Lärande online förutsätter lärande offline

I en studie kring sociala intranät konstaterar Mats Liljerehn att erfarenhetsutbyte — informellt lärande — inte bara kan lösas online. Att människor träffar människor är fortfarande en killer app.

Slutsatsen är självklart inte förvånande. Men den är utan tvekan relevant i dessa tider när snart sagt alla större organisationer funderar på hur de kan ha nytta av våra nya möjligheter.

Jag har inte haft tid att läsa hela Mats Liljerehns studie ”Är sociala intranät framtiden? Erfarenhetsutbyten i fysiska och virtuella miljöer” men som en av de första svenska studierna av sociala intranät förtjänar den en plats på min ”att-läsa”-lista. Kanske din också?

Empirin verkar stödja […] att informellt lärande, som t.ex. ett erfarenhetsutbyte, kräver stöd av en formell utbildningsinsats.

Slutsatsen är att det fysiska mötet mellan människor fortfarande är central, men att det sociala intranätet är framtiden och styrkan kommer att vara när dessa två ytterligheter samverkar.

1 kommentar

  1. Jag har inte heller hunnit läsa ännu – men en direkt kommentar är att ett socialt intranät inte ska ersätta de fysiska mötena. Däremot ska intranätet med hjälp av bra, integrerade samarbetsverktyg bidra till mer och effektivare samarbete, t ex genom att man ändå kan föra en diskussion även om man arbetar på olika tider och/eller platser och det är för dyrt att ha ett fysiskt möte.

    Men det är ju ganska självklart. 🙂

Kommentarer är stängda.

%d