligger i dag på applikationer. Det talas om Web Services, portaler och digitala skrivbord här hemma. Och det är väl bra. Men det är inte det som medarbetarna vill ha i första hand.

”…basically it’s still about sharing information efficiently and putting order into internal communications. We know that getting the simple things right delivers the most powerful results for end-users and this recent research confirms this.”

Få det enkla rätt. Om inte telefonboken är superbra kvittar det att systemet vet vilka projekt jag ingår i. Om inte jag hittar rätt blankett när jag behöver den blir jag inte imponerad över att intranätet är min ingång till alla system jag använder.

Irish Computer Society Survey Shows Staff Don’t Use Intranet for Work

Bloggande börs-VD: ”Jag har den skyldigheten”

Sveriges enda bloggande VD för ett noterat bolag är, tror jag, Jon Fangel på guldbolaget Gexco. DI intervjuade honom i helgen: ”Jag ser det som en smidig service till bolagets privata investerare, jag tycker att jag har den skyldigheten.”

Fangel skriver ett inlägg i veckan och det tar ett par timmar per gång, säger han. En bra illustration dels av att man inte måste spruta ur sig grejer varje dag, dels att det ändå är ett åtagande som tar tid.

Tyvärr frågar inte DI om vilka effekter Fangel sett. Men en rimlig gissning är att publiken är större än de privata investerare han vänder sig till.

Från en amerikansk undersökning lär vi oss nämligen att journalister upptäckt att bloggar kan vara bra källor i deras arbete. Och du vet hur det brukar vara, det som gäller därborta kommer hit med något års fördröjning. Shel Holtz berättar:

A whopping 84% of journalists participating in the study said they have or would use blogs as a primary or secondary source while researching an article. A quarter of those surveyed said blogs make their jobs easier. Fifty-four percent say blogs have sparked story ideas and 72% say reading blogs is part of the average of 20 hours per week they spend on the Net.

Electrolux Sveriges mest sociala medieföretag

Electrolux framträder allt mer som det Sverigebaserade företag som bäst utnyttjar webbens sociala möjligheter. Senaste satsningen är ett socialt pressrum.

Det började, tror jag, med intranätbloggar. Länge var Electrolux det enda större bolag utanför IT-branschen där det var allmänt känt att ledande befattningshavare bloggade internt.

De gjorde också ett försök med en extern blogg men det tycks inte ha slagit så väl ut. Aktiviteten är i varje fall låg, minst sagt.

Sen har vi hört hur Electrolux gett sig in med en applikation i Facebook och nu alltså ett socialt pressrum. Företagets presschef säger till Dagens Media:

Nyhetsrummet är delvis ett experiment med en ny form. Syftet är framför allt att nå nya målgrupper. Huvudmålgruppen, bloggarna, ställer dock andra krav än traditionella journalister.

– Det måste hela tiden finnas något som är nytt och fräscht. Vi kommer att ha friare tyglar och skriva mer om vårt dagliga arbete, säger Anders Edholm.

Jag har tidigare skrivit om GMs nya pressrum och många företag och organisationer har länge använt otraditionella kanaler för att nå ut till fler människor. Jag tycker exempelvis att Norrköpings stadsbibliotek visade initiativkraft när de publicerade videoboktips på YouTube.

Electrolux är alltså inte först. Men ser man till kopplingen mellan internt och externt, nyfikenheten för den sociala webbens många olika former och det faktum att vi talar om ett industriföretag (även om de säkert skulle säga designföretag, eller nåt) så är det iögonfallande. Och lärorikt. Ett exempel värt att titta närmare på för många andra.

Förändrad mediemätning: Psykografi, inte demografi

Mediebranschen står inför en betydande omställning av hur de mäter, och därmed värderar, sitt innehåll. Både sättet att betrakta målgrupp och genomslag kommer att behöva förändras i takt med att webben förändras.

Det är alltid lika genomtänkta PRfekt som funderar kring massmedier och medieundersökningar. Det är ett långt resonemang men om slutsatserna intresserar dig kan artikeln i sin helhet vara värd att kika på. Det som förändras, menar Mattias, är:

Målgruppsdata:
Demografi (ålder, kön, inkomst etc)–> Psykografi (t ex sökord eller personliga texter om vad man gillar)

Genomslagsmått:
Medievanor (brukar du se/lyssna/läsa denna kanal?) –> Engagemang (vilka har länkat till och/eller kommenterat innehållet?)