Tunnelseendet du inte delar med din läsare

Du ser en komplett sida på din sajt med den viktigaste informationen på plats. Allt där, allt bra. Eller? Det enda du kan vara säker på är att din läsare ser mindre än du gör. Underskatta aldrig läsarens drivkraft att fokusera — till den gräns där det blir ett tunnelseende.

I Tunnel Vision and Selective Attention visar Jakob Nielsen förtjänstfullt hur en betonad och viktig del av innehållet helt kan sorteras bort av läsaren. Om du själv gjort tester (och det har du självklart!) känner du igen känslan: ”Det är inte sant, hur kan han missa…”

Varenda en av oss som skapar webb vet att tunnelseendet är på riktigt. Ändå är det så lätt att glömma bort, så lätt att förutsätta att något är enkelt nog. Vi är ibland våra värsta fiender själva. Slutsatsen från Nielsen är tänkvärd.

It’s only human: focus on a few things and ignore the rest.

Web page designers don’t have the same problem. They know which information is important — in our example, the year — and thus focus on it when analyzing the layout.

Sociala möjligheter kan öka produktiviteten med 25%

McKinsey Global Institute beräknar att social teknologi inom organisationen kan öka produktiviteten med 20-25 procent för de mest kvalificerade grupperna av ”kunskapsarbetare”. Potentialen är stor — faktiskt dubbelt så stor som potentialen med att använda samma verktyg externt.

Jämförelsen kring var potentialen är störst är egentligen begränsat relevant. Aktiviteter behöver inte ställas mot varandra. Men lite kul är det, inte minst eftersom marknadsaktiviteter alltid får mer fokus än interna förbättringar.

Det mest intressanta, dock, är storleken på den potential för produktivitetsökning som McKinsey kommer fram till. 20-25 procent är mycket.

The amount of value individual companies can capture from social technologies varies widely by industry, as do the sources of value. Companies that have a high proportion of interaction workers can realize tremendous productivity improvements through faster internal communication and smoother collaboration.

Vad krävs då?  Ja, inte heller det är några små saker.

To reap the full benefit of social technologies, organizations must transform their structures, processes, and cultures: they will need to become more open and nonhierarchical and to create a culture of trust.

Om det ovanstående citatet talar om en övergripande nivå finns det en lika viktig men mer detaljerad nivå. McKinsey konstaterar vad jag också länge sagt — inte bara om social interaktion utan om intranätet i allmänhet. Ingenting kommer att fungera om det inte ger individen en mycket tydlig nyttokänsla. Att något är bra för helheten får oss inte att agera (vilket mer än ett gammalt KM-system havererat på).

Individuals are the first and most important beneficiaries of social technologies. Unless individuals receive value for using social technologies, they won’t use these technologies, and none of the other forms of value can be created.

The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies

Mobilt intranät får applåder

Två aktuella exempel visar hur det mobila intranätet blir allt mer vardag. Utvecklingen är lika viktig som den är förutsägbar.

Att utvecklingen är förutsägbar är givet. Med tanke på hur vi använder nätet privat kan arbetsplatserna inte stå emot ens om de skulle vilja. Ryggmärgsreaktionerna kring säkerhet — eller den påstådda bristen på den — må vara mänskliga men likafullt en slags dödsryckningar från en snart arkiverad strategi.

Att de mobila intranäten är viktiga är kanske lika givet. Men jag vill lyfta fram betydelsen för oss som jobbar med intranät (eller digitala arbetsplatser om du hellre använder det begreppet): den totala koncentrationen på intranätet som en plats med ”sidor”, ”avdelningar” och här och där en ”tjänst” har varit hämmande.

Själva www-konceptet har begränsat oss. Många har försökt, verkligen ansträngt sig, men ändå hamnat i publicistrollen. De har ansvarat för att lägga ut grejer. När vi hela tiden borde tagit ansvaret att lösa uppgifter och skapa önskade effekter. Och jag tror att vi blir bättre på att se det i en ny miljö, en miljö där ”sidor” på en enda plats ersätts av informations-, kommunikations-, aktivitets- och samarbetsbyggstenar som används på många platser och sätt.

eBay verkar har tänkt i ungefär de termerna när de gjort om intranätet och skapat en kompletterande app. Nu är eBay, tycker jag, genuint ointressant som jämförelse för de flesta företag och organisationer. Butikskedjan Woolworths rör sig däremot i en vanligare verklighet. 890 butikschefer har fått iPads för att kunna ta sig ut från kontoret betydligt mer.

  • There’s an app for managing product recalls, for viewing store policies and procedures, and for implementing ”planograms” — centrally provided designs of how products are to be arranged on shelves.
  • There is an app explaining safety systems, and Yammer, a Woolworths’ implementation of the Microsoft-owned social network used by corporations, was also installed.

Lite kul är det att bifallet från cheferna var extatiskt. Om det beror på arbetsstödet eller en gratis iPad vill jag låta vara osagt…

There was ”whooping and cheering” when the initiative was launched (and iPads handed out) at the conference. Can you imagine getting that at a new intranet rollout?

Personligen tror jag visserligen mer på BYOD/BYOT/BYOB än på fler nya, tillhandahållna apparater. Men det är ju en avvägning som beror på många saker och löftet är det samma. Mindre fokus på lösningen. Mer fokus på uppgiften och effekten. Hoppas jag.

Webbinnehåll inte alltid rätt svar

Det påstås att vi numera skapar lika mycket innehåll på två dagar som det tog mänskligheten att producera från tidens början fram till 2003. Sett ur det perspektivet är det befogat att fråga sig: Behöver vi verkligen mer innehåll på våra sajter?

Svaret på frågan är enkelt. Jag är övertygad om att i stort sett alla sajter skulle må bra av att bli mindre. Det är med sajterna som med midjemåtten här i västvärlden.

Ändå producerar vi mer och mer. Och ännu mer. Och vi producerar långt mer än vi tar bort.

I en essä skriver Christopher Butler om problemet. Texten är lång… nästan ironiskt lång givet ämnet, men jag lovar att den är läsvärd. Den har förstås många dimensioner men den nyktra insikten att mer innehåll inte alltid är rätt kan vara vägen till framgång för just din sajt.

There are, in fact, plenty of instances in which the written content model is undeniably inadequate. With a few exceptions, most consumer products are not easily marketed with much text. Typically, consumers prefer to let products “speak for themselves” both in usage and in researching their performance in reviews — which, of course, are found in abundant supply on the Web — rather than defer to what the maker has to say about their wares. In most cases, our aversion to being sold to is so strong that we struggle to believe the seller even when we believe in the value of their product!

SharePoint i ständigt fokus för intranät

Det är effekten som räknas på intranät, inte verktyget. Men ett verktyg krävs och ingen diskussion i ämnet kan undgå att beröra SharePoint. Här en rad tips och råd liksom svaret på om du borde vänta på nästa version, SharePoint 2013.

Jag är alls ingen specialist på SharePoint, SP, utan en nyfiken betraktare. Och det finns en levande diskussion att betrakta. Bara några av de senaste veckornas alster dyker djupt in i de viktiga frågorna kring SP — som enkelhet, stöd för den publicerande organisationen liksom vilka alternativen egentligen är.

Min egen nyfikenhet väcks förstås av kopplingen till intranät och intern kommunikation. SP är ju långt mer än ett CMS men det är värt att påminna sig om vilka grundkrav vi bör ställa på ett CMS. För många är svaret dock formulerat innan frågan är ställd. Nästa verktyg blir SP. Punkt.

En hög andel använder följdaktligen också SP, men det finns en rik flora av alternativ där ute. Av just denna enkät framgår inte varför de medverkande organisationerna valt som de valt. Men två erfarenhetsbaserade argument mot SP som ofta nämns är att det är lite klumpigt.

Lite för svårt att publicera i.

Lite för krångligt att göra enkelt att använda.

Som alltid är det, tycker jag mig ha förstått, kompetensen hos dem som sätter upp SP som avgör. Och det går att göra SP enkelt, menar många. Både för användarna och för den publicerande organisationen. Föga förvånande poängteras vikten av goda processer för att intranätets ”governance” ska fungera.

Man kan ju ibland undra varför SP alls är ett alternativ, när så mycket av diskussionen (bland publicister/användare) är negativ till SP.

For example, the user experience for content owners is still over-fiddly and at the moment the mobile experience is well below what will be needed over the next 2-3 years.

Men visst finns det mycket i paketet som är värdefullt i exempelvis internkommunikation. Däremot är det dags att allvarligt fundera på om just SP 2010 är rätt val. SP 2013 väntar runt hörnet.

If social and connectivity is central to your intranet strategy, then it is worth pushing to move to 2013 early.In other respects, 2013 will be a welcome upgrade for those already on SharePoint, but is unlikely to sway people investigating other routes. There are numerous other improvements, and the App Store approach shows great potential, but few things are individually compelling from a non-technical perspective.

Den sociala organisationen: 5 stora företag som skapat framgång

Under hela våren presenterade ZDNet en serie exempel på ”social business”. Inför höstens obligatoriska nya tag, är det intressant att gå tillbaka och se vad dessa företag gjort och hur de lyckats.

Dion Hinchcliffe startade serien med bland annat denna träffande uppdelning av olika typer av interaktion på ett socialt intranät.

Från ZDNet
Från ZDNet

CEMEX

”…the innovation director involved in realizing Shift, apparently used executives exclusively as the initial test audience instead of workers. As I’ve pointed out in my social business adoption research, executive leadership is critical in triggering early adoption. In my opinion, this then largely explains the unusually fast and complete adoption rate that CEMEX experienced…”

Burberry

”Press reports are giving their social business strategy a good chunk of the the credit for a 21% jump in profits in the fourth quarter of 2011. Burberry has been extremely effective at building a social customer experience and has over 10 million Facebook fans as they’ve situated Chatter and other technologies such as IM for workers to engage with each other and customers to drive better results. As their CEO says: The social enterprise has got to drive economic value.”

BASF

”The social business platform that was used, based on IBM Connections, included rich user profiles, status updates, communities of interest, searching/tagging capabilities, blogs, forums, bookmarks, file sharing, and important for an industrial company, wikis. The staffing for the effort consists of two global community managers and three regional community managers plus part time involvement of staff for governance and solution stakeholders/owners.”

Yum! Brands

”Within six months of roll-out, over 3,600 corporate workers had joined the social network and created over 600 social groups to interact and collaboration. Thousands of documents have been uploaded for sharing and joint effort. One iCHING case study cites that, on average, a document uploaded has been downloaded 5 times, meaning that users are finding the knowledge that they need and retention of vital corporate information is actually resulting in reuse.”

News Corp

”…social technology is changing the world and it will begin to challenge the way business gets done. Around the same time, we were also hearing requests from our employees – they were asking to connect with people in other parts of our businesses with similar jobs to theirs so they could learn from each other and innovate faster.”