Reflektion: Ett härligt varierat nuläge bland svenska intranät

I förra veckan var jag moderator och talare på Ability Partners konferens Intranätdagarna. Alltid spännande att höra vad som händer — och återigen få bekräftat hur många parallella utvecklingsspår det går att se.

På konferensen fick vi höra hur ett mindre men snabbt växande bolag som Klarna arbetar med intranät. Vi fick också en inblick i den globala jätten Skanskas väldigt ambitiösa intranätprojekt. Och nästan allt däremellan.

Ett givet fokus var det sociala intranätet och här applåderar jag en påtaglig tillnyktring. På liknande konferenser för något år sedan var det (ofta) en närmast religiös attityd till det sociala intranätets möjligheter. Det finns fortfarande en positiv förväntan, liksom bra exempel, och det är viktigt. Men vi har kommit bort från ”gör-intranätet-socialt-och-allt-kommer-att-lösa-sig”-naiviteten.

Flera av fallstudierna visade hur de arbetar med många nyanser. Hårt kontrollerade innehållsprocesser samexisterar bekvämt med helt öppna processer. Engagemang och delning stöds — men också sekundjagande effektiviseringar.

Min avslutande notering var ändå lite ifrågasättande. Jag hoppas jag inte sänkte stämningen för er som var där… men många av de samarbetsmöjligheter vi såg rörde sig lite i utkanten av respektive kärnverksamhet. Ytterst få var fokuserade på organisationernas pulserande hjärta, det som är själva anledningen till att de existerar. Mer socialt där det verkligen betyder något, är min slutsats.

Andra reflektioner är dessa:

  • Segmentering/anpassning av innehåll för den enskilde är närmast standard. Däremot är integration av viktiga system och verktyg ännu långtifrån standard. Därför var det kul att se hur Familjebostäder i sitt intranätprojekt valde bort individanpassning och i stället satsade resurserna på att påbörja en integration av de viktigaste verksamhetssystemen (därmed inte sagt att deras val är rätt för alla).
  • Det är de stora systemen som äger intranätmarknaden med SharePoint och Episerver som dominanter. Just Klarna väckte nog en del tankar kring hur Open Source-verktyg faktiskt kan räcka väldigt långt — i deras fall Drupal. Jesper BylundMalmö stad argumenterade också väl för best-of-breeds, att kombinera de verktyg som gör varje sak bäst. WordPress, till exempel, blir ett utmärkt nyhetsverktyg på Malmös intranät.
  • Förhållningssättet till mobilt intranät är den punkt med störst variation. Flera stod i begrepp att börja gräva i frågan. Malmö hade redan börjat. Vissa stora organisationer brottas med att tiotusentals anställda ändå inte kan få smarta mobiler och det gör att utvecklingen står stilla. Men minst en gång hörde vi faktiskt resonemang om BYOD: Bring Your Own Device — en väldigt relevant diskussion som säkert kommer att ta ännu mer fart.

Jag har förstås missat mycket. Kvaliteten på talarna var genomgående hög. Alla hade något att förmedla. Men så är ju också det moderna, sociala och serviceinriktade intranätet nutidens mest intressanta dimension inom verksamhetsutveckling. Så hur skulle det kunna bli något annat än spännande 🙂

Mina fem tips för ett lyckat intranät

Ett kort artikeltips: Appelberg har intervjuat mig för deras nyhetsbrev. Ämnet är intranät och jag försöker bland annat sammanfatta de allra viktigaste sakerna att tänka på för den som vill utveckla sitt intranät.

Läs mer i Appelbergs artikel, bland annat vad dessa fem tips lite mer detaljerat innebär.

  • Fråga aldrig medarbetarna vad de vill ha — fråga vad de jobbar med
  • Glöm kommunikation — tänk service
  • Inrätta en gränsöverskridande serviceredaktör
  • Utgå från affären och verksamheten
  • Tänk webb

Tre vinnande intranät

Ta en titt på tre bra intranät – NCC, SJ och Uppsala kommun. Dessa tre lyckades alla väl i ”Sveriges bästa intranät 2011” som genomförs av föreningen RIM. Som jurymedlem har jag fått möjligheten att visa upp valda delar av de vinnande bidragen.

Låt oss ta självklarheterna direkt. Själva termen ”Sveriges bästa intranät” utmanar den som är vetenskapligt lagd, och jag kan bara hålla med. Vilket intranät som verkligen är bäst har jag ingen aning om. Men jag tycker att det är värdefullt att jämföra intranät. Och gärna i form av en tävling som ger intranätteam en chans att känna sig berättigat stolta.

I år fyller det också ett bredare syfte när vi kan visa upp vinnarna och de därmed kan bidra till goda idéer för ditt intranät.

Så ta det för vad det är. En seriös och ambitiös bedömning av en grupp som sett sin beskärda del av intranät. I juryn har förutom jag också Kicki Strandh och Kristina Hermansson varit med. Kristina är ansvarig för förra årets vinnare, Lindex intranät. Vi har utgått från användbarhet, redaktionell kvalitet, hur intranätet upplevs av medarbetarna – kort sagt den nytta intranätet skapar.

Vinnaren: NCCs Starnet

NCCs Starnet är från 2008 i sin nuvarande version. Det ska vara ett stöd i det dagliga arbetet och innehållet anpassas i relativt hög grad för den enskilde. Dels genom segmentering på exempelvis roll och arbetsplats, dels genom egen anpassning. 50 % av alla medarbetare har personaliserat sin startsida.

Ur motiveringen

”En genomtänkt anpassning av och för de enskilda medarbetarna bidrar till att intranätet kommer nära vardagen. Möjligheterna till dialog och delning stärker denna känsla av närhet, utan att de sociala verktygen i sig blir ett självändamål.”

Startsida

Starnets startsida
Starnets startsida

Exempel på understartsida

Starnet: Min anställning
Starnet: Min anställning

Hedersomnämnande: SJ

SJs intranät ska ”bidra till att utveckla SJ och driva företaget framåt mot vision och affärsmål.”

Ur motiveringen

”SJ väjer varken för svåra frågor eller den allra mest praktiska hjälpen. En exemplarisk redovisning av viktiga nyckeltal är ett exempel, formulär som i princip kan fyllas i direkt från tågen ett annat. Med en uppenbart hög redaktionell nivå och en stark vilja att skapa dialog kan SJ utan tvekan bli en vinnare inom kort.”

Startsida

Startsida för SJs intranät
Startsida för SJs intranät

VD-Chatt

Chatt på SJs intranät
Chatt på SJs intranät

Hedersomnämndande: Uppsala kommun

Syftet med Uppsala kommuns intranät (Insidan) är att underlätta det dagliga arbetet och bidra till ökad delaktighet. De sociala funktionerna ger möjlighet till delaktighet, dialog och kunskapsutbyte till exempel mellan medarbetare inom samma yrkesroll och inom olika delar av organisationen.

Ur motiveringen

”…för dess förmåga att hitta ett samspel mellan den enskilda medarbetaren och den stora, komplexa organisation som en kommun är. Uppsala kommun har identifierat och byggt in de olika nivåer av intressen och behov som en medarbetare har på ett tydligt sätt.”

Startsida (anpassad för en medarbetare)

Startsida på Uppsala kommuns intranät
Startsida på Uppsala kommuns intranät

Samarbetsrum

Samarbetsrum
Samarbetsrum

Profilsida

Profilsida
Profilsida