AI för webbredaktörer: Generera idéer

Generativ AI kan, mycket riktigt, generera idéer. Den välkända erfarenheten kring AI är dock uppenbar just när det handlar om att få idéer — utan tydlig styrning genereras väldigt mycket dumheter. Ju bättre idé du själv har, desto bättre idéer får du.

Alla inlägg om ”Grundläggande AI för webbredaktörer”

Innehåll och sammanfattning

 1. AI-användning utan ”risk”
  Inget annat skede i skrivprocessen är så okänsligt. Du skickar ingen konfidentiell information. Du publicerar inget av resultatet direkt. Det är bara att köra.
 2. Alltid första steget: sätt sammanhanget
  Det är inte djävulen utan framgången som sitter i detaljerna. Hitta ett tillräckligt specifikt sammanhang för dina frågor för att få kvalitet i svaren.
 3. Fördjupa din idé
  Att nå fram till en idé som är klar att bearbeta vidare är en process. Steg för steg, eller snarare genom att tratta ner.
 4. Strategiska idéer för ditt genomslag
  En faktauppgift är Google fortfarande minst lika bra på. Men textuppslag, sökbegrepp, benchmarking är bara några exempel på hur brett användningsområdet är.

AI-användning utan ”risk”

Att skapa idéer finns med i toppen på hur AI används, att döma av de webbredaktörer jag pratat med. Det är fullt logiskt. Det är den minst riskfyllda användningen av generativ AI. Du publicerar ju inte något av det som skapats. Det gör inget om du får 10 galna idéer så länge det finns en bra idé att gå vidare med — och du är den som både avgör och tar arbetet framåt.

I den mån det finns tveksamheter kring andra användningsområden för AI (och det finns det) är denna del alltså dess motsats. Bara kör. Det är i grunden inte annorlunda än att scanna av ett ämne på sociala medier eller andra metoder vi använder för att hitta ingångar till och vinklar på ett ämne.

Alltid första steget: sätt sammanhanget

Jag exemplifierar med ChatGPT-4 men principen är den samma oavsett verktyg. Ju tydligare du beskriver en kontext, ett sammanhang, desto bättre respons får du.

Låt säga att du är redaktör på ett intranät. Du blir kontaktad av HR som ser en minskning i hur många som använder sitt friskvårdsbidrag och de vill få en nyhet publicerad som inspirerar medarbetarna till att träna mer, och naturligtvis använda friskvårdsbidraget.

Om du ber Chat GPT om ”artikelidéer kring hälsa” spretar det rejält. I exemplet har jag bett om bara fem idéer för att göra det enklare att använda skärmdumpen här. Maximalt två av dem ens nära det du vill skriva.

Skriver du i stället ”artikelidéer om hur medarbetare får störst nytta av sitt friskvårdsbidrag” blir det högre kvalitet. Jag skulle säga att samtliga fem förslag är intressanta, om än inte färdiga rubriker och innehållsförslag.

I detta enkla exempel är alltså ”medarbetare” och ”friskvårdsbidrag” den specifika kontext som räcker för att börja se kvalitet i idéerna. I andra ämnen kan du behöva beskriva din tänkta läsare eller andra viktiga förutsättningar mer detaljerat. Min erfarenhet är att AI-verktygen ibland reagerar direkt på vissa förutsättningar medan de mer eller mindre nonchalerar andra.

Fördjupa din idé

En tratt är en bra metafor för konversationer som dessa. Du sätter en kontext (medarbetare och friskvård) som du sedan borrar vidare i. I detta fallet väljer jag en av idéerna och tar den vidare: ”Ge mig idéer till en artikel som upplyser medarbetare om ovanliga eller unika aktiviteter som täcks av friskvårdsbidraget.”

Själv hade jag nog varken tänkt på floating eller capoeira, som är några av förslagen. Du kan då direkt fördjupa dig, och börja röra dig i gränslandet mellan idé och research: ”På vilket sätt har floating ett värde ur ett hälsoperspektiv för en människa som jobbar stillasittande på ett kontor?” Observera att jag här både fördjupar och lägger till ett sammanhang, det vill säga kontorsråttan.

Med detta kommer vi över i urvalsprocessen vilket är nästa steg i denna serie. Det är till exempel i detta skede du måste fundera på om AI:n har stöd för sina påståenden eller inte. Så jag stannar här vad gäller det exemplet.

Det finns ju också en mer övergripande eller strategisk idégenerering som är lika intressant.

Strategiska idéer för ditt genomslag

Jämthund enligt DALL·E 3

Det är din fantasi som sätter gränser. Du kan ta reda på vilken den vanligaste jakthunden i Sverige är, i syfte att ha med en sådan på en annons till din målgrupp av jägare för att få dem att känna sig hemma. ChatGPT påstår att det är en jämthund, och DALL·E 3 kan förstås ge dig en snygg bild.

Detta behöver du däremot inte ChatGPT till. En Google-sökning ger samma svar och du får direkt en chans att kontrollera källorna, och i detta fallet se att flera olika källor är överens. Ifall du helt enkelt trivs bättre med att konversera än att söka, bör du kika på Bing Chat som faktiskt ger källorna direkt.

Det är alltså det specifikt generativa vi ska leta efter för att skapa någon ny, unik nytta.

Låt oss därför fråga ”Vilka ord och begrepp ska jag sökoptimera en sida för som handlar om digitala arbetsplatser byggda i Microsoft 365?”. Svaren är bra. Du får också några korrekta råd: ”…skapa värdefullt, engagerande och användbart innehåll för läsarna”. Men svaren är så många och varierande att de inte är användbara som underlag för sökoptimering.

Om vi trattar ner igen genom att specificera kontexten blir det mer konkret. Jag säger att jag vill nå människor som jobbar med HR och jag vill ha de viktigaste orden och begreppen för att nå dem. Slutresultatet är

 • HR-tech
 • Medarbetarengagemang
 • Talanghantering

Alla tre är använda. Alla tre har företag köpt sökannonser för. I något fall är jag tveksam till om det inte finns bättre synonymer. ChatGPT har ingen användnings- eller trafikdata så för att ta ett kvantitativt baserat beslut måste du vidare till exempelvis Googles Sökordsplanerare. Det finns också AI-verktyg, ofta byggda på ChatGPT, som hjälper till mer direkt. Men ja, i detta exempel har idén kvalitet nog för att starta din sökoptimering.

Du kan också be AI:n att i praktiken göra en benchmark, en bedömning av vad som brukar skrivas i ett ämne. Du får en start kring något du inte redan tidigare arbetat med. Här är två exempel:

Som sagt — din fantasi sätter gränserna. Du behöver till exempel aldrig mer svettas över kickoffen du ska arrangera för webbredaktörerna och sen ändå hamna i levnadsviljedödande karaoke eller charader:

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: