Ta en titt på ”Sveriges bästa intranät”

I maj 2013 arrangerade föreningen Rim (Redaktörer interna medier) sin årliga tävling ”Sveriges bästa intranät”, där jag är jurymedlem. Här kan du nu få en glimt av de vinnande intranäten.

Det är alltid lika intressant att gå igenom tävlingsbidragen. Det är givetvis också alltid lika svårt. Ett intranät går ju egentligen inte att bedöma på ytan. Allt som räknas är vilken nytta det skapar. Men vi har med utvärderingsresultat som en av bedömningsgrunderna, tillsammans med bland annat strategi och förvaltningsorganisation.

Vinnaren: Praktikertjänst

Motiveringen:

Intranätet används i mycket hög grad och är uppskattat av användarna. Det drivs av konkreta mål, till exempel att bidra till kostnadseffektivitet. Men det som framförallt imponerar är den väl avvägda balansen mellan internkommunikation, information, sociala möjligheter och de tjänster som behövs. ’Insikt’ har tagit avgörande steg mot att vara en digital arbetsplats. Dessutom har Praktikertjänst matchat den höga ambitionsnivån med de resurser som krävs för att driva intranätet. Ett bra exempel är de redaktionella resurser som satsas på att hålla en hög kvalitet och utveckla innehållet med nya presentationsformer.

Startsida

PTStart

Onlineutbildning för Whistleblower-system

PTWhistleBlower

Temasida med inslag av ”gamification”

PTFinnFemFel

Intresseval som styr händelselogg och verktyg

PTMinaHandelser

PTVerktyg

Hedersomnämnande: Lantmännen

Motiveringen:

Lantmännens intranät ”Inside” förtjänar ett hedersomnämnande i tävlingen ”Sveriges bästa intranät 2013” för sin tydliga ambition att stödja verksamheten i vardagen. Oavsett om det rör specifika rutiner eller bred HR-information anstränger Lantmännen sig framgångsrikt för att skapa en enkel och lättillgänglig presentation. Integrationen av ledningssystemet på ”Inside” skulle kunna vara ett föredöme för många stora organisationer. Med utvärderingar som visar den nytta intranätet skapar och fler möjligheter för medarbetarna att bidra och samarbeta, kan ”Inside” vara en framtida vinnare.

Startsida

LMStart

Guidesida med information, tjänster och support

LMHR

Integrerat ledningssystem

LMLedningssys

Hedersomnämnande: Altran

Motvering (jag har tyvärr inte tillgång till bilder att visa):

Altrans intranät förtjänar ett hedersomnämnande i tävlingen ”Sveriges bästa intranät 2013” för sin långt drivna utveckling mot att vara medarbetarnas digitala arbetsplats. Med integration av allt från traditionell egenrapportering till mötes- och samarbetsverktyg finns det som krävs för att stödja företagskulturens fokus på teamwork, utmaningar och att ha kul på jobbet. Altran har dessutom skapat ett intranät som på flera olika sätt är tillgängligt mobilt. Tävlingens tekniskt sett mest utvecklade intranät blir en vinnare när mål och syften tydligare inriktas på effekterna av, snarare än aktiviteterna på, intranätet.

Bygg din sajt med data

Det finns många sätt att bestämma sig för hur en sajt eller ett intranät ska byggas. Få sätt är sämre än konsensus och remissrundor. Bygg med data som beslutsunderlag.

”Fakta, inte åsikter” är som du kanske vet min inställning inför utvecklingsprojekt. Allt fler förefaller hålla med och inte minst i Storbritannien har utvecklingen kommit långt. Därför länkar jag kort och enkelt till en artikel väl värd att läsa — en artikel som till och med hävdar att visuell design bör styras av data.

Designing with data

Before you launch into your next redesign carefully consider how you are going to manage the process. I suggest that things will go much smoother if you take a page out of the GOV.UK book and make it clear that design decisions are going to be made with data rather than by group consensus.

Brist på ägande ger brist på engagemang i interna sociala nätverk?

Varför fungerar inte de interna sociala nätverken? Den frågan ställer sig Harold Jarche och även om frågan, tycker jag, är för tidigt ställd ger han ett intressant svar — allt för få vill engagera sig i ett nätverk man snabbt kan bli utestängd från.

Huruvida de interna sociala nätverken, de sociala intranäten, fungerar eller inte är en fråga som många funderar kring. Analysföretaget Gartner har på kort tid gett två svar på frågan. De säger att 70 % använder social nätverksteknologi men bara 10 % är framgångsrika. De säger nästan samtidigt att år 2016 kommer 15 % av alla stora organisationer ha nätverk som är lika centrala som mejl och telefon är idag.

Bilderna är inte helt förenliga, kanske. Så vi får väl se hur det går. Men att det finns allt från besvikelse till förvåning över den takt som nätverken anammas i står klart. Jag har själv haft kontakt med flera sådana organisationer.

Jag tror visserligen att förväntningarna ofta är för högt ställda. Det tar tid för eldsjälarna att få med sig de många och det är egentligen inget problem. Samtidigt väcker det ju frågan om det faktiskt är så att det är något grundläggande fel på tanken med sociala intranät? Tänk om vi inte vill bidra till något vi inte äger? Något vi inte kan ta med oss om vi vill eller till och med måste lämna organisationen?

Harold Jarche hävdar att det är så.

Enterprise knowledge sharing will never be as good as what networked individuals can do, because of ownership. Motivated or not, workers do not own the social network or their data. Individuals who own their knowledge networks will invest more in them.Those who do not, will not.

En (allt för) snabb slutsats av påståendet är ”då skapar vi en grupp på Facebook”. Men problemet kvarstår ju om det är sluten grupp som endast anställda har tillgång till. Och då återstår alltså bara de helt öppna sociala nätverken, vilket är en vacker tanke. Men alla som arbetat i stora organisationer vet att det är en jätteutmaning att få människor att överhuvudtaget dela saker mellan avdelningar, kliniker eller affärsområden. Att då föreslå delning med full insyn är dömt att misslyckas. Åtminstone just nu.

Så slutsatsen — om vi tror på ägandeproblemet — är att interna sociala nätverk aldrig kan ge samma engagemang och värde som nätverk mellan självständiga individer på vad som uppfattas som en öppen plattform.

Förmodligen har ingen facit idag. För det första finns givetvis kulturella skillnader. För det andra ändrar människor sig, om än väldigt långsamt. Vi har också motkrafter inom organisation, inte minst ett redan existerande nära samarbete som de sociala nätverken kan växa från. Så vi får se. Men tanken är utmanande och intressant.