Intranät har ingen gemensam informationsarkitektur

Intranät skiljer sig så kraftigt åt att det inte går att identifiera en gemensam struktur för informationen. Det finns ett fåtal huvudval som återkommer men vi kan inte tala om en övergripande intranätstruktur som är bättre än andra.

Slutsatsen ovan drar Jakob Nielsen efter en koll av 56 intranät. Frågan är förstås varför han överhuvudtaget har letat, men jag känner igen från min verksamhet att diskussionen ofta kommer upp.

Struktur är svårt. Det hade varit skönt att ha ett ”facit”, ungefär.

De återkommande menyvalen/sektionerna är HR, information om företaget och nyheter. Och det är nog där likheterna bör sluta. För det vore kontraproduktivt om vi började bygga intranätstruktur som andra. Vi är ju sällan som andra.

Vissa företag är tungt produktorienterade, andra identifierar samarbete som kritisk framgångsfaktor, ytterligare andra vill i första hand stärka marknadsprocessen. Vägen till ett mål beror på målet. Som alltid.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.

%d