Kurser

Shining light bulb on red

Utveckla era webb- och intranätredaktörer. Inspirera inför ett utvecklingsprojekt eller för att blåsa nytt liv i engagemanget.
Kurser hos er. Om allt det som skapar bra webb.

Jag är en erfaren kursledare och föredragshållare, och ofta anlitad som både moderator och talare på konferenser.