Lärande online förutsätter lärande offline

I en studie kring sociala intranät konstaterar Mats Liljerehn att erfarenhetsutbyte — informellt lärande — inte bara kan lösas online. Att människor träffar människor är fortfarande en killer app.

Slutsatsen är självklart inte förvånande. Men den är utan tvekan relevant i dessa tider när snart sagt alla större organisationer funderar på hur de kan ha nytta av våra nya möjligheter.

Jag har inte haft tid att läsa hela Mats Liljerehns studie ”Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer” men som en av de första svenska studierna av sociala intranät förtjänar den en plats på min ”att-läsa”-lista. Kanske din också?

Empirin verkar stödja […] att informellt lärande, som t.ex. ett erfarenhetsutbyte, kräver stöd av en formell utbildningsinsats.

Slutsatsen är att det fysiska mötet mellan människor fortfarande är central, men att det sociala intranätet är framtiden och styrkan kommer att vara när dessa två ytterligheter samverkar.

Förstå besökarnas behov, inte deras önskemål

Att lyssna till besökarna handlar inte om att låta dem styra. Det handlar om att förstå dem för att kunna skapa något de själv antagligen inte hade kunnat önska sig.

Ingen har nytta av besökarnas önskelista. Ändå är det ofta den som webb- och intranätteam efterfrågar. De ställer enkätfrågor som ber besökarna gradera ”hur användbar sajten är” eller konstaterar efter intervjuer att ”det besökarna vill ha är en bättre sökmotor”.

Det är dömt att misslyckas.

Svaret på den typ av frågor jag nämnde kan vi inte använda. Vi har ingen aning om vad användbarhet, enkelhet, design och andra uttryck egentligen betyder för de som svarat. Och att besökarna vill ha en bättre sökmotor beror bara på att de inte hittar. Att det kan krävas ny navigation, bättre menytexter, annorlunda ikoner, standardiserade taggar eller kanske rent utav en ny sökmotor är besökaren inte rätt person att avgöra.

Det måste du göra. Du ska utgå från besökarnas behov, inte vad de tror är lösningen på behoven.

Skillnaden mellan ”user-led” och ”user-centered” utveckling är så fundamental att det är den första du måste göra kristallklar när det är dags att ta tag i din sajt. Står du i det läget — eller i vilket läge som helst, egentligen — rekommenderar jag artikeln User-Led Does Not Equal User-Centered.

Det går nämligen att kombinera ett mycket starkt användarfokus med denna enkla insikt:

Companies should lead their users, not the other way around.

Snabb start för intranätbloggar i Malmö stad

Sex kommentarer på de första dagarnas bloggande — det låter kanske inte mycket men är ett av de verkligt tidiga resultaten från Malmö stads nylanserade bloggdel på sitt intranät.

Apropå kommentarerna, som gällde museichefens blogg, så är resultatet faktiskt bra. Jag hör betydligt oftare att chefer är besvikna för att ”ingen kommenterar” än att de snabbt får igång en dialog.

Men, men. Jag tänkte inte diskutera just den detaljen utan tipsa om Jesper Bylunds beskrivning av den nya bloggdelen och hans korta redogörelse för hur starten varit. ”Bra”, tycker han själv, och den aktivitet som siffrorna visar gör det lätt att hålla med.

Principiellt vill jag (jo, fortfarande) rekommendera just bloggen som en bra start för ett mer socialt intranät. Bloggen känns kanske gammal och träig men det är den lösning som ligger närmast traditionell publicering, och därför ofta ett enkelt/enklare steg att ta än exempelvis wikis. Samtidigt är det naturligtvis behov och syfte som ytterst måste styra.